Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
19.3. Торф : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

19.3. Торф


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

Загрузка...

Торф у чистому вигляді використовувати безпосередньо на добриво не рекомендується. Для збільшення виробництва орга-нічних добрив і доступності поживних речовин, які знаходяться в ньому, торф використовують як підстилковий матеріал та для виготовлення компостів.

Торф містить у собі всі необхідні для рослин поживні речови-ни (табл. 38).

Таб л и ця 3 8 Хімічний склад торфу,% на абсолютно суху речовину

(УНДІЗ)

 

Вид торфу      рН       Золь-ність      Азот    Фос-фор         Калій  Каль-цій         Маг-ній

Очеретяно-осоковий           6,8       13,7     1,97     0,36     0,12     2,48     0,08

Осоковий з домішками сфагнуму    4,0       13,8     2,42     0,27     -          0,9       0,07

Сфагновий     3,1       24,5     1,22     0,01     0,17     0,17     0,06

Органічної речовини в торфі 87–96,6% (в перерахунку на суху речовину). Незважаючи на значний вміст азоту в торфі, більшість його (90–95%) знаходиться в органічній формі, яка стає доступ-ною для рослин після мінералізації. Малопридатний на добриво торф з рН < 5 та вмістом алюмінію понад 5 мг-екв/100 г сухого торфу. Кількість золи коливається від 5–10 до 50%. Нормально-зольні торфи містять до 12% золи. Високозольні торфи (> 12% золи) як добриво малоефективні. Вміст заліза в нормальнозоль-них торфах не перевищує 3%. Торф бідний на мікроелементи.

За ступенем розкладання торфи поділяють на слабко- (5– 25% гуміфікованих речовин), середньо- (25–40% гуміфікованих речовин) та сильнорозкладені (> 40% гуміфікованих речовин). Добре розкладений торф чорного кольору, мажеться, прохо-дить між пальцями руки при здавлюванні.

Д. М. Прянишников писав, що застосування торфу на підстил-ку, як доповнення до соломи, є шляхом поступового переходу азоту торфу в хліб. Підстилка з торфу добре поглинає аміак,

19. Органічні добрива

сірководень, вуглекислий газ, які утворюються у тваринницьких приміщеннях внаслідок дихання тварин і розкладання гною та сечі. Порівняно з соломою вологоємкість торфу та здатність вби-рати гази у 2–3 рази більша.

Для підстилки використовують торф із вмістом води не більш як 50% і зольністю не більш як 10%. Подрібнений торф на підстилку рівномірним шаром розподіляють у тваринницьких приміщеннях і вигульних місцях. Потім підстилку з торфу вивозять і буртують.