Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
12.2. Агровиробниче групування ґрунтів : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

12.2. Агровиробниче групування ґрунтів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

Загрузка...

Агровиробниче групування ґрунтів — це об’єднання їх у більші групи різновидів ґрунтів, близьких за агрономічними властивос-тями та особливостями сільськогосподарського використання. Їх зазначають у розділі ґрунтового нарису, де характеризується картограма агровиробничого групування ґрунтів і подано реко-мендації щодо їх використання.

Матеріали агровиробничого групування ґрунтів використову-ють для визначення якості ґрунтових ресурсів та оцінки земель, правильного розміщення культур і спеціалізації сівозмін, най-ефективнішого застосування агротехнічних і меліоративних за-ходів, вирішення питань трансформації угідь.

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Агровиробничі групування ґрунтів бувають загальнодержав-ними, регіональними і господарськими. Господарські агровироб-ничі групування ґрунтів створюються на основі агрономічної ін-терпретації та узагальнення ґрунтових обстежень територій конкретних господарств. Нині внутрішньогосподарське агрови-робниче групування ґрунтів є обов’язковим завершальним ета-пом узагальнення матеріалів великомасштабного обстеження ґрунтів кожного господарства. При комплексних агровиробничнх групуваннях ґрунтів господарства використовують такі критерії: подібність агрономічних властивостей ґрунтів, що визначаються їх генетичними особливостями; схожість умов рельєфу за вико-ристанням сільськогосподарських угідь; подібність структури ґрунтового покриву.

Для ґрунтів, об’єднаних в одну агровиробничу групу, перед-бачається однаковий напрям їх сільськогосподарського вико-ристання (наприклад, під овочеві та інші інтенсивні культури) і загальний комплекс агротехнічних заходів при вирощуванні сільськогосподарських культур (введення сидератів, вапнування), застосування комплексу протиерозійних або меліоративних за-ходів тощо.

На практиці спеціаліст повинен уміти оцінювати не тільки ок-ремі ґрунти, а й комбінації в межах сівозміни.

Контрольні запитання

1.         Що таке карта ґрунтів?

2.         Для чого складають картограми?

3.         Що таке агровиробниче групування ґрунтів і як воно використо-вується?