Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9. ҐРУНТИ КАРПАТСЬКОЇ БУРОЗЕМНО-ЛІСОВОЇ ОБЛАСТІ : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

9. ҐРУНТИ КАРПАТСЬКОЇ БУРОЗЕМНО-ЛІСОВОЇ ОБЛАСТІ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

До складу області входять гірські Українські Карпати, Перед-карпатська височина, Закарпатське передгір’я і Притисенська височина. Кожному з цих районів притаманні свої геологічні і біокліматичні особливості, проте їх об’єднує специфічний ґрун-тоутворюючий процес — кисле буроземоутворення.

Кислий буроземоутворюючий процес протікає під широколис-тяними (дубово-буково-грабовими) і хвойними (смереково-яли-новими) лісами, сільськогосподарськими культурами, а також під високогірними луками (полонинами) в умовах теплого, помірного і холодного вологого клімату на достатньо дренованих породах. Під сукупною дією цих факторів при промивному типі водного режиму утворюються буроземи кислі (бурі лісові кислі ґрунти).

Характеризуються вони достатньо глибоким профілем (70-100 см) (рис. 15).

.0

^Г"

I I I

Нгі

Н0 — лісова підстилка (0-3 см);

Н

Hd — дернинно-гумусовий горизонт (4-8 см), темно-сірий, зернисто-грудкуватий, переплете-ний корінцями, перехід виражений;

Н — гумусовий горизонт (9-35 см), коричне-вато-бурий або охристо-бурий, грудкуватий, про-низаний корінцями, перехід поступовий;

Нр

Нр — верхній перехідний горизонт (36-55 см), світло-бурий, грудкуватий, щільніший за попе-редній, щебенюватий, перехід поступовий;

Ph

Ph — нижній перехідний горизонт (56-75 см), оливково-бурий, слабоущільнений, щебенюва-тий, перехід поступовий;

Р — оливково-палевий дрібнозем на фоні гру-бого скелету, дрібнозернистого пісковика.

I

Р

Рис. 15. Будова профілю буроземів кислих

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Якщо ґрунтоутворюючі породи мають низьку водопроникність, то формуються різні буроземні оглеєні ґрунти з елювіально-ілю-віальною будовою профілю.

Характерною особливістю всіх буроземних ґрунтів Українсь-ких Карпат є: 1) інтенсивне внутрішньоґрунтове глиноутворення; 2) сильна вилуженість ґрунтів по відношенню до вмісту Са, Мg, K, Na, Fe, Al та інших елементів; 3) висока кислотність; 4) сильна ненасиченість ГВК основами; 5) нагромадження великої кількості обмінного алюмінію; 6) гуматно-фульватний тип гумусу, який зв’язаний з півтораоксидами і забарвлює ґрунт в бурі, палеві, сірувато-жовті кольори; 7) відносне збагачення ґрунту рухомими півтораоксидами; 8) дуже низький вміст рухомого фосфору. Сильна вилуженість і висока кислотність — це ті ознаки, що відрізняють Карпатські буроземи від буроземів інших областей.

Придатність буроземів кислих для вирощування певних видів сільськогосподарських культур визначається абсолютною висо-тою місцевості над рівнем моря (як правило, це теплий верти-кальний кліматичний пояс — 300–250 м і нижче та помірно теп-лий — 800–300 м над рівнем моря).

Контрольні запитання

1.         За яких природних умов протікає процес буроземоутворення?

2.         Які особливості буроземельних ґрунтів Українських Карпат?

3.         Яка будова профілю буроземів кислих Карпатської буроземно-лісо-вої області?