Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_44d2586e1b77aee09203322bc40f4231, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Ґрунтово-географічне і агроґрунтове районування : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

3.5. Ґрунтово-географічне і агроґрунтове районування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

України

Закономірності географічного поширення ґрунтів в Україні визначаються різноманітними природними умовами її території. Територія України розташована на південному сході Європи. Протяжність її із заходу на схід 1316 км, з півночі на південь — 893 км. Загальна площа — 60,4 млн га.

Із фізико-географічних позицій територія України поділяєть-ся на зони: Полісся, Лісостеп, Степ, сухий Степ, Карпатська та Кримська гірські області.

Сільськогосподарські угіддя станом на 1.01.2000 р. займали 42,4 млн га, що становить 70,3% загальної площі України. З них під ріллею знаходилося більша частина території (56,9%). Най-більша розораність території в зонах Лісостепу і Степу (82–86%), найменша — в гірських областях.

Рівнинні території займають 95% усієї площі України, при цьо-му низовини становлять 70%, а височини — 25%. Велику пло-щу займають Поліська, Придніпровська та Причорноморська низовини. Найбільші за площею височини знаходяться на заході України — Волинська і Подільська, в центрі — Придніпровська, на південному сході — Приазовська, на сході — Донецька, на північному сході знаходяться відроги Середньоросійської, а на південному заході — Бессарабської височини.

Чергування низовин і височин, їх висот, різноманітних ґрун-тотворних порід, гідрогеологічних і гідротермічних умов, рослин-ності зумовило строкатий ґрунтовий покрив України. На рівнин-них просторах добре виражена широтна зональність ґрунтового покриву, а в гірських областях — вертикальна поясність.

Детальне знання про ґрунтовий покрив та агровиробничу характеристику ґрунтів кожного земельного виділу дає агроґрун-тове районування території України. Воно дає змогу планувати різні заходи хімізації та меліорації, застосувати способи обробіт-ку ґрунту та ґрунтозахисні прийоми відповідно до природних умов і особливостей кожного району. Основною одиницею агро-ґрунтового районування є природно-сільськогосподарський ра-йон — частина території ґрунтового округу, що відрізняється більш-менш одноманітним ґрунтовим покривом, який зумовлює

3. Основні генетичні типи ґрунтів України

однотипний характер заходів щодо відновлення і підвищення ефективності родючості ґрунтів. Природно-сільськогосподарські райони послідовно об’єднують у більші одиниці: провінції, зони, ґрунтово-біокліматичні області і пояси (для рівнинних територій), гірські висотні пояси, вертикальні зони, кліматичні та гірські (для гірських країн) провінції.

Згідно з першим агроґрунтовим районуванням 1951 р., в Ук-раїні було виділено 28 агроґрунтових районів. Пізніше (1969 р.) на основі узагальнення матеріалів великомасштабного обстежен-ня ґрунтів колгоспів і радгоспів України було виділено 158 агро-ґрунтових районів та підрайонів.

Природно-сільськогосподарське районування України 1985 р. (що є за своєю сутністю агроґрунтовим) призвело до виділення 198 природно-сільськогосподарських районів. Кожен район є первинною одиницею поділу природного середовища в межах окремої адміністративної області. Природно-сільськогосподарсь-кий район надає можливість для наукової розробки в його ме-жах агровиробничих класифікацій ґрунтів і земель, вивчення ди-наміки основних властивостей ґрунтів у часі, розробки схем раціонального використання земельних ресурсів.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_44d2586e1b77aee09203322bc40f4231, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0