Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ЗМІСТ : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

Загрузка...

Вступ  3

Контрольні запитання          10

1.         Походження, склад і властивості ґрунтів    11

1.1.      Гранулометричний склад ґрунтів    11

1.2.      Мінералогічний склад ґрунтів          16

1.3.      Ґрунтотворні породи            17

1.4.      Суть ґрунтотворного процесу         21

1.5.      Морфологічні ознаки ґрунту            23

1.6.      Органічна частина ґрунту    27

1.7.      Вбирна здатність і реакція ґрунту    32

Контрольні запитання          43

1.8.      Водні властивості і водний режим ґрунту             44

1.9.      Повітряні властивості і повітряний режим ґрунтів           49

1.10.    Теплові властивості і тепловий режим ґрунтів     51

Контрольні запитання          54

2.         Родючість ґрунтів      56

Контрольні запитання          59

3.         Основні генетичні типи ґрунтів України  60

3.1.      Фактори і умови ґрунтоутворення              60

3.2.      Основні закономірності розміщення ґрунтів          60

3.3.      Класифікація і систематика ґрунтів             62

3.4.      Номенклатура ґрунтів           65

3.5.      Ґрунтово-географічне і агроґрунтове районування України        66

Контрольні запитання          67

4.         Ґрунти українського Полісся і їх використання      68

Контрольні запитання          76

5.         Сірі лісові і опідзолені ґрунти Лісостепу і їх використання          77

Контрольні запитання          82

Зміст

6.         Чорноземні ґрунти Лісостепу і Степу України та їх використання ... 83

Контрольні запитання          92

7.         Ґрунти сухого Степу і їх використання       93

Контрольні запитання          96

8.         Засолені ґрунти і солоді        97

Контрольні запитання          104

9.         Ґрунти карпатської буроземно-лісової області       105

10.       Ґрунти гірського Криму        107

11.       Земельні ресурси України. Охорона ґрунтів          111

 

11.1.    Земельні ресурси України і основи земельного законодавства 111

11.2.    Агротехнічні, лісомеліоративні і гідротехнічні протиерозійні

заходи             114

Контрольні запитання          115

12.       Використання матеріалів ґрунтових досліджень  116

12.1.    Ґрунтові карти, картограми і їх призначення. Ґрунтовий нарис             116

12.2.    Агровиробниче групування ґрунтів            117

Контрольні запитання          118

13.       Земельний кадастр    119

13.1.    Економічна оцінка земель     124

13.2.    Застосування матеріалів бонітування ґрунтів і якісної оцінки земель у сільськогосподарському виробництві  125

14.       Склад і живлення рослин     127

14.1.    Роль макро- і мікроелементів           127

14.2.    Винос поживних речовин культурами       132

14.3.    Баланс поживних речовин  135

14.4.    Рослинна діагностика           136

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

14.5. Живлення рослин        139

Контрольні запитання          140

15.       Агрохімічні властивості ґрунтів       141

15.1.    Вміст елементів живлення у ґрунті і їх значення  141

15.2.    Агрохімічні властивості ґрунтів       143

15.3.    Заходи для зменшення втрат поживних речовин і підвищення

родючості ґрунтів      148

Контрольні запитання          148

16.       Застосування добрив            149

Контрольні запитання          153

17.       Хімічна меліорація ґрунтів    154

17.1.    Вапнування ґрунтів  154

17.2.    Гіпсування ґрунтів     157

Контрольні запитання          159

18.       Мінеральні добрива  160

18.1.    Азотні добрива          161

18.2.    Рідкі азотні добрива  165

18.3.    Інгібітори нітрифікації           168

18.4.    Фосфорні добрива     169

18.5.    Калійні добрива         173

18.6.    Комплексні добрива             175

18.6.1. Застосування комплексних добрив            176

18.5. Рідкі комплексні добрива         178

Контрольні запитання          180

19.       Органічні добрива     181

19.1.    Гній     181

19.2.    Пташиний послід       191

19.3.    Торф    192

19.4.    Компости       193

19.5.    Сапропель      196

19.6.    Зелене добриво          198

Контрольні запитання          199

Зміст

20.       Значення мікроелементів і мікродобрив     200

20.1. Мікродобрива  203

Контрольні запитання          206

21.       Склади для зберігання добрив         207

22.       Система застосування добрив         211

 

22.1.    Система удобрення у сівозмінах      214

22.2.    Удобрення овочевих культур           217

22.3.    Удобрення плодових і ягідних культур       218

22.4.    Удобрення сінокосів і пасовищ        220

22.5.    Система удобрення в умовах зрошення     221

22.6.    План застосування добрив  223

22.7.    Програмування врожаю       224

Контрольні запитання          225

23.       Організація і економіка застосування добрив        226

23.1.    Організація агрохімічного забезпечення і обслуговування ... 226

23.1.1. Державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів    227

23.1.2. Державний обласний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції              228

23.1.3. Агрохімічне дослідження ґрунтів     229

23.1.4. Агрохімічні картограми         230

23.1.5. Моніторинг ґрунтів  230

23.1.6. Агрохімічний паспорт           231

23.1.7. Проектно-кошторисна документація          231

23.1.8. Контроль якості засобів хімізації      232

23.1.9. Агрохімічне обслуговування            233

 

23.1.10.           Формування «Сільгоспхімія»            234

23.1.11.           Пункти хімізації          235

23.2.    Економіка застосування добрив      238

Контрольні запитання          239

24.       Умови життя сільськогосподарських рослин і способи їх

регулювання в землеробстві            240

24.1.    Світло             244

24.2.    Вода     247

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

24.3.    Повітря            257

24.4.    Теплота           263

Контрольні запитання          267

25.       Бур’яни і заходи боротьби з ними. Шкода від бур’янів    268

25.1.    Біологічні особливості бур’янів        270

25.2.    Класифікація бур’янів            271

25.3.    Заходи боротьби з бур’янами          277

Контрольні запитання          290

26.       Сівозміни в землеробстві України  291

26.1.    Наукові основи сівозмін        292

26.2.    Класифікація сівозмін            297

26.3.    Проектування, впровадження і освоєння сівозмін            300

26.4.    Оцінка попередників основних сільськогосподарських культур             304

26.5.    Проміжні культури в сівозміні          308

26.6.    Орієнтовні схеми сівозмін для різних ґрунтово-кліматичних зон і

різних форм господарювання          308

Контрольні запитання          310

27.       Обробіток ґрунту       316

27.1.    Технологічні процеси механічного обробітку ґрунту        316

27.2.    Заходи і способи обробітку ґрунту              320

27.3.    Системи обробітку ґрунту    339

 

27.3.1. Зяблевий обробіток ґрунту  340

27.3.2. Передпосівний обробіток ґрунту під ярі культури             342

27.3.3. Обробіток ґрунту під озимі культури          346

27.3.4. Обробіток ґрунту після зернових колосових культур        349

Контрольні запитання          353

28.       Підготовка насіння і сівба сільськогосподарських культур .... 361

28.1.    Агротехнічні вимоги до якості насіння       361

28.2.    Зберігання насіння     366

28.3.    Підготовка насіння до сівби             367

28.4.    Сівба сільськогосподарських культур          369

28.5.    Сівалки і агротехнічні вимоги до їх роботи. Якість сівби             375

Контрольні запитання          378

Зміст

29. Системи землеробства  379

29.1.    Розвиток систем землеробства        380

29.2.    Сучасні інтенсивні системи землеробства             383

29.3.    Системи землеробства в різних ґрунтово-кліматичних зонах України              386

29.4.    Системи землеробства на зрошуваних землях      395

Контрольні запитання          397

Список рекомендованої літератури            398

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

В. П. Гудзь, А. П. Лісовал, В. О. Андрієнко, М. Ф. Рибак

ЗЕМЛЕРОБСТВО

З ОСНОВАМИ

ГРУНТОЗНАВСТВА

І АГРОХІМІЇ

Друге видання, перероблене та доповнене Підручник

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 18.06.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 25,5.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006