Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
28.3. Підготовка насіння до сівби : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

28.3. Підготовка насіння до сівби


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

Підготовка насіння до сівби залежно від його стану та культу-ри включає такі основні способи: очищення, сортування, каліб-рування, протруювання, повітря-теплове обігрівання тощо.

Очищення і сортування насіння. Насіння очищають і сорту-ють для того щоб відокремити домішки живого та мертвого сміття, підготувати для сівби найбільш повноцінне і вирівняне за розмірами та масою насіння. Спосіб очищення зерна залежить від ступеня його засміченості, виду насіння бур’янів та наявності зернових домішок. У господарствах для цього застосовують зер-ноочисні машини ЗАВ–40, КЗС–80 М, КЗСУ–50, ОВП–20А, А1– Б32–0 та ін.

При підготовці до сівби насіння кукурудзи, соняшнику, цукро-вих буряків та інших культур крім очищення його калібрують, тоб-то сортують за довжиною, шириною і товщиною. Каліброване насіння рівномірніше висівається. Якщо, наприклад, сіють пунк-тирним способом, то в рядку висівається певна кількість насіння, що зменшує подальші затрати праці та витрати коштів на дог-ляд за посівом. У дослідах Верхнятської дослідної станції вро-жай коренеплодів цукрових буряків при висіванні насіння діамет-ром 2 мм становив 282 ц/га, 2…3 мм — 320 ц/га, 3… 4 мм — 392 ц/га і понад 4 мм — 358 ц/га, тому при сівби цукрових бу-ряків пунктирними сівалками використовують фракції каліброва-ного насіння діаметром 3,5 — 4,5 і 4,5 — 5,5 мм.

Насіння конюшини і люцерни очищають на машині ЭСМ–1А.

Протруювання насіння є ефективним способом боротьби з бактеріальними хворобами. Розрізняють мокре, напівсухе, сухе та термічне знезаражування насіння.

Мокре протруювання насіння більш ефективне проти твер-дої сажки всіх зернових культур (пшениці, жита, ячменю, проса),

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

а також проти твердої та летючої сажки вівса. За 2–3 дні до сівби насіння змочують розчином формаліну (на одну частину 40%-го розчину препарату беруть 300 частин води) за допомогою уні-версальних машин ПСШ–3 або ПС–10. Потім зерно згортають у купи, накривають брезентом або мішками і залишають на 2 год. За цей час пари формаліну вбивають спори сажки, після чого насіння розсипають під навісом тонким шаром і просушують. На 1 т зерна витрачають 100 л розчину, тобто 1 кг 40%-го розчину формаліну можна протруїти 30 ц зерна.

Напівсухим способом протруюють тільки плівчасте зерно ячменю, вівса, проса. Для цього готують більш концентрований розчин: на 1 частину формаліну беруть 80 частин води. Оброб-лене насіння, згорнуте в купи, витримують під брезентом протя-гом 1 год. Потім його висівають без попереднього підсушуван-ня. На 1 т насіння витрачають 30 л розчину.

Для сухого протруювання насіння хлібних злаків, зернобо-бових, буряків, льону, соняшнику та інших культур застосовують препарати байган, фентуран, ТМТД, вітавакс, байлетон, фунда-зол тощо. Дози їх залежать від виду насіння, наприклад, для зернових доза становить від 1 до 2 кг на 1 т насіння. Кондиційне насіння протруюють сухим способом за 2–3 місяці до сівби на машинах ПС–10, ПСШ–3. Оскільки препарати дуже отруйні, під час протруювання насіння треба суворо дотримуватися відпові-дної техніки безпеки.

Проти сажки пшениці та ячменю ефективне термічне знеза-ражування: зерно замочують протягом 4 год. у воді, нагрітій до 28–32°С. При такій температурі спори гриба сажки швидко про-ростають. Потім, щоб убити пророслі спори сажки, зерно на 7– 8 хв. занурюють у воду, нагріту до 52–53°С. Після цього насіння охолоджують у холодній воді та просусушують на повітрі. Засто-совують також одноразове термічне протруювання, за якого на-сіння прогрівають у воді при температурі 45–46°С протягом 4– 4,5 год. Для термічної обробки насіння використовують також спеціальну установку КТС–0,5 та електродну установку, на якій насіння прогрівають при температурі 45°С протягом 3,5–4 год. залежно від кондиції та сорту. Щоб запобігти пошкодженню на-сіння деяких культур, наприклад кукурудзи дротяниками, перед сівбою його обробляють інсектицидами.

28. Підготовка насіння і сівба сільськогосподарських культур

Важливим у підготовці насіння до сівби є повітряно-тепловий обігрів на сонці протягом 3–5 год. або активне вентилювання підігрітим повітрям до 30–35°С.

Насіння зернобобових культур перед сівбою обробляють нітрагіном, азотобактерином, тобто препаратами, які містять бульбочкові або азотфіксуючі бактерії.

Широко застосовують також дражування та інкрустацію на-сіння. При дражуванні насіння, наприклад буряків, моркви, обво-лікають захисно-поживною оболонкою і надають йому кулястої форми. Інкрустація насіння передбачає покриття його захисни-ми плівками, до складу яких входять ростові речовини, мікродоб-рива та інсектициди.