Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Контрольні запитання : Землеробство з основами грунтознавства і агрохімії : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 

магниевый скраб beletage

1.         Поняття про сівозміну, повторні і беззмінні посіви, монокультура.

2.         Схема чергування культур і ротація сівозміни.

3.         Чутливість сільськогосподарських культур до повторних і без-змінних посівів.

4.         Теоретичні основи необхідності чергування культур у сівозміні.

5.         Пари, їх класифікація і роль у сівозміні.

6.         Вплив сільськогосподарських культур на родючість ґрунту.

7.         Попередники основних культур у сівозміні та їх оцінка.

8.         Проміжні культури, їх класифікація та значення.

9.         Класифікація, призначення і роль сівозмін.

 

10.       Передумови для розробки і впровадження сівозмін.

11.       Етапи впровадження сівозмін.

12.       Принципи розміщення культур на полях.

13.       Освоєння сівозмін.

14.       Перехідна таблиця та порядок переходу до запроектованої сіво-зміни.

15.       Ротаційна таблиця та її використання.

16.       Причини порушення сівозмін та їх усунення.

17.       Книга історії полів, її ведення та використання.

Орієнтовні схеми польових сівозмін

 

Таблиця 68

 

р

О

 

 

II         Степ   Лісостеп         Полісся

 

            Центральні,

південні та

південно-східні

райони           Північніта

північно-західні

райони           Зрошувальні землі     Південні та

південно-східні

райони           Північні,

центральні і

західні райони           Більш родючі зв'язні ґрунти Піщані ґрунти

1          Чорний пар   Чорний парі зайнятий пар  Люцерна        Чорний парі зайнятий пар  Багаторічні трави            Конюшина     Люпин на зелене добриво та зелений корм

2          Озима пшениця        Озима пшениця        Люцерна        Озима пшениця        Озима пшениця            Озима пшениця        Жито,

післяжнивний

люпин

3          Озима пшениця        Цукрові буряки          Озима пшениця,

післяжнивні

посіви кормових

культур           Цукрові буряки          Цукрові буряки          Льон   Картопля

4          Кукурудза       Ярі колосові   Цукрові буряки          Ярі колосові + багаторічні трави     Зернобобові            Картопля       Люпин назерно і зелену масу

5          Ячмінь            Кукурудза на силос   Соя     Багаторічні трави      Озима пшениця        Кукурудза       Жито і картопля

6          Чорний пар зайнятий          Озима пшениця        Кукурудза на зерно   Озима пшениця,

післяжнивні

посіви Цукрові буряки          Зернобобові   Овес

7          Озима пшениця        Кукурудза       Кукурудза на зерно   Цукрові буряки          Кукурудза на силос            Озима пшениця       

8          Кукурудза на

зелений корм і

силос  Зернобобові   Кукурудза на силос   Зернобобові і

кукурудза на

силос  Озима пшениця        Люпин, просапні, гречка    

9          Озима пшениця        Озима пшениця        Озима пшениця,

літній посів

люцерни        Озима пшениця        Кукурудза       Озимітаярі колосові + конюшина  

10        Соняшник      Соняшникта ін.                     Кукурудза на зерно   Ярі +багаторічні трави                    

 

Землеробство з основами ґрунтознавства і агрохімії

Та б л и ц я 6 9

Орієнтовні схеми сівозмін з короткою ротацією

 

Номер поля    Полісся           Лісостеп         Степ

1          Конюшина або од-норічні трави    Конюшина, еспар-цет, горох          Чорний пар

2          Озимі (пшениця, жито)        Озима пшениця        Озима пшениця

3          Картопля, овочі        Цукрові буряки          Кукурудза на зерно

4          Ячмінь + конюшина Ячмінь, овес, куку-рудза на зерно  Ячмінь

1          Конюшина або озима пшениця      Горох  Чорний пар

2          Льон, картопля         Озима пшениця        Озима пшениця

3          Кукурудза       Кукурудза       Озима пшениця

4          Ярі зернові + ко-нюшина     Кукурудза       Соняшник

Та б л и ц я 7 0 Орієнтовні схеми кормових (прифермських) сівозмін

 

Номер поля    Степ   Лісостеп         Полісся

1          Люцерна        Люцерна        Багаторічні трави

2          Люцерна        Люцерна        Багаторічні трави

3          Люцерна        Кукурудза на зе-лений корм           Кукурудза на зеле-ний корм і силос

4          Однорічні трави, кукурудза на зелений корм        Озимі на зелений

корм, післяукісні

посіви кормових

культур           Люпин на зелений корм

5          Озимі на зеле-ний корм, після-укісні посіви ко-рмових культур            Сумішка кукуру-дзи з бобовими на силос         Озимі на зелений корм, післяукісні по-сіви

6          Коренеплоди Коренеплоди Коренебульбоплоди

7          Ярі колосові з підсівом люцер-ни   Вико-вівсяна су-мішка на зелений корм з підсівом люцерни     Вико-вівсяна суміш-ка на зелений корм з підсівом багаторіч-них трав

26. Сівозміни в землеробстві України

Таб ли ц я 7 1

Орієнтовні схеми спеціальних сівозмін

 

Номер поля    Овочева сівозмі-на на осушених торфових ґрун-тах       Рисова сівозміна

на зрошуваних

землях Ґрунтозахисна

сівозміна на схилах крутиз-ною 3–7Ο

1          Картопля       Рис      Багаторічні трави

2          Капуста          Рис      Багаторічні трави

3          Столові коренеп-лоди         Меліоративне поле (озимі або ярі зер-нові)          Озима пшениця, післяжнивні посі-ви на корм

4          Картопля       Рис      Однорічні трави

5          Капуста          Рис      Озима пшениця, післяжнивні посі-ви на корм

6          Вико-вівсяна су-мішка + літній по-сів багаторічних трав            Ячмінь з підсівом люцерни Ячмінь з підсівом

багаторічних

трав

7          Багаторічні трави      Люцерна       

8          Багаторічні трави      Люцерна       

9          Багаторічні трави                 

Таблиця 72 План освоєння 8-пільної польової сівозміни

Прийняте чергування культур

1.         Конюшина     4. Озима пшениця    7. Озиме жито

2.         Озима пшениця        5. Картопля   8. Ярі зернові з підсівом конюшини

3.         Льон, зернобобові    6. Кукурудза на силос

 

Номер поля    Площа, га       Фактичне розміщення культур на площі, га          Розміщення культур у роки освоєння на площі, га

 

           

            2000 р.            2001 р.            2002 р.            2003 р.

I           69        Конюшина-30 Озима пшениця - 25 Люпин назерно - 14          Льон-30

Кукурудза - 25

Озимежито- 14         Озима пшениця - 50 Ярі-19            Картопля - 69

II         68        Кукурудза - 68           Гречка-22 Картопля - 46     Кукурудза на силос -68        Озимежито -68

III        70        Ячміньз підсівом

конюшини -42

Картопля -20

Просо -8         Конюшина-42

Кукурудза на

зелений корм -28      Озима пшениця - 70 Льон-40 Зернобобові - 30

IV        71        Озима пшениця - 60 Озимежито- 11         Картопля - 60 Кукурудза - 11          Ячміньз підсівом конюшини -71          Конюшина-71

V         70        Льон-38         Озима пшениця - 70 Картопля - 70            Кукурудза на силос - 70

VI        67        Кукурудза - 55 Горох- 12     Ячміньз підсівом

конюшини -55

Озимежито- 12         Конюшина-55

Вико-вівсяна суміш -

12        Озима пшениця - 67

VII       70        Картопля -70 Кукурудза на силос - 60 Люпин - 10         Озимежито -70         Ячміньз підсівом конюшини -70

VIII     68        Озимежито- 50 Вико-овес - 18       Картопля - 50 Озимежито- 18        Льон-40 Зернобобові -28            Озима пшениця - 68

Ротаційна таблиця 8-пільної польової сівозміни

Таблиця 73

Р

О

 

Номер поля    Роки

 

            2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010

1          Конюшина     Озимі  Льон, зернобобові    Озимі  Картопля       Озимі  Кукурудза насилос    Ярізерновіз

підсівом

конюшини

II         Озимі  Льон, зернобобові    Озимі  Картопля       Озимі  Кукурудза насилос    Ярізернові з підсівом конюшини     Конюшина

III        Льон, зернобобові    Озимі  Картопля       Озимі  Кукурудза насилос    Ярі зерновіз

підсівом

конюшини     Конюшина     Озимі

IV        Озимі  Картопля       Озимі  Кукурудза насилос    Ярізерновіз

підсівом

конюшини     Конюшина     Озимі  Льон, зернобобові

V         Картопля       Озимі  Кукурудза насилос    Ярізерновіз

підсівом

конюшини     Конюшина     Озимі  Льон, зернобобові    Озимі

VI        Озимі  Кукурудза насилос    Ярізернові з підсівом конюшини    Конюшина     Озимі  Льон, зернобобові            Озимі  Картопля

VII       Кукурудза насилос    Ярізерновіз

підсівом

конюшини     Конюшина     Озимі  Льон, зернобобові    Озимі  Картопля       Озимі

VIII     Ярізернові з підсівом конюшини    Конюшина     Озимі  Льон, зернобобові    Озимі  Картопля       Озимі            Кукурудза на силос