Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
15.4. Податок з власників транспортних засобів : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

15.4. Податок з власників транспортних засобів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

 

Податок з власників транспортних засобів в Україні запрова-джено згідно Закону України «Про податок з власників транспо-ртних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 06.12.2006 р. 427-У (далі — Закон про транспортний податок) як джерело фінансування будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних шляхів загального користування.

Платниками податку з власників транспортних засобів та ін-ших самохідних машин і механізмів є підприємства, установи та організації, які є юридичними особами, іноземні юридичні особи (далі — юридичні особи), а також громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства (далі — фізичні особи), які здійснюють першу реєстрацію в Україні, реєстрацію, перереєст-рацію транспортних засобів та/або мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні транспортні засоби, які відповідно до статті 2 Закону є об’єктами оподаткування.

Податок з власників транспортних засобів справляється згідно визначених ставок в гривнях до об’єму двигуна в см. кубічних, потужності двигуна в кВТ, та до сантиметра довжини.

Об’єктами оподаткування є:

трактори (колісні) — код за Українською класифікацією това-рів зовнішньоекономічної діяльності (далі — код) — 8701, крім гусеничних;

тільки сідельні тягачі — код 8701 20;

автомобілі, призначені для перевезення не менше 10 осіб, включаючи водія, — код 8702;

автомобілі легкові — код 8703;

автомобілі вантажні — код 8704;

автомобілі спеціального призначення, крім тих, що

використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, — код 8705 (крім пожежних і швидкої допомоги);

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установле-ним двигуном — код 8711, крім тих, що мають об’єм циліндра двигуна до 50 куб. см, — код 8711 10;

яхти та судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних) — код 8903 91;

човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних), — код 8903 92;

інші човни (крім спортивних) — код 8903 99.

Транспортні засоби, що не є об’єктами оподаткування:

478

трактори на гусеничному ходу — код 8701 30;

мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з установле-ним двигуном з об’ємом циліндра двигуна до 50 куб. см — код 8711 10;

тільки автомобілі спеціального призначення швидкої допомо-ги та пожежні — код 8705;

транспортні засоби вантажні, самохідні, що використовуються на заводах, складах, у портах та аеропортах для перевезення ван-тажів на короткі відстані, — код 8709;

машини і механізми для сільськогосподарських робіт — коди 8432; 8433;

тільки яхти, судна парусні і човни спортивні — коди 8903 91; 8903 92; 8903 99.

Транспортні засоби, які є об’єктами оподаткування, та ставки податку представлено в табл. 53.

Від сплати податку звільняються:

а)         фізичні особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини першої статті

14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статтях 4-11

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального

захисту», статтях б і 8 Закону України «Про основні засади соціаль-

ного захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в

Україні», а також інваліди незалежно від групи інвалідності (у тому

числі діти-інваліди за поданням органів соціального захисту) —

щодо одного легкового автомобіля (мотоколяски) з об’ємом цилін-

дрів двигуна до 2500 куб. см або одного мотоцикла з об’ємом цилі-

ндрів двигуна до 750 куб. см чи одного човна моторного або катера

(крім спортивного) з довжиною корпусу до 7,5 м;

б)         фізичні особи, зазначені у пунктах З І 4 частини першої статті

14 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», щодо одного

легкового автомобіля з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см

або одного мотоцикла з об’ємом циліндрів двигуна до 750 куб. см

чи одного човна моторного або катера (крім спортивного) з довжи-

ною корпусу до 7,5 м до їх відселення та протягом трьох років після

переселення із зони гарантованого добровільного відселення чи зо-

ни посиленого радіоекологічного контролю;

в)         на 50 відсотків — громадяни, у власності яких знаходяться

легкові автомобілі (код 8703) з об’ємом циліндрів двигуна до

2500 куб. см, взяті на облік в Україні до 1990 року включно, та

вантажні автомобілі (код 8704) з об’ємом циліндрів двигуна до

6001 куб. см до 1990 року випуску включно, — щодо одного з за-

значених автомобілів;

Таблиця 53

СТАВКИ ПОДАТКУ 3 ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

 

Код     Опис об'єктів оподаткування          Ставка податку на рік (з 100

куб. см об'єму циліндрів дви-

гуна, з 1 кВт потужності дви-

гуна або 100 см довжини)

1          2          3

            При першій реєстрації в Україні:    

8701    трактори колісні (крім гусеничних — код 8701 ЗО та тільки сідель-них тягачів)         2,5 грн з 100 куб. см

8701 20           тільки сідельні тягачі

 

            нові     15 грн з 100 куб. см

 

            що використовувалися до 8 років   15 грн з 100 куб. см

 

            що використовувалися понад 8 років        500 грн з 100 куб. см

8702    автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія, з об'ємом циліндрів двигуна:   

 

            до 6000 куб. см         

 

            нові     5 грн з 100 куб. см

 

            що використовувалися до 8 років   5 грн з 100 куб. см

8702    що використовувалися понад 8 років        500 грн з 100 куб. см

 

            від 6001 куб. см і більше      

 

            нові     5 грн. з 100 куб. см

            що використовувалися до 8 років   5 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися понад 8 років        10 грн. з 100 куб. см

8703    автомобілі  легкові   (крім  автомобілів  з  електродвигуном —  код 8703 90 10 00) з об'ємом циліндрів двигуна:        

 

            до 1000 куб. см         

 

            нові     3 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися до 8 років   5 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися понад 8 років        100 грн. з 100 куб. см

 

            від 1001 куб. см до 1500 куб. см     

 

            нові     4 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися до 8 років   5 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися понад 8 років        200 грн. з 100 куб. см

 

            від 1501 куб. см до 1800 куб. см     

 

            нові     5 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися до 8 років   7 грн. з 100 куб. см

            що використовувалися понад 8 років        300 грн. з 100 куб. см

 

            від 1801 куб. см до 2500 куб. см     

 

            нові     10 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися до 8 років   12 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися понад 8 років        500 грн. з 100 куб. см

Продовження табл. 53

 

Код     Опис об'єктів оподаткування          Ставка податку на рік (з 100

куб. см об'єму циліндрів дви-

гуна, з 1 кВт потужності дви-

гуна або 100 см довжини)

1          2          3

            від 2501 куб. см до 3500 куб. см     

 

            нові     25 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися до 8 років   30 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися понад 8 років        750 грн. з 100 куб. см

 

            від 3501 куб. см і більше      

 

            нові     40 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися до 8 років   45 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися понад 8 років        1000 грн. з 100 куб. см

8703 90 10 00 транспортні засоби, оснащені електродвигунами            0,5 грн. з 1 кВт

8704    автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:          

 

            до 8200 куб. см         

 

            нові     15 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися до 5 років   50 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися від 5 до 8 років      700 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися понад 8 років        1000 грн. з 100 куб. см

            Від 8201 куб. см до 15 000 куб. см 

 

            нові     20 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися до 5 років   30 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися від 5 до 8 років      50 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися понад 8 років        1000 грн. з 100 куб. см

 

            від 15001 куб. см і більше    

 

            нові     25 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися до 5 років   30 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися від 5 до 8 років      50 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися понад 8 років        300 грн. з 100 куб. см

8705    автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої до-помоги)

 

            нові     5 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися до 8 років   5 грн. з 100 куб. см

 

            що використовувалися понад 8 років        100 грн. з 100 куб. см

            При проведенні реєстрації, перереєстрації та чергового технічного огляду:    

8701    трактори колісні (крім гусеничних— код 8701 30 та тільки сідель-них тягачів)           2,5 грн. з 100 куб. см

8701 20           тільки сідельні тягачі 15 грн. з 100 куб. см

8702    автомобілі для перевезення не менш як 10 осіб, включаючи водія, з об'ємом циліндрів двигуна:   

 

            до 6000 куб. см          5 грн. з 100 куб. см

Закінчення табл. 53

 

Код     Опис об'єктів оподаткування          Ставка податку на рік (з 100

куб. см об'єму циліндрів дви-

гуна, з 1 кВт потужності дви-

гуна або 100 см довжини)

1          2          3

            від 6001 куб. см і більше       5 грн. з 100 куб. см

8703    автомобілі легкові (крім автомобілів з електродвигуном — код 8703 90 10 00) з об'ємом циліндрів двигуна:        

 

            до 1000 куб. см          3 грн. з 100 куб. см

 

            від 1001 куб. см до 1500 куб. см      4 грн. з 100 куб. см

 

            від 1501 куб. см до 1800 куб. см      5 грн. з 100 куб. см

 

            від 1801 куб. см до 2500 куб. см      10 грн. з 100 куб. см

 

            від 2501 куб. см до 3500 куб. см      25 грн. з 100 куб. см

 

            від 3501 куб. см і більше       40 грн. з 100 куб. см

8703 90 10 00 транспортні засоби, оснащені електродвигунами            0,5 грн. з 1 кВт

8704    автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:          

 

            до 8200 куб. см          15 грн. з 100 куб. см

 

            від 8201 куб. см до 15 000 куб. см   20 грн. з 100 куб. см

 

            від 15001 куб. см і більше     25 грн. з 100 куб. см

8705    автомобілі спеціального призначення (крім пожежних і швидкої до-помоги) 5 грн. з 100 куб. см

8711    мотоцикли (мопеди), велосипеди з двигуном (крім тих, що мають об'єм циліндра двигуна до 50 куб. см,— код 8711   10 00 00) з об'ємом циліндрів двигуна:

            до 500 куб. см            3 грн. з 100 куб. см

 

            від 501 до 800 куб. см           5 грн. з 100 куб. см

 

            від 801 куб. см і більше         10 грн. з 100 куб. см

 

            яхти і судна парусні з допоміжним двигуном або без нього (крім спортивних):         

8903 91 10 00 морські           14 грн. з 100 см довжини

8903 91 91 00 яхти і судна парусні масою не більш як 100 кг      7 грн. з 100 см довжини

8903 91 93 00 яхти і судна парусні масою понад 100 кг та завдовжки не більш як

7,5 м   7 грн. з 100 см довжини

8903 91 99 00 яхти і судна парусні масою понад 100 кг та завдовжки понад 7,5 м      14 грн. з 100 см довжини

 

            човни моторні і катери, крім човнів з підвісним двигуном (крім спортивних):           

8903 92 10 00 морські           14 грн. з 100 см довжини

8903 92 91 00 човни моторні і катери завдовжки не більш як 7,5 м       7 грн. з 100 см довжини

8903 92 99 00 човни моторні і катери завдовжки понад 7,5 м    14 грн. з 100 см довжини

 

            плавучі засоби (крім спортивних): 

8903 99 10 00 з масою не більш як 100 кг   7 грн. з 100 см довжини

8903 99 91 00 завдовжки не більш як 7,5 м та масою понад 100 кг        7 грн. з 100 см довжини

8903 99 99 00 завдовжки понад 7,5 м та масою понад 100 кг     14 грн. з 100 см довжини

г) особи, які згідно із законодавством є платниками фіксова-ного сільськогосподарського податку, — за трактори колісні (код 8701, крім сідельних тягачів — код 8701 02) та вантажні автомо-білі (код 8704).

Пільги, визначені цією статтею, не поширюються на транспо-ртні засоби, які вперше реєструються в Україні, крім легкових автомобілів для інвалідів (код 8703) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см, що придбані за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів та/або безоплатно передані інвалідам відпові-дно до законодавства України.

Органи місцевого самоврядування відповідно до їх повнова-жень мають право приймати рішення щодо звільнення від сплати податку осіб, які мають посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, щодо одного легко-вого автомобіля (код 8703) з об’ємом циліндрів двигуна до 2500 куб. см або одного вантажного автомобіля (код 8704) з об’ємом циліндрів двигуна до 6001 куб. см на одну особу, крім транспортних засобів, які вперше реєструються в Україні.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохід-них машин і механізмів сплачується:

—        фізичними особами — перед реєстрацією, перереєстрацією транспортних засобів, а також перед технічним оглядом транспо-ртних засобів щорічно або один раз за два роки, але не пізніше першого півріччя року, в якому провадиться технічний огляд;

—        юридичними особами — щоквартально рівними частинами до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

За придбані протягом року юридичними особами транспортні засоби податок сплачується перед їх реєстрацією по строках сплати (кварталах), які не настали, починаючи з кварталу, в якому проведе-но реєстрацію транспортного засобу. Розрахунок суми податку за такі транспортні засоби в 10-денний термін після їх реєстрації пода-ється до відповідного податкового органу. За транспортні засоби, зняті протягом року з обліку, податок не повертається.

Фізичні особи — платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або техніч-ний огляд транспортних засобів, квитанції або платіжні доручен-ня про сплату податку як за попередній, так і за поточний роки, а платники, звільнені від сплати цього податку, — відповідний до-кумент, що дає право на користування цими пільгами.

Юридичні особи — платники податку зобов’язані пред’являти органам, що здійснюють реєстрацію, перереєстрацію або технічний огляд транспортних засобів, платіжні доручення про сплату податку

з написом (поміткою) установи банку про зарахування податку по наземним транспортним засобам до територіальних дорожніх фон-дів, а по водним транспортним засобам — до відповідних бюджетів місцевого самоврядування (сільських, селищних, міських).

У разі відсутності документів про сплату податку або документів, що дають право на користування пільгами, реєстрація, перереєстра-ція і технічний огляд транспортних засобів не провадяться.

Податок з власників транспортних засобів та інших самохід-них машин і механізмів обчислюється юридичними особами на підставі звітних даних про кількість транспортних засобів та ін-ших самохідних машин і механізмів за станом на 1 січня поточ-ного року. Обчислення податку з власників наземних транспорт-них засобів провадиться виходячи з об’єму циліндрів або потужності двигуна кожного виду і марки транспортних засобів, а податок з власників водних транспортних засобів — виходячи з довжини транспортного засобу.

У порядку, визначеному податковими органами, юридичні особи подають за місцем свого знаходження та за місцем постій-ного базування транспортних засобів до податкових органів, у строки, визначені законом для річного звітного періоду — 60 днів після закінчення звітного року, на основі бухгалтерського звіту (балансу) розрахунки суми податку за формою, затвердже-ною центральним податковим органом України.

У разі викрадення транспортного засобу податок його власни-ком не сплачується, якщо факт викрадення підтверджується від-повідними документами органів, якими порушено відповідну кримінальну справу.

Якщо право користування транспортним засобом передано фі-зичною особою за дорученням іншій особі, податок з власників транспортних засобів сплачується його власником або від його імені особою, якій це право передано, якщо це передбачено в до-рученні на право користування транспортним засобом, за місцем реєстрації цього транспортного засобу.

У разі виявлення юридичних чи фізичних осіб, які не сплачу-вали податок з власників транспортних засобів та інших самохід-них машин і механізмів, вони зобов’язані сплатити податок не більш як за три попередніх роки.

Перерахування неправильно сплаченого податку допускається не більш як за три попередніх роки.

У разі приховування (заниження) об’єктів оподаткування з вла-сників транспортних засобів стягуються сума несплаченого подат-ку, а також пеня або штраф у порядку, передбаченому законом.

Посадові особи, винні у приховуванні (неврахуванні) об’ ку ктів

B3Hткування , а тако

несвоєчасному поданні або поданні не за встановл у , ною формою розрахунків чи інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податку, притягаються до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Недоїмки по податку, а також суми штрафів, пеня стягуються з платників податку згідно з законодавством.

Складання Розрахунку суми податку з власників транспортних засобів здійснюється на підставі ст. 6 Закону про транспортний по-

збільшують податкові зобов’язання в результаті виправлення само-

юридичної особи та за місцем постійного базування транспорт-них засобів, тому, коли адреси підприємства і «місця постійного базування» збігаються, то подається один розрахунок. Якщо гос-подарство знаходиться в одному місті (районі), а його автомобілі розмщені по кількох інших м ьо тах (районах), то розрахунків по-

рядках Розрахунку. Формула розрахунку суми податку наступна:

П = К • О • С,

де П — сум ь а податку ом грн ;  в однієї марки;

О — об’єм циліндрів двигуна одного автомобіля, см. кубічних (потужність в кВт, довжина в сантиметрах);

С — ставка податку згідно Закону про транспортний податок .

Згідно Порядку заповнення і подання Розрахунку суми подат-ку з власників транспортних засобів та інших самох ін них машин і механізмів в окремих графах зазначається наступна    формація:

Таблиця 54

ЗМІСТ РОЗРАХУНКУ СУМИ ПОДАТКУ 3 ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХЩНИХ МАШИН I МЕХАНІЗМІВ

 

№ з/п  № графи         Зміст   Приклад заповнення

1          Графа 1           № запису        Порядковий номер рядка (1, 2, 3...)

2          Графа 2           Код транспортного засобу згідно Га-рмонізованої системи опису та коду-вання товарів            8701 — для тракторів, 8702— для автобусів, 8703 — для легкових автомобілів, 8704 — для вантажних автомобілів, 8705 — для спецмашин, 8711 — для мотоциклів

3          Графа 3           Марка транспортного засобу          «ВАЗ», «ГАЗ», «Опель» тощо

4          Графа 4           Модель транспортного засобу        «2121 «Нива», «52», «Омега»тощо

5          Графа 5           Об'єм циліндрів двигуна за кожною маркою і моделлю транспортного за-собу в кубічних сантиметрах (поту-жність електродвигуна в кВт,  дов-жина корпусу в сантиметрах)           2500

6          Графа 6           Кількість  однорідних транспортних засобів         Кожної марки і моделі станом на 1 січня звітного року

7          Графа 7           Ставка податку в грн. на рік: зі 100 см куб. з 1 кВт зі 100 см       Згідно ст. 3 Закону (див. Таблицю 53)

8          Графа 8           Сума нарахованого податку            Окремо за кожним транспортним засобом (розраховується як добуток значень граф 5, 6 та 7, поділений на 100)

9          Графа 9           Код пільги згідно з довідником пільг         Код пільги (згідно з Довідником пільг № 19, затверджений ДПАУ 22.10.2001 p.), за якою транспортний засіб повністю або частково звільняється від сплати податку

10        Графа 10         Сума пільг      Сума пільг, наданих за транспортними засобами

11        Графа 11         Сума податку, що підлягає сплаті   Загальна сума податку, що підлягає сплаті за звітний рік (значення графи 8 мінус значення графи 10)

Підсумок графи 11 — це сума, яку підприємство повинно спла-тити до державного бюджету за всіма транспортними засобами. Цю суму розбивають на чотири рівні частини і відображають в розрахунку за поквартальними термінами сплати. Юридичні особи сплачують транспортний податок щоквартально рівними частина-ми до 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Якщо підприємство самостійно виявило помилки, що містять-ся у раніше поданому ним Розрахунку, то воно зобов’язане пода-ти до податкової інспекції уточнений Розрахунок з виправленими показниками (за формою основного Розрахунку з відповідною відміткою у визначеному в заголовній частині розрахунку полі). До уточненого Розрахунку додається Довідка про суми податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і ме-ханізмів, які зменшують або збільшують податкові зобов’язання в результаті виправлення самостійно виявленої помилки, допу-щеної у попередніх звітних періодах. Дані показників, що впли-вають на суму податку в картці особового рахунку платника по-датку, заносять до Довідки в такому порядку:

Таблиця 55

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ДОВІДКИ ПРО СУМИ ПОДАТКУ

З ВЛАСНИКІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ТА ІНШИХ САМОХІДНИХ

МАШИН І МЕХАНІЗМІВ, ЯКІ ЗМЕНШУЮТЬ АБО ЗБІЛЬШУЮТЬ

ПОДАТКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ВИПРАВЛЕННЯ САМОСТІЙНО

ВИЯВЛЕНОЇ ПОМИЛКИ, ДОПУЩЕНОЇ У ПОПЕРЕДНІХ ЗВІТНИХ ПЕРІОДАХ

 

№ з/п  № рядка          Зміст

1          Рядок 1           Загальна сума податку, що підлягає сплаті згідно з попередньо поданим Розрахунком (підсумок значень графи 11 Розрахунку)

2          Рядок 2           Загальна сума податку, що підлягає сплаті згідно з уточненим Розрахунком

3          Рядок 3           Сума, яка збільшує податок у зв’язку з виправленням помилки (різниця між значенням рядка 2 і рядка 1 Довідки). Якщо внаслі-док виправлення помилки сума транспортного податку зменшу-ється, цей рядок прокреслюється.

4          Рядок 4           Сума, яка зменшує податок у зв’язку з виправленням помилки (різниця між значенням рядка 1 і рядка 2 Довідки). Якщо внаслі-док виправлення помилки сума транспортного податку збільшу-ється, цей рядок прокреслюється.

5          Рядок 5           Зміст помилки платника, яка призвела до збільшення або змен-шення податку

6          Рядок 6           Сума штрафу, яку платник повинен сплатити до бюджету внаслі-док заниження податку (суму, зазначену в рядку 3, треба помно-жити на 0,1)

Строки подання уточненого Розрахунку суми податку з влас-ників транспортних засобів та інших самохідних машин і механі-змів не передбачені. Але, якщо визначена сума недоплати та штрафні санкції, то вони повинні бути сплачені платником про-тягом 10 календарних днів із дня подання уточненого Розрахун-ку. Якщо ж у випадку подання уточненого розрахунку визначено зменшення податкових зобов’язань, то вони за окремою заявою платника податку повинні бути повернені. Згідно п. 7 Методич-них рекомендацій по дотриманню строків давності при повер-ненні надміру сплачених сум податків і зборів (обов’язкових пла-тежів), викладених у листі ДПАУ від 28.03.2001 р. № 4065/7/19-1117 така заява повинна бути подана не пізніше 1095-го дня, на-ступного за днем здійснення переплати.