11.3. Порівнянність показників форм фінансової звітності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Складений фінансовий звіт детально перевіряється на предмет узгодженості окремих показників, які відображені в межах однієї або різних формах звітності.

Методика порівнянності окремих показників державних форм звітності розроблена Міністерством фінансів України і надіслана 09.01.01 № 053-41 (зі змінами і доповненнями від 10.01.02 № 053-43). Вона є обов’язковою для усіх підприємств.

Методику узгодженості показників типових форм річного зві-ту підприємства подано в табл. 26.

Здійснення перевірки порівнянності показників форм фі-нансової звітності забезпечує правдивість і достовірність ін-формації.

Примітки до річної фінансової звітності наведені в табл. 27.

Таблиця 26

ПОРІВНЯННІСТЬ ПОКАЗНИКІВ ФОРМ ФШАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

№        Показники, що порівнюються         Порівнювальні показники

1          2          3

В межах форми № 1 «БАЛАНС»

1          Рядок 010, графи 3 і 4           Форма № 1, рядок 011 мінус рядок 012, графи 3 і 4

2          Рядок 030, графи 3 і 4           Форма № 1, рядок 031 мінус рядок 032, графи 3 і 4

3          Рядок 080, графи 3 і 4           Форма № 1, сума рядків 010, 020, 030, 040—070, графи 3 і 4

4          Рядок 160, графи 3 і 4           Форма № 1, рядок 161 мінус рядок 162, графи 3 і 4

5          Рядок 260, графи 3 і 4           Форма № 1, сума рядків 100—160, 170—250, графи 3 і 4

6          Рядок 280, графи 3 і 4           Форма № 1, сума рядків 080, 260, 270, графи 3 і 4

7          Рядок 380, графи 3 і 4           Форма № 1, сума рядків 300—340 плюс або мінус рядок 350 мінус рядки 360, 370, графи 3 і 4

8          Рядок 430, графи 3 і 4           Форма № 1, сума рядків 400, 410, 415, 420, мінус рядок 416, графи 3 і 4

9          Рядок 480, графи 3 і 4           Форма № 1, сума рядків 440—470, графи 3 і 4

10        Рядок 620, графи 3 і 4           Форма № 1, сума рядків 500—610, графи 3 і 4

11        Рядок 640, графи 3 і 4           Форма № 1, сума рядків 380, 430, 480, 620, 630, графи 3 і 4

У межах форми № 2 «ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

12        Рядок 035, графа 3    Форма № 2, рядок 010 мінус рядки 015, 020, 025, 030

13        Рядок 050, графа 3    Форма № 2, рядок 035 мінус рядок 040

14        Рядок 055, графа 3    Форма № 2, рядок 040 мінус рядок 035

15        Рядок 100, графа 3    Форма № 2, сума рядків 050, 060 мінус рядки 070, 080, 090 або рядок 060 мінус ря-дки 055, 070, 080, 090

16        Рядок 105, графа 3    Форма № 2, сума рядків 055, 070, 080, 090 мінус рядок 060 або сума рядків 070, 080, 090 мінус рядки 050 і 060

17        Рядок 170, графа 3    Форма № 2, сума рядків 100, 110, 120, 130 мінус рядки 140, 150, 160 або сума ряд-ків 110, 120, ІЗОмінусрядки 105, 140, 150,160

18        Рядок 175, графа 3    Форма № 2, сума рядків 105, 140, 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130 або сума ряд-ків 140, 150, ІбОмінусрядки 100, 110, 120,130

19        Рядок 190, графа 3    Форма № 2, рядок 170 мінус рядок 180

20        Рядок 195, графа 3    Форма № 2, рядок 175 плюс рядок 180 або рядок 175 мінус вписуваний рядок 185 «Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності»

21        Рядок 220, графа 3    Форма № 2, сума рядків 190 і 200 мінус рядки 205 і 210 або рядок 200 мінус рядки 195, 205 і 210

22        Рядок 225, графа 3    Форма № 2, рядок 205 мінус рядки 190, 200 або рядок 195 плюс рядок 205 мінус рядки200і210

23        Рядок 280, графа 3    Форма № 2, сума рядків 230—270

24        Рядки 010—280, графа 4      Форма № 2 за попередній рік, рядки 010—280, графа 3 (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

У межах форми № 2-м «Звіт про фінансові результати»

25        Рядок 030, графа 3    Форма № 2-м, рядок 010 мінус рядок 020, графа 3

26        Рядок 070, графа 3    Форма № 2-м, сума рядків 030, 040, 050, 060, графа 3

Продовження табл. 26

 

№        Показники, що порівнюються         Порівнювальні показники

1          2          3

27        Рядок 170, графа 3    Декларація з податок на прибуток підприємства

28        Рядок 180, графа 3    Форма №2-м, сума рядків 090, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 плюс або мі-нус рядок 080, графа 3

29        Рядок 190, графа 3    Форма № 2-м, рядок 070 мінус рядок 180, графа 3

30        РядкиОЮ—190, графа4       Форма 2-м за попередній рік, рядки 010—190, графа 3

У межах форми № 3 «ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ» та з іншими формами звітності

31        Рядок 010, графа 3    Форма № 2, рядок 170, графа 3

32        Рядок 010, графа 4    Форма № 2, рядок 175, графа 3

33        Рядок 020, графа 3    Форма № 2, рядок 260, графа 3

34        Рядок 050, графа 3    Форма № 2, сума рядків 150, 160 мінус рядки 110, 120, 130, графа 3

35        Рядок 050, графа 4    Форма № 2, сума рядків 110, 120, 130 мінус рядки 150, 160, графа 3

36        Рядок 060, графа 3    Форма № 2, рядок 140, графа 3

37        Рядок 070, графа 3    Форма № 3, різниця між сумою рядків 010—160, графа 3 і сумою рядків 030—050, графа 4

38        Рядок 070, графа 4    Форма Na 3, різниця між сумою рядків 010, 030—050, графа 4 і сумою рядків 020—060, графа 3

39        Рядок 090, графа 3    Форма № 1, рядок 270, графа 3 мінус графа 4

40        Рядок 090, графа 4    Форма № 1, рядок 270, графа 4 мінус графа 3

41        Рядок 110, графа 3    Форма № 1, рядок 630, графа 4 мінус графа 3

42        Рядок 110, графа 4    Форма № 1, рядок 630, графа 3 мінус графа 4

43        Рядок 120, графа 3    Форма № 3, різниця між сумою рядків 070—110, графа 3 і сумою рядків 080—110, графа 4

44        Рядок 120, графа 4    Форма № 3, різниця між сумою рядків 070—110, графа 4 і сумою рядків 080—110, графа 3

45        Рядок 150, графа 3    Форма № 3, рядок 120, графа 3, мінус рядки 130, 140, графа 4

46        Рядок 150, графа 4    Форма № 3, рядок 120, графа 4 плюс рядки 130, 140, графа 4 або сума рядків 130 і 140, графа 4 мінус рядок 120, графа 3

47        Рядок 170, графа 3    Форма № 3, рядок 150, графа 3, плюс рядок 160, графа 3 або мінус рядок 150, гра-фа 3, мінус рядок 160, графа 4

48        Рядок 170, графа 4    Форма № 3, рядок 150, графа 4, плюс рядок 160, графа 4 або мінус рядок 150, гра-фа 4, мінус рядок 160, графа 3

49        Рядок 280, графа 3    Форма № 3, сума рядків 180—230, графа 3, мінус сума рядків 240—270, графа 4

50        Рядок 280, графа 4    Форма Ns 3, сума рядків 240—270, графа 4, мінус сума рядків 180—230, графа 3

51        Рядок 300, графа 3    Форма № 3, рядок 280, графа 3 плюс рядок 290, графа 3 мінус рядок 290, графа 4

52        Рядок 300, графа 4    Форма № 3, рядок 280, графа 4 плюс рядок 290, графа 4 або мінус рядок 290, графа 3

53        Рядок 370, графа 3    Форма № 3, різниця між сумою рядків 310—330, графа 3 і сумою рядків 340—360, графа 4

54        Рядок 370, графа 4    Форма № 3, різниця між сумою рядків 340—360, графа 4 і сумою рядків 310—330, графа 3

Продовження табл. 26

 

№        Показники, що порівнюються         Порівнювальні показники

1          2          3

55        Рядок 390, графа 3    Форма № 3, рядок 370, графа 3 плюс рядок 380, графа 3 або мінус рядок 380, графа 4

56        Рядок 390, графа 4    Форма № 3, рядок 370, графа 4 плюс рядок 380, графа 4 або мінус рядок 380, графа 3

57        Рядок 400, графа 3    Форма № 3, сума рядків 170, 300, 390, графа 3, або рядок 170, графа 3, плюс рядок 300, графа 3, мінус рядок 390, графа 4, або рядок 170, графа 3, мінус рядки 300 і 390, графа 4, або рядок 170, графа 3, мінус рядок 300, графа 4, плюс рядок 390, графа 4

58        Рядок 400, графа 4    Форма № 3, сума рядків 170, 300, 390, графа 4, або рядок 170, графа 4, плюс рядок 300, графа 4, мінус рядок 390, графа 3, або рядок 170, графа 4, мінус рядки 300 і 390, графа 3, або рядок 170, графа 4, мінус рядок 300, графа 3, плюс рядок 390, графа 4

59        Рядок 410, графа 3    Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 3

60        Рядок 420, графа 3    Форма Ns 3, рядок 040, графа 4

61        Рядок 420, графа 4    Форма № 3, рядок 040, графа 3

62        Рядок 430, графа 3    Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4

63        Рядок 430, графа 3    Форма № 3, сума рядків 400, 410, 420, графа 3

64        Рядок 430, графа 3    Форма № 3, сума рядків 400, 410, графа 3 мінус рядок 420, графа 4

65        Рядок 430, графа 3    Форма № 3, сума рядків 410, 420, графа 3 мінус рядок 400, графа 4

66        Рядок 430, графа 3    Форма № 3, рядок 410, графа 3 мінус сума рядків 400, 420, графа 4

У межах форми № 4 «ЗВІТ ПРО ВЛАСНИИ КАШТАЛ» та з іншими формами звітності

67        Рядок 010, графи 3-11          Форма № 1 (на 31 грудня попереднього року) рядки 300—380, графа 4, відповідно

68        Рядок 010, графи 3-11          Форма № 4 (за попередній рік), рядок 300, графи 3-11 відповідно

69        Рядок 050, графи 3-11          Форма № 1 (на 31 грудня попереднього року), рядки 300—380, графа 3, відповідно (якщо у звітному році не встановлено помилок за минулі роки)

70        Рядок 050, графи 3-11          Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 010, 020, 030 і 040, графи 3-11 відповідно

71        Рядок 130, графа 8    Форма № 2, рядок 220 або 225, графа 3

72        Рядок 150, графа 3 (пози-тивне значення)            Форма № 4, рядок 150, графа 8 (від'ємне значення)

73        Рядок 160, графа 7 (пози-тивне значення)            Форма № 4, рядок 160, графа 8 (від'ємне значення)

74        Рядок 290, графи 3-11          Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 060—280, графи 3-11, відповідно

75        Рядок 300, графи 3-11          Форма № 4, алгебраїчна сума рядків 050 і 290, графи 3-11, відповідно

76        Рядок 300, графи 3-11          Форма № 1 (на 31 грудня звітного року), рядки 300—380, графа 4 відповідно

77        Рядки 010—300, графа 11    Форма № 4, рядки 010—300, алгебраїчна сума граф 3-10, відповідно

У межах форми № 5 «ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФШАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» та з іншими формами звітності

78        Рядки 010—080, графа 14    Форма № 5, рядки 010—080, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мі-нус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15 відповідно

79        Рядок 080, графи 3 і 14         Форма № 1, рядок 011, графи 3 і 4

Продовження табл. 26

 

№        Показники, що порівнюються         Порівнювальні показники

1          2          3

80        Рядок 080, графи 4 і 15         Форма № 1, рядок 012, графи 3 і 4

81        Рядок 080, графи 3-15          Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 010—070, графи 3—15, відповідно

82        Рядки 100—260, графа 14    Форма № 5, рядки 100—260, графа 3, мінус графа 4, плюс графа 5, плюс або мінус графа 6, мінус або плюс графа 7, мінус графа 8, плюс графа 9, мінус графа 10, мі-нус графа 11, плюс або мінус графа 12, мінус або плюс графа 13, плюс графа 15, відповідно

83        Рядок 260, графи 3 і 14         Форма № 1, рядок 031, графи 3 і 4

84        Рядок 260, графи 4 і 15         Форма № 1, рядок 032, графи 3 і 4

85        Рядок 260, графи 3-19          Форма № 5, алгебраїчна сума рядків 100—250, графи 3-19, відповідно

86        Рядок 340, графа 4    Форма № 1, рядок 020, графа 4 (розбіжність на суму авансових платежів для фі-нансування капітального будівництва)

87        Рядок 340, графи 3 і 4           Форма № 5, сума рядків 280—330, графи 3 і 4

88        Сума    рядків    350—370, графа 4  Форма № 1, рядок 040, графа 4

89        Сума    рядків    380—410, графа 4  Форма № 1, рядок 045, графа 4

90        Рядок 420, графа 5    Форма № 1, рядок 220, графа 4

91        Рядок 420, графи 3, 4, 5        Форма № 5, сума рядків 350—410, графи 3, 4, 5

92        Сума    рядків    440—490, графа 3  Форма № 2, рядок 060, графа 3

93        Сума    рядків    440—490, графа 4  Форма № 2, рядок 090, графа 3

94        Рядок 491, графа 4    Форма № 5, рядок 775, графа 4

95        Сума    рядків    500—520, графа 3  Форма № 2, рядок 110, графа 3

96        Сума    рядків    500—520, графа 4  Форма № 2, рядок 150, графа 3

97        Сума   рядків   530,    550, 560, графа 3      Форма № 2, рядок 120, графа 3

98        Сума    рядків    540—560, графа 4  Форма № 2, рядок 140, графа 3

99        Сума    рядків    570—610, 630, графа 3     Форма № 2, рядок 130, графа 3

100      Сума    рядків    570—600, 620, 630, графа 4         Форма № 2, рядок 160, графа 3

101      Рядок 690, графа 3    Форма № 5, сума рядків 640—680, графа 3

102      Рядок 690, графа 3    Форма № 3, рядок 430, графа 3

103      Рядок 690, графа 3    Форма № 1, сума рядків 230, 240, графа 4

104      Рядок 780, графи 3—9          Форма № 5, сума рядків 710—770, графи 3-9

105      Рядки 710—780, графа 9      Форма № 5, рядки 710—780, сума граф 3, 4, 5 мінус графи 6, 7

106      Рядок   780   мінус   рядок 775, графи 3 і 9 Форма № 1, сума рядків 400 і 410, графа 3 і 4

107      Сума    рядків    800—860, 880, графа 3     Форма № 1, рядок 100, графа 4

108      Рядок 870, графа 3    Форма № 1, рядок 110, графа 4

109      Рядок 890, графа 3    Форма № 1, рядок 120, графа 4

Закінчення табл. 26

 

№        Показники, що порівнюються         Порівнювальні показники

1          2          3

110      Рядок 900, графа 3    Форма № 1, рядок 130, графа 4

111      Рядок 910, графа 3    Форма № 1, рядок 140, графа 4

112      Рядок 920, графи 3, 4, 5        Форма № 5, сума рядків 800—910, графи 3, 4, 5

113      Рядок 940, графа 3    Форма № 1, рядок 161, графа 4

114      Рядок 1210     Форма № 5 сума рядків 1241 і 1251

115      Рядок 1210     Декларація з податку на прибуток підприємства

116      Рядок   1220 мінус рядок 1230 або  Форма № 1, рядок 060, графа 3

117      Рядок   1230 мінус рядок 1220         Форма № 1, рядок 460, графа 3

118      Рядок 1225     Форма № 5, рядок 1220 мінус або плюс рядок 1242, мінус або плюс рядок 1252

119      Рядок   1225  мінус рядок 1235 або Форма № 1, рядок 060, графа 4

120      Рядок   1235  мінус рядок 1225        Форма № 1, рядок 460, графа 4

121      Рядок 1235     Форма № 5, рядок 1230 плюс або мінус рядок 1243, плюс або мінус рядок 1253

122      Рядок 1240     Форма № 5, рядок 1241 плюс або мінус рядок 1242, плюс або мінус 1243

123      Рядок 1240     Форма № 2, рядок 180, графа 3 плюс рядок 210, графа 3

124      Рядок 1250     Форма № 5, рядок 1251 плюс або мінус рядок 1252, плюс або мінус рядок 1253

125      Рядок 1300     Форма № 5 сума рядків 080 і 260 графа 10

застосовується також для перевірки порівнянності показників форм річного фінансового звіту суб'єкга малого підприємництва.

 

Таблиця 27

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОІ ФІНАНСОВОІ ЗВІТНОСТІ

 

Коди

01

5518768

5310137000

20

7794

18144, 18145, 71250

15.98.0

 

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

заКФВ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

заКВЕД

Код за ДКУД | 1801008

 

Підприємство ЗАТ «Фірма "Полтавпиво"»

Територія Полтава

Форма власності Приватна

Орган державного управління —

Галузь Пивоварна промисловість

Вид економічної діяльності Виробництво мінеральних вод та

інших безалкогольних напоїв

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн

Примітки до річної фінансової звітності

за 2006 р. Форма № 5

I. НЕМАТЕРІАЛЬНІАКТИВИ

 

Групи

нематеріальних

активів           ч о       Залишок на початок року     CO

О «

'ч         Переоцінка (доо-цінка +, уцінка -)  Вибуло за рік к

н

о

S я о S м

а&

о  П X!   м

«  :-н ьЧ     CO           s м 3 я

в п

ї'н

.зі

ffl   о

si

PQ и   Інші зміни зарік         Залишок на кінець року

 

           

            к

2   3- hQ о  о  g

■a Й/Р

& 5Г Он U   м   «

К   w   ffl         о   * К   S

О    &ч

м о     

            к

«* S

к  ? н ago

■а й-в

& 5Г & и с я   а-з

u  я

S   S О   &ч

к 2

2 ї к я   "я*

S

я 3

2  Д л ago

■а й-в

& 5Г & и  с Я а-з

u  я

S   S О   &ч

к 2

2 S к я

           

            "я*

S

я   3 2  Д л

ago

■а й-в

& 5Г & и с я   2-3 к и u  я

S   S

О   &ч

к 2

2 S к я "я4

S

я   3 2  Д л

ago

■а й-в

& 5Г & и с я   2-3 к и u  я

S   S

О   Сін

к 2

2 S к я

1          2          3          4          J          6          7          S          9          10        11        І2         ;з         14        ;j

Права       користування природними ресурсами 010                                                                                                                                                  

Групи

нематеріальних

активів           я м

ч о       Залишок на початок року     я

о

'З 'й я

к          Переоцінка (доо-цінка +, уцінка -)  Вибуло за рік к

н

о

S я о S м

S'S,

о  « X!   со <Я :-н      S м 3 я

в п

ї'н

.зі

ffl   о

si

if*

PQ и   Інші зміни зарік         Залишок на кінець року

 

           

            "я*

s

я   3

к ? н 2 g о

■а й-р

& 5Г & и  с  Я ВС-О а-з

u  я

S   S О   &ч

к 2

2 ї к я  

            к

2  Д л к  ? н ago

■а й-в

& 5Г & и  с  Я в5я     а-з

u  я

S   S О   Оч

к 2

2 S к я "я*

S

я   3 2  Д л

u о д

■а Її-В

& 5Г & и с я   2-3

к =г u  я

S   S

О   &ч

к 2

2 S к я

           

            "я4

S

я   3 2  Д л

u о д

■а Її-В

& 5Г & и с я   2-3

к =г u  я

S   S

О   Оч

к 2

2 S к я "я4

S

я   3 2    Д  A

к и р 2 g о ■з Її-В

& 5Г & и с я   2-3

к =г u  я

S   S

О   &ч

к 2

2 S к я

;           2          3          4          J          6          7          S          9          10        11        І2         ;з         І4         ;j

Права       користування майном    020                                                                                                                                                  

Права на знаки для то-варів і послуг         030                                                                                                                                                  

Права на об'єкги про-мислової власності 040                                                                                                                                                  

Авторські та суміжні з ним права   050                                                                                                                                                  

            060                                                                                                                                                  

Інші  нематеріальні  ак-тиви            070      8,0                                                                                                                             8,0       —

Разом  080      8,0                                                                                                                            8,0       —

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)

Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)

Із рядка 080 графа 15 накопичення амортизації нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження

права власності (085)           -         

II. ОСНОВНІ ЗАСОБИ

 

Групи основних засобів       о          Залишок на поча-ток року   о

« 'ч      Переоцін-ка (дооці-

нка +, уцінка -)          Вибуло зарік  "3"

CO

К н

Оч

о

PS о к <я ffl о

PS

я          V о

о я о

я

о

«

я я

a

я S

.5 ffl

PS

PQ       ІНШІ ЗМІНИ

за рік   Залишок

на кінець

року    В тому числі

 

           

            я я '3 о

(D Оч (D

R

3    A

в я       о к

со       

            я я '3 о

(D Оч (D

R

3 л в я о

о к

CO      я я '3 о

(D Оч (D

R

а з

«'р

В   Я    о к

CO     

           

            к к 'B о

(D Оч (D И

Я   н

&< &

U    PS

И   ffl   о

о к

CO      я я '3 о

(D Оч (D

в

3    * Я   н

а з

я 'р

£< &

R   Я    о к

CO      одержані за

фінансовою

орендою         передані

в оперативну

оренду

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            я я 3 н

ago S 8,-р

и с «    о к

CO      я

вІЄ .ago

2 G «

R w ffl  о к

CO

;           2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        72        13        І4         15        І6            17        ;s         19

Земельні ділянки       100      13                               —        —                                           —        —                                            —        —        —        —

Капітальні витра-ти на поліпшення

земель 110      10730,0           3681                                                               1,8                              -0,8     13        2                                              

Будинки,    спору-ди,  та  передава-льні пристрої           120      3874    879      966                             155      26            327                                         11541,0           3982                                      

Машини та обла-днання     130      1051    700      476      —        —        56        43        433      —        —                    4294    1269    —        —        —        —

Транспортні     за-соби        140      226,0   64        57        —        —        59        57        94        —        —                    1049    737      —        —        —        —

Інструменти, прилади,     інвен-тар (меблі)          150      961      ~          7          ~          ~          4          4          23            ~          ~                     229,0   83        ~          ~          ~          ~

Робоча і продук-тивна худоба         160      152      4          596      —        —        370                  —                                —                    1187    —                               —                               —

ON

 

 

;           2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17        18        19

Багаторічні наса-дження      170      —        —        29        —        —        —                    —        —        —                    181      4          —        —        —        —

Інші  основні  за-соби          180                                                                                                                                                                                                 

Бібліотечні фонди     190                                                                                                                                                                                                 

Малоцінні       не-оборотні   матері-альні активи 200                                                                                                                                                                                                 

Тимчасові  (нети-тульні) споруди  210                                                                                                                                                                                                 

Природні   ресур-си  220                                                                                                                                                                                                 

Інвентарна тара        230                                                                                                                                                                                                 

Предмети прокату    240                                                                                                                                                                                                 

Інші    необоротні магеріальні акгиви         250                                                                                                                                                                                                 

Разом  260      17007,0           5329    2131    —        —        644      130      878,8   —        —        —0,818494,0  6007            —        —        —        —

 

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких передбачені чинним законодавством обме-

ження права власності         (261)     12 046

вартість оформлених у заставу основних засобів (262)       -

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовується (консервація, реконструкція)

(263) _:          

залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу (264)       -

первісна (переоцінена вартість повністю амортизованих основних засобів)   (265)       396

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, передбачених за рахунок цільового фінансування

(266)

Вартість основних засобів, що взяті в операційну аренду

(267)   -    Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)        734

 

III. КАШТАЛЬНІ ШВЕСТИЦП

 

Найменування показника    Код рядка       За рік   На кінець року

1          2          3          4

Капітальне будівництво      280      821      308

Придбання (виготовлення) основних засобів      290      520,0   —

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300      —        —

Придбання (створення) нематеріальних активів  310      —        —

Формування основного стада         320      596      —

Інші     330      —        —

Разом  340      1937,0 308

IV. ФІНАНСОВІ ШВЕСТИЦІЇ

 

Найменування показника    Код рядка       За рік   На кінець року

 

           

           

            довгострокові            поточні

1          2          3          4          5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:                            —        —

асоційовані підприємства    350                  —        —

дочірні підприємства           360                  —        —

Найменування показника    Код рядка       За рік   На кінець року

 

           

           

            довгострокові            поточні

1          2          3          4          5

спільну діяльність     370                  —        —

Б. Інші фінансові інвестиції в:                                 —        —

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств      380                  192      —

акції     390                  —        96

облігації          400                  —        —

інші     410                  —        —

Разом (розд. A + розд. Б)420                                   192      96

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю          (421)       192

за справедливою вартістю  (422)   ^_

за амортизованою вартістю            (423)   z_

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю          (424)   96

за справедливою вартістю  (425)       -

за амортизованою собівартістю      (426)        -

V. ДОХОДИ I ВИТРАТИ

 

Найменування показника    Код рядка       Доходи           Витрати

1          2          3          4

А. Інші операційні доходи і витрати                                 

Операційна оренда акгивів 440      —        —

Операційна курсова різниця           450      —        —

Реалізація інших оборотних акгивів           460      1322,5 663

Штрафи, пені, неустойки     470      —        —

Утримання об'єюів житлово-комунального і соціально-культурного призначення    480      13,7     219,4

Інші операційні доходи і витрати   490      167,3   66

Б. Доходи і втрати від участі в каігіталі за інвестиціями в:                                 

Асоційовані підприємства   500      —        —

Дочірні підприємства           510      —        —

Спільну діяльність    520      —        —

В. Інші фінансові доходи і витрати                        

Дивіденди      530      —        X

Проценти       540      X         213

Фінансова оренда активів   550      —        —

Інші фінансові доходи і витрати      560      —        —

Г. Інші доходи і витрати                             

Реалізація фінансових інвестицій    570      —        —

Реалізація необоротних активів      580      29,0     38,0

Реалізація майнових комплексів     590      —        —

Неопераційна курсова різниця        600      —        —

Найменування показника    Код рядка       Доходи           Витрати

1          2          3          4

Безоплатно одержані акгиви           610      —        X

Списання необоротних акгивів      620      X         13,1

Інші доходи і витрати           630      48,7     447

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)    (631)     -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами     (632)     -       %

VI. ГРОШОВІ кошти

 

Найменування показника    Код рядка       На кінець року

1          2          3

Каса    640      6,4

Поточний рахунок в банку  650      158,6

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)          660      5,8

Грошові кошти в дорозі        670      4,6

Еквіваленти грошових коштів         680      —

Разом  690      175,4

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти використання яких обмежено

(691)   ^

VIII. ЗАПАСИ

 

Найменування показника    Код рядка       Балансова

вартість

на кінець року           Переоцінка за рік

 

           

           

            збільшення чистої вартості реалізації         уцінка

1          2          3          4          5

Сировина і матеріали           800      48,2     —        —

Купівельні напівфабрикати та комплектуючи вироби     810      —        —        —

Паливо           820      320,6   —        —

Тара та тарні матеріали        830      23        —        —

Будівельні матеріали 840      258,3   —        —

Запасні частини        850      760,9   —        —

Матеріали сільськогосподарського призначення 860      356      —        —

Тварини на вирощування та відгодівлю    870      2961,6 —        —

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880      342,0   —        —

Незавершене будівництво   890      2022,0 —        —

Готова продукція      900      1829,1 —        —

Товари           910      670,4   —        —

Разом  920      9592,1 —        —

 

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні — рахунок 02

(921)   =         

(922)   -

(923)   -

 

(924)   -

(925)   -         

IX. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ.

 

Найменування показника    Код рядка       Всього

на кінець

року    В т. ч. за строками непогашення

 

           

           

            до 3 місяців    від 3 до 6 місяців       від 6 до 12 місяців

1          2          3          4          5          6

Дебіторська заборгованість за товари, ро-боти, послуги            940      2958,4 282,4   251      215

Інша поточна дебіторська заборгованість  950      39,5     39,5     —        —

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)

X. НЕСТАЧІI ВИТРАТИ ВЩ ПСУВАННЯ ЦШНОСТЕЙ

 

Найменування показника    Код рядка       Сума

1          2          3

Виявлено (списано) за рік нестач і витрат            960      15

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році     970      13

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)        980      —

XI. БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ

 

Найменування показника    Код рядка       Сума

1          2          3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік          1110   

Заборгованість на кінець року: Валова замовників          1120   

Валова замовникам  1130   

3 авансів отриманих 1140   

Сума затриманих коштів на кінець року    1150   

Вартість виконаних субпідрядником робіт за незавершеними будівельними контрактами   1160   

00

ш         VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IРЕЗЕРВИ

 

Види забезпечень     ч

О         Залишок забезпечення на початок року     Збільшення забезпе-

чення протягом звіт-

ного періоду внаслідок         Сума забезпе-чення, що ви-користані про-тягом року    Невикористана сума забезпе-чень, що ство-рена в звітному періоді     Сума очікува-ного відшкоду-вання витрат іншою сторо-ною, що врахо-вана при оцінці забезпечення    Залишок забез-печення на кі-нець року

 

           

           

            створен-ня забез-печення   додаткові

відраху-

вання 

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9

Забезпечення   на   виплату відпусток працівникам        710      —        198,8   —        169,5   —        —        29,3

Забезпечення     наступних витрат і платежів на дода-ткове    пенсійне    забезпе-чення     720                                                                            

;           2          3          4          5          6          7          8          9

Забезпечення     наступних витрат на виконання гара-нтійних зобов'язань    730      —        —        —        —            —        —        —

Забезпечення     наступних витрат на реструктуризацію            740      —        —        —        —        —        —            —

Забезпечення     наступних витрат  на  виконання  зо-бов'язань  щодо  обтяжли-вих контраюів    750                                                                            

            760      —        —        —        —        —        —        —

            770      —        —        —        —        —        —        —

Разом  780      —        198,8   —        169,5   —        —        29,3

XII. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

 

Найменування показника    Код рядка       Сума

1          2          3

Поточний податок на прибуток     1210   

Відстрочені податкові акгиви На початок звітного року  1220   

На кінець звітного року        1225   

Відстрочені податкові зобов'язання На початок звітного періоду          1230   

На кінець звітного періоду   1235   

Включено до Звіту про фінансові результати — усього   1240   

У тому числі:

Поточний податок на прибуток     1241   

Зменшення (збільшення) відстрочених податкових акгивів        1242   

Збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань            1243   

Відображення у складі власного капіталу — усього         1250   

У тому числі:

Поточний податок на прибуток     1251   

Зменшення (збільшення) відстрочених податкових акгивів        1252   

Збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань            1253   

XIII. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

 

Найменування продукції      Код рядка       Сума

1          2          3

Нараховано за звітний рік    1300   

Використано за рік — усього          1310   

В тому числі на: Будівництво об'єктів        1311   

Придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів    1312   

3 них машини та обладнання         1313   

Придбання (створення) нематеріальних активів  1314   

Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик     1315   

            1316   

            1317   

ДОДАТОК ДО РІЧНОЇ ФШАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

«Інформація за сегментами»

за 200     рік

(форма № 6)

I. Показники пріоритетних звітних (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)            сегментів

 

Показники     Код     Найменування звітних сегментів    Нерозпо-        Усього

 

           

                                                                                  статті 

 

           

            'Нч

н 'ffl     ■1

1          ■г

1          ■1        ■1

1          1          ■1

1          1          ■1

1          1 1       ■1

1          ■1        н          ■1        'Еч н

CO      1

;           2          3          4          5          6          7          8          9          10        ;;          12        13        14        15        16            17        18

1. Доходизвіт. сегментів:                                                                                                                                                                                                 

Доходи від операційної діяльності  010                                                                                                                                                                                      

з них:                                                                                                                                                                                              

доходи   від   реалізації продукції (товарів, ро-біт, послуг):                                                                                                                                                                                                     

зовнішнім покупцям 011                                                                                                                                                                                     

іншим звітним сегментам    012                                                                                                                                                                                     

інші операційні доходи         013                                                                                                                                                                                     

Фінансові доходи звіт-них сегментів         020                                                                                                                                                                                     

з них:                                                                                                                                                                                              

доходи від участі в ка-піталі            021                                                                                                                                                                                      

інші фінансові доходи           022                                                                                                                                                                                     

Інші доходи    030                                                                                                                                                                                     

Усього доходів звіт. се-гментів       040                                                                                                                                                                                      

Нерозподілені доходи          050      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X            X                                           

з них:                                                                                                                                                                                              

доходи від операційної діяльності  051      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X            X         X                                           

фінансові доходи       052      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X                                              

надзвичайні доходи  053      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X                                              

Вирахування     доходів від реалізації продукції ін. звіт. сегментам        060                                                                                                                                                                                     

Усього доходів підпри-ємства(040 + 050-060)     070                                                                                                                                                                                     

2. Витрати звіт. сегме-нтів                                                                                                                                                                                              

Витрати      операційної діяльності 080                                                                                                                                                                                      

з них:                                                                                                                                                                                              

собівартість   реалізова-ної продукції (товарів, робіт, послуг):                                                                                                                                                                                                

;           2          3          4          5          6          7          8          9          10        ;;          12        13        14        15        16            17        18

зовнішнім покупцям 081                                                                                                                                                                                     

іншим звіт. сегментам          082                                                                                                                                                                                     

Адміністративні витрати     090                                                                                                                                                                                     

Витрати на збут        100                                                                                                                                                                                     

Інші операційні витрати      110                                                                                                                                                                                     

Фінансові витрати звіт. сегментів  120                                                                                                                                                                                      

з них:                                                                                                                                                                                              

втрати від участі в ка-піталі,  які  безпосеред-ньо можна віднести до звіт. сегмента   121                                                                                                                                                                                     

            122                                                                                                                                                                                      

Інші витрати  130                                                                                                                                                                                     

Усього витрат звіт. се-гментів        140                                                                                                                                                                                      

Нерозподілені витрати         150      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X            X                                           

з них:                                                                                                                                                                                              

адміністративні, збуто-ві та інші витрати опе-раційної діяльності, не розподілені на звіт. се-гменти           151            X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X                                            

фінансові витрати     152      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X                                              

надзвичайні витрати            153      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X            X                                           

податок на прибуток            154      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X            X                                           

вирахування собіварто-сті реалізованої проду-кції іншим звіт. сегме-нтам      160                                                                                                                                                                                     

Усього  витрат  підпри-ємства(140 + 150-160)    170                                                                                                                                                                                      

3.  Фінансовий  резуль-тат діяльності сегмента (040 - 140)        180                                                                                                                                                                                      

4.  Фінансовий  резуль-тат діяльності  підпри-ємства(070 - 170)          190                                                                                                                                                                                     

5. Акгиви звіт. сегмешів       200                                                                                                                                                                                     

з них:                                                                                                                                                                                              

            201                                                                                                                                                                                      

            202                                                                                                                                                                                      

            203                                                                                                                                                                                      

            204                                                                                                                                                                                      

            205                                                                                                                                                                                      

Нерозподілені акгиви           220      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X            X                                           

з них:                                                                                                                                                                                              

необоротні активи    221      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X                                              

оборотні активи        222      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X                                              

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17        18

            223      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X                                            

            224      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X                                            

Усього активів підпри-ємства        230                                                                                                                                                                                      

6. Зобов'язання звіт. сег-ментів      240                                                                                                                                                                                      

з них:                                                                                                                                                                                              

            241                                                                                                                                                                                      

            242                                                                                                                                                                                      

            243                                                                                                                                                                                      

            244                                                                                                                                                                                      

Нерозподілені зобов'я-зання           260      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X            X         X                                           

з них:                                                                                                                                                                                              

доегострокоеі зобов 'я-зання           261      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X            X         X                                           

поточні зобов 'язаиия           262      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X            X                                           

            263      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X                                            

            264      X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X         X                                            

Усього зобов'язань під-приємства (240 + 260)     270                                                                                                                                                                                     

7. Капітальні інвестиції        280                                                                                                                                                                                     

8. Амортизація    необо-ротних активів     290                                                                                                                                                                                     

II. ПОКАЗНИКИ ЗА ДОПОМІЖНИМИ ЗВІТНИМИ (ГОСПОДАРСЬКИЙ, ГЕОГРАФІЧНИЙ ВИРОБНИЧИЙ, ГЕОГРАФІЧНИЙ ЗБУТОВИЙ)

СЕГМЕНТАМИ

 

Показники     Код     Найменування звітних сегментів    Нерозпо-        Усього

 

           

                                                                                  статті 

 

           

            н 'ffl     1          1          1          1          1 1       ■1

1          1 1       ■1

1          1          ■1

1          1          н

CO      ■1

І           'Еч н

CO     

;           2          3          4          5          6          7          8          9          10        ;;          12        13        14        15        16            17        18

Доходи   від   реалізації продукції (товарів, ро-біт, послуг) зовнішнім покупцям          300                                                                                                                                                                                     

Балансова вартість ак-тивів звітних сегментів     310                                                                                                                                                                                     

Капітальні інвестиції            320                                                                                                                                                                                     

            330                                                                                                                                                                                      

            340                                                                                                                                                                                      

III. ПОКАЗНИКИ ЗА ДОПОМІЖНИМИ ЗВІТНИМИ ГЕОГРАФІЧНИМИ

(ВИРОБНИЧИЙ, ЗБУТОВИЙ)        СЕГМЕНТАМИ

 

Показники     Код     Найменування звітних сегментів    Нероз-            Усього

 

           

                                                                                  статті 

 

           

            'Зч

'3

Є0       'Зч

я

Я 2      'Зч

'3

Є0       'Зч

я я 2    'Зч

'3         'Зч

я

К 2      'Зч

'3

Є0       'Зч

я

К 2      'Зч

'3         я

'Зч

я

К 2      'Зч

'3         я

'Зч

я

К 2      'Зч

'3         'Зч

я

К 2      'Зч

'3

Є0       'Зч

я

К 2

1          2          3          4          5          6          7          8          9          І0         11        І2         13        і¥         І5         І6            17        і§

Доходи від реалізації продукції     (товарів, робіт,   послуг)   зов-нішнім покупцям      350                                                                                                                                                                                     

Балансова     вартість активів звітних сег-ментів 360                                                                                                                                                                                     

Капітальні інвестиції            370                                                                                                                                                                                     

            380                                                                                                                                                                                      

            390                                                                                                                                                                                      

01

Дата/рік, місяць, число        

Підприємство           

Територія      

Орган державного управління Галузь

Вид економічної діяльності 

Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

_за ЄДРПОУ за КОАТУУ _ _за СПОДУ_ _ за ЗКГНГ_ _ за КВЕД _

Додаток до приміток до річної фінансової звітності «Розрахунок податкових різниць за даними бухгалтерського обліку

за 200  рік

Форма № 7

КодзаДКУД 1801010

 

Показники     о          ІІІІІ

ішіі       Обліковий прибуток (зби-ток) (сума до фінансової зві-тності)   Податкові різниці      Податковий

прибуток

(збиток)

 

           

           

           

            постійні          тимчасові      

 

;           2          3          4          5          6          7

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:      01        X                                           

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)           01.1                                                   

 

                                                                      

 

приріст балансової вартості запасів           01.2                 X                     X        

доходи від виконання довгострокових договорів            01.3                            X                    

 

           

                                   X                    

;           2          3          4          5          6          7

прибуток від операцій з цінними паперами, фондо-вими та товарними деривативами       01.4                                                   

 

           

                                                          

 

           

                                                          

 

прибуток від операцій з землею     01.5                                                   

інші доходи, крім визначених у 01.1—01.5           01.6                                                   

 

           

                                                          

 

           

                                                          

 

Коригування валових доходів, у тому числі:         02        X                                           

зміна суми компенсації вартосгі товарів (робіт, послуг)  02.1                                                   

самостійно виявлені помилки за результатами ми-нулих податкових періодів           02.2     X         X                     X        

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості    02.3                                        X        

Скоригований валовий дохід (01 ± 02)     03        X                                           

Валові витрати, у тому числі:          04        X                                           

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11          04.1                                                   

 

           

                                                          

 

           

                                                          

 

убуток балансової вартості запасів 04.2                 X                     X        

витрати на оплату праці      04.3                                                   

 

           

                                                          

 

сума страхового збору (внесків) до фондів держав-ного загальнообов'язкового страхування           04.4                                                   

сума внесків на довгострокове страхування житгя, недержавне пенсійне забезпечення       04.5                                                   

сума   податків,   зборів   (обов'язкових   платежів), крім визначених у 04.4    04.6                                                   

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів      04.7                 X                                

 

           

                        X                                

 

добровільне перерахування коштів, передача това-рів (робіт, послуг)  04.8                                                   

від'ємне значення об'єкта оподаткування попере-днього податкового року    04.9     X         X                     X           

витрати на поліпшення основних фондів та нафто-газових свердловин         04.10                                                 

85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів         04.11                                       X        

 

           

                                               X        

 

сума витрат зі страхування (крім витрат з довго-строкового  страхування  житгя  та  недержавного пенсійного забезпечення, зазначених у рядках 04.5)   04.12                                                 

інші витрати, крім визначених у 04.1—04.12        04.13                                                 

 

           

                                                          

 

           

                                                          

 

Коригування валових витрат, у тому числі:          05        X                                           

зміна суми компенсації вартосгі товарів (робіт, послуг)  05.1                                                   

 

           

                                                          

 

самостійно виявлені помилки за результатами ми-нулих податкових періодів           05.2     X         X                     X        

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості    05.3                 X                     X        

Скориговані валові витрати            06        X                                           

Сума амортизаційних відрахувань 07                                                      

Усього (фінансовий результат) / (±03)    (±06)    07          08        X                                           

Поточний податок на прибуток

(р. 08 гр. 7 • ставку податку на прибуток) 09        X         X         X         X        

Керівник        ^_^-

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1.         Дайте визначення Приміток до фінансової звітності?

2.         Які вимоги ставляться окремими П(С)БО до Приміток?

3.         Як можна підрозділити Примітки до річної фінансової звітності?

4.         Розкрийте сутність першої групи Приміток?

5.         Розкрийте сутність другої групи Приміток?

6.         Розкрийте сутність третьої групи Приміток?

7.         Поясніть взаємозв’язок між Примітками та Балансом?

8.         Поясніть взаємозв’язок між Примітками і Звітом про фінансові результати?

9.         Що таке облікова оцінка?

 

10.       Розкрийте правила виправлення помилок у фінансовій звітності;

11.       Розкрийте методику складання кожного із тринадщяти розділів При-міток?

12.       Поясніть необхідність взаємоузгодження показників фінансової звітності?

13.       Яку інформацію, крім форми № 5 наводять в Примітках підпри-ємства, фінансова і консолідована звітність яких підлягає обов’язково-му оприлюдненню?

14.       Яку інформацію, крім форми № 5 наводять у Примітках підпри-ємства, для яких законодавством не передбачено оприлюднення фінан-сової консолідованої звітності?

15.       Дайте визначення терміну «податкова різниця»?

16.       Що розуміємо під терміном «тимчасова податкова різниця»?

17.       Що розуміємо під терміном «постійна податкова різниця»

18.       Яка мета складання Розрахунку податкових різниць за даними бу-хгалтерського обліку?

19.       Яка послідовність заповнення Розрахунку податкових різниць?

20.       Дайте визначення сегменту.

21.       Дайте визначення господарського сегменту.

22.       Дайте визначення географічного сегменту.

23.       Розрахуйте структуру форми № 6 «Інформація за сегментами».

24.       Яка послідовність заповнення форми № 6 «Інформація за сегмен-тами».