ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТЕМА 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Мета — розкрити законодавче та нормативно-правове регу-лювання звітності підприємства, мету її складання, інформаційні потреби користувачів, види, склад і класифікацію звітності, якіс-ні характеристики, принципи складання, вплив облікової політи-ки підприємства на показники звітності, підготовку даних для складання звітності, порядок розглядання, подання та оприлюд-нення звітності, терміни її зберігання.

Ключові слова і поняття:

Звітність підприємства, бухгалтерська звітність, Баланс, нор-мативно-правовий акт, якісні характеристики, принцип підготов-ки звітності, користувачі звітності, облікова політика, оприлюд-нення звітності.