Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Взаємозв’язок Балансу і Плану рахунків бухгалтерського обліку : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

4.1. Взаємозв’язок Балансу і Плану рахунків бухгалтерського обліку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Форму Балансу підприємства побудовано таким чином, щоб використовуючи інформацію з балансових рахунків синтетично-го обліку, можна було без особливих труднощів його заповнити. Національний План рахунків бухгалтерського обліку активів, ка-піталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і орга-нізацій (затверджений наказом Міністерства фінансові України від 30.11.1999 р. № 291 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.12.1999 р. за № 892/4185) включає 9 класів рахунків, які використовуються для складання фінансової звітності і ну-льовий клас за позабалансовими рахунками. Рахунки класів з 1 по 6 використовуються для складання Балансу, рахунки класів з 7 по 9 використовуються для складання Звіту про фінансові ре-зультати.

Рахунки класів з 1 по 6 називають балансовими або реальни-ми, а рахунки класів з 7 по 9 — номінальними або тимчасовими (операційними).

Загальний зв’язок рахунків бухгалтерського обліку з формами фінансової звітності наведено на рис. 13.

Схема взаємозв’язку Плану рахунків і Балансу наведена на рис. 14.

На рис. 14 за кожним розділом Балансу в дужках наведено номери синтетичних рахунків, які необхідно використовувати для заповнення Балансу. Така побудова Баланса і Плану рахунків відповідає міжнародним стандартам бухгалтерського обліку і є дуже зручною в практичній роботі бухгалтера.

РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

 

Балансові (реальні) рахунки            Номінальні

(тимчасові)

рахунки          Позабалансові рахунки

Клас І. «Необоротні ак- Клас VII. «Доходи і ре- Клас 0. «Позабалансові

тиви»  зультати діяльності»       рахунки»

Клас ІІ. «Запаси»

 

 

Рахунки доходів

Клас ІІІ. «Кошти, роз-рахунки та інші активи

Рахунки активів

Клас     ІV.     «Власний Клас VIII. «Витрати капітал та забезпечення елементами» зобов’язань»

Клас IX. «Витрати Клас V. «Довгострокові діяльності» зобов’язання»

зо-

FiS^

Клас VI. «Поточн бов’язання»

Зїк

Використовуються для складання Балансу ф. № 1 або ф. № 1-М

~^Г

 

за

 

 

Y        

Рахунки          активів

і зобов’язань

            П        

ffl         н         

• іЧ      о         

я          Сі)      

в

й          S          «

2

ч          • н И   0

н

0                      §

&         н          я

0                      =!

a          w         ■іН

«          £          3

S «       я ш     

 

u

H                     о

я                      S

0          ІІ        

н

U                     сз

Н

К         м        

а *      

0          в         

к          0         

S          ю        

ffl         0         

 

Рис. 13. Групування рахунків бухгалтерського обліку за фінансовою звітністю

 

 

Y A

АКТИВ

Р.І.

Необоротні

->-(10—19)

Р.ІІ. Оборотні активи

^(20—38)

Р.ІІІ. Витрати майбутніх

->-

->-

>->

 

Клас і

Клас І (10—19)#-

Клас ІІ

Запаси

(20—19)<

Клас ІІІ Кошти і розрахунки та інші активи (30—38) #-(39)    ф-

 

■<

 

*~

»-

 

ПАСИВ

( розділи та

Р.І. Власний капітал (40—46)-^

Р.ІІ. Забезпечення наступних витрат, пла-тежів (47—49)

Р.ІІІ.

Довгострокові зобов’язання (50—59)^

 

Клас і

Клас 4 Власний капітал

( (40—46) _#47—49)

Клас 5 50—59)

Клас 6 Поточні

зобов’язання _(60—68) -#(69)

 

-^1

 

Р.ІV. Поточні W   зобов’язання] (60—68)   *

 

">

 

Р.V. Доходи

 

Рис. 14. Взаємозв’язок між Планом рахунків і Балансом