Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.3. Класифікація балансів : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

3.3. Класифікація балансів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Баланс підприємств можна класифікувати за різними ознаками.

Вступний Баланс — відображає початок господарської дія-льності підприємства на момент його державної реєстрації.

Поточний Баланс — складається протягом усього часу існу-вання підприємства.

Реорганізаційний (ліквідаційний, розподільчий, об’єднуючий) Баланс — складається при ліквідації підприємства, або його роз-поділі чи об’єднанні.

Одиничний Баланс — характеризує результати діяльності тільки одного підприємства.

Зведений Баланс — складається шляхом об’єднання сум, що відображені на окремих статтях одиничних Балансів.

Консолідовані Баланси — складаються на підставі Балансів підприємств, юридично самостійних, та дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Баланси основної діяльності — це Баланси юридичних осіб в межах статутної діяльності.

Баланси спільної діяльності — це окремий Баланс, який складається тим учасником, якому за угодою доручено ведення спільних справ учасників договору про спільну діяльність.

Баланс-брутто — це Баланс, в валюту якого включено сальдо як основних, так і регулюючих рахунків.

Баланс-нетто — це Баланс, в валюту якого не включено саль-до регулюючих рахунків.

Сальдовий Баланс — це бухгалтерський Баланс, в якому відобра-жені тільки залишки за бухгалтерськими балансовими рахунками.

Оборотний Баланс — це оборотна відомість за синтетич-ними рахунками, де містяться як дані сальдо на початок і кінець звітного періоду, так і обороти за звітний період.

84

Шаховий Баланс — це Баланс, в якому обороти по кожному рахунку наводяться не загальними підсумками, а з зазначенням кореспондуючих рахунків.

Баланс підприємства — це Баланс юридичної особи або відо-кремленого підрозділу, які працюють на принципах самоокупно-сті і самофінансування, і який характеризує його активи, капі-тал і зобов’язання.

Баланс бюджетної установи — це Баланс про виконання ко-шторисів видатків.

Баланс банку — це Баланс кредитної установи.

Класифікація Балансів за різними ознаками наведена на рис. 12.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Вступний

Поточний

Реорганізаційний (ліквідаційний, розподільчий, об’єднуючий)

Одиничний

Зведений

Консолідований

Основної діяльності

Спільної діяльності

Баланс-брутто

Баланс-нетто

Сальдовий

Оборотний

Шаховий

Баланс підприємства

Баланс бюджетної установи

Баланс банку

Рис. 12. Класифікація Балансів підприємства