Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

2-ге видання, доповнене і перероблене

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2008

ББК 65.052я73

В 32 УДК 657.37(075.8)

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(Лист № 14/18.2–18001 від 27.07.2004 р.)

Рецензенти:

Лінник В.Г. – доктор економічних наук, професор, Київський національний еко-номічний університет;

Кірейцев Г.Г., доктор економічних наук, професор, Національний аграрний ун-іверситет;

Шатковська Л.С., кандидат економічних наук, доцент, Національний аграрний університет.

Колектив авторів:

1.         Верига Юстина Андріївна, к.е.н., професор – тема 1-5,8.

2.         Левченко Зоя Михайлівна, к.е.н., доцент – тема 6,7,9.

3.         Ватуля Іван Данилович, доцент – тема 10.

В 32 Звітність підприємств. 2-ге видання, доповнене і перероблене. Навчальний посібник  – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 776 с.

ISBN 978-966-364-651-0

Висвітлено законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності, її мета, інформаційні потреби споживачів звітності; склад звітності, вимоги і принципи скла-дання, вплив облікової політики на показники звітності; підготовчі роботи перед складанням звітності, порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств.

Детально розглянуто взаємозв’язок звітності із Планом рахунків, її структуру, методику складання фінансової звітності – Балансу, Звіту про фінансові результа-ти, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансової звітності, викладено методику узгодження її показників.

В посібнику також викладено склад, структуру і методику складання податко-вої, статистичної і спеціальної звітності.

Посібник буде корисний не тільки студентам, але й практичним працівникам.

ISBN 978-966-364-651-0     © Верига Ю.А., Левченко З.М.,

Ватуля І.Д., 2008 © Центр учбової літератури, 2008