Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Ч : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток Ч


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Додаток 6 до пункту 6.7 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної полі-тики України від 18 грудня 2000 р. № 339

Складається наростаючим підсумком з початку року і подається до центру зайнятості за місцем взяття на облік щокварталу до 20.04 : 20.07 : 20.10 : 25.01

Код за ЄДРПОУ 00415592, код галузі за ЗКГНГ  , код основного виду діяльності за

КВЕД  Персональний № платника страхових внесків 161900

№ п/рахунку 26005300455067 назва банку ПРУ КБ Приватбанк№ телефону 2-42-31, адреса с. Тимченки

Система оподаткування: загальна, єдиний податок (підкреслити)

о\         Товариство з обмеженою відповідальністю «Зоря»

^          (найменування платника страхових внесків — страхувальника)

РОЗРАХУНКОВА ВІДОМІСТЬ ПРО НАРАХУВАННЯ I ПЕРЕРАХУВАННЯ СТРАХОВИХ

ВНЕСКІВ ДО ФОВДУ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО

СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

За I квартал 2007 року 1. ЗАГАЛЬНА СУМА ВИПЛАТ, НА ЯКІНАРАХОВУЮТЬСЯ СТРАХОВІ ВНЕСКИ (в грн):

 

I квартал (за місяцями)         II квартал (за місяцями)       III квартал (за місяцями)      IV квартал (за місяцями)            Усього з початку року

для робото-давців     для застра-хованих осіб       для робо-тодавців     для застра-хованих осіб       для робо-тодавців         для застра-хованих осіб       для робото-давців     для застра-хованих осіб       для робото-давців            для застрахова-них осіб

20 275 20 275                                                                       20 275 20 275

19 921 19 921                                                                       19 921 19 921

17 728 17 728                                                                       17 725 17 728

Разом  57 924                                                                       57 924 57 924

В ТОМУ ЧИСЛІ СУМА ВИПЛАТ, НА ЯКІ НАРАХОВУЮТЬСЯ СТРАХОВІ ВНЕСКИ (ГРН) ЗА ПРАЦЮЮЧИХ ШВАЛЩІВ

 

1 квартал (за місяцями)        II квартал (за місяцями)       III квартал (за місяцями)      IV квартал (за місяцями)            Усього з початку року

Для      застрахованих осіб   Для      застрахованих осіб   Для      застрахованих осіб   Для      застрахованих осіб            Для      застрахованих осіб

                                              

                                              

                                              

                                              

2. РОЗРАХУНОК СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ ДО ФОВДУ (грн)

 

№ рядка          Сума всього               № рядка          Сума всього

1          456      Заборгованість на початок року за платниками   Заборгованість на початок року за Фондом            13        —

                        нараховано    перераховано                       

2          1043                робото-давці  застрахо-вані особи              робото-давці  застрахо-вані особи  14        1047

 

           

            На початок періоду   —        —        На початок періоду   —        —       

           

 

           

            За   звітний   період   (за місяцями)            753      290      За звітний період (за міся-цями)     753      294           

           

 

           

            Січень 264      101      Січень 264      93       

           

 

           

            Лютий            259      100      Лютий            259      101     

           

 

           

            березень         230      89        Березень         230      100     

           

 

           

            РАЗОМ          753      290      РАЗОМ          753      294     

           

 

3          —        Донараховано при прийнятгі звітності      Перераховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником, усього (сума рядків 16 - 18), у тому числі:            15                   

4          —        Нараховано за актами за звітний період, усього  

           

           

 

            —        в тому числі:  донараховані суми страхових внесків        16        —

5          —        донараховані суми страхових внесків        Пені    17        —

6          —        пені     Штрафу          18        —

7          —        штрафу           Повернуто зайво перераховані суми          19        —

8          —        Пеня, самостійно нарахована платником  Усього нараховано і сплачено (рядки 13 + 14 + + 15-19)       20        1047

9                      Списано заборгованості     

           

           

 

10                    Списано пені Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками (рядок 11 - 20 та одночасно сума рядків 22 + 26)      21        452

11        1499    УСЬОГО до сплати (1+2+3+4-9-10)          в тому числі: недоїмка за платником зі сплати страхових внесків     22        452

 

           

           

            Недоїмка зі сплати штрафів  23        —

 

           

           

            Недоїмка зі сплати пені        24        —

12        —        Залишок заборгованості  на  кінець  звітного періоду за Фондом (20 - 11)       сума страхових внесків, строк сплати яких не настав         25        —

 

           

           

            реструюуризована заборгованість  26        —

3. СЕРЕДНЬО ОБЛІКОВА ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ В ЕКВІВАЛЕНТІ ПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ (ОСІБ)

 

            1 квартал        2 квартал        3 квартал        4 квартал        Усього з початку року

Усього            43                                          

у тому числі:

пенсіонерів**

інвалідів*       2                                            

4 ЗАБОРГОВАНІСТЬ 3 ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОІ ПЛАТИ 3 УРАХУВАННЯМ

ЗАБОРГОВАНОСТІЗА МИНУЛІ РОКИ (БЕЗ УРАХУВАННЯ СУМИ НЕВИПЛАЧЕНОЇ

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ОСТАННЬОГО МІСЯЦЯ ЗВІТНОГО ПЕРІОДУ)

 

На початок року        За I квартал    За I півріччя   За 9 місяців    За рік

                                    —       

Керівник        ^__     

(підпис)          (прізвище, ім'я та по батькові)

Головний бухгалтер ^__     

(підпис)          (прізвище, ім'я та по батькові)

^   м.п.

«          20        »          квітня  2007 року

Прийняв звіт

(прізвище, ім'я та по батькові)

«          20        »          квітня  2007 року

*Працюючі інваліди, які не досягли пенсійного віку;

** Працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у т.ч. на пільгових умовах, пенсії за вислугу років. Які досягли встановленого Законом пенсійного віку.