Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток Ф : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток Ф


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

 

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186 Кодексу України про адміністративні правопорушення

            Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість

Подають:

Терміни подан-

Форма № 1-Б

ня

ЗАТВЕРДЖЕНО

Tun респондентів: підприємства та організації всіх видів дія-льності економіки і форм власності органу державної статис-тики за місцезнаходженням; вищестоящій організації або ор-гану, що здійснює державне регулювання у відповідному виді діяльності економіки

Наказ  Держкомстату

На 20-й день після звітного періоду

України

31.07.2000р. №258

 

Найменування організації —

Поштова адреса       

Коди організації — складача

 

Місячна (термінова) Поштова складача інформації ТОВ «Меркурій»

 

 

За ЄДРПОУ   Території

(КОАТУУ)     Виду еконо-мічної діяль-ності (КВЕД)       Форми

власносіі

(КФВ) Організаційно-правової

форми господарювання

(КОПФГ)       Міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована органі-зація — складач інформації (КОДУ)*

;           2          3          4          5          6          7

00419113        5324840100    71430  20        6024    —       

* Тільки для підприємств державного секгору.

 

РОЗДІЛ I. ФШАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ 200_ P., (тис. грн)

 

Найменування показників   № рядка          На кінець звітного періоду   За відповідний період минулого року

Фінансовий результат від звичайної діяль-ності до оподаткування: прибуток            001      495.2   392.0

збиток 002      —        —

Чистий: прибуток     003      212.0   213.5

Збиток            004                 

Контрольна сума      005                 

РОЗДІЛ II. ДЕБІТОРСЬКА ТА КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА СТАНОМ НА 1 КВІТНЯ 200_ p., (тис. грн)

 

Найменування показників   № рядка          Дебіторська    Кредиторська

 

           

            усього з неї прострочена      усього з неї прострочена

A         Б          1          2          3          4

Усього: (ряд 020 +100 + 300)           010                                        

I. Між підприємствами та установами в межах України — усього        020      162.0   49.0     575.0   360.0

у тому числі:                                                

за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю  030      92.0     49.0     380.0   220.0

за векселями  040                                        

з бюджетом   050      10.0                 15.0     -

із внутрішніх розрахунків     060                                        

зі страхування           070      X         X         20.0     8.0

з оплати праці           080      X         X         160.0   60.0

Інша поточна заборгованість          090      60.0     —                   

IL 3 суб'єктами господарської діяльності країн-колишніх республік СРСР       100      —        —        —        —

у тому числі:                                                

Азербайджан 110                                        

Білорусь         120                                        

Вірменія         130                                        

Грузія  140                                        

Естонія           150                                        

Казахстан       160                                        

Киргизстан    170                                        

Латвія 180                                        

Литва 190                                        

Молдова        200                                        

Росія   210                                        

Таджикистан 220                                        

Туркменістан 230                                        

Узбекистан •  240                                        

ПІ. 3 суб'єктами господарської діяльності інших країн     300                                        

« 29 » квітня 200 4 р. Керівник       

            Головний бухгалтер

(Виконавець, телефон)