Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ДодатокС ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

ДодатокС ДЕРЖАВНЕ СТАТИСТИЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується

статтею 21 Закону України «Про державну статистику»

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за со-бою відповідальність, яка встановлена статтею 186.3 Кодексу України про адміністративні правопорушен-ня

Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за 3-й квартал 200     року

 

 

Подають:        Терміни подання

підприємства та організації оптової торгівлі, постачан-ня, збуту, споживчої кооперації, заготівельні — юри-дичні особи, незалежно від організаційно — правової форми господарювання і форми власності, основним видом діяльності яких є оптова торгівля — органу державної статистики за місцезнаходженням   на   16   день   після звітного періоду

Форма№ 1-огтг

Затверджено

Наказ  Держкомстату

України

10.09.2003р. № 293

Квартальна

(за І.ІІ і III квартали)

Поштова

 

Найменування організації — складача інформації BAT «Будівельник»

Поштова адреса м. Полтава вул. Визволення 15

Коди організації — складача

ЗаЄДР-ПОУ  Території

(КОАТУУ)     Виду економіч-

ної діяльності

(КВЕД)           Форми вла-сності (КФВ)     Організаційно-правової

форми господарювання

(КОПФГ)       Міністерства, іншого центрального ор-

гану, якому підпорядкована організа-

ція — складач інформації (КОДУ)*           

;           2          3          4          5          6          7

00418113        5324180100    71130  20        6024               

*Тільки для підприємств державної форми власності

Кількість структурних підрозділів — неюридичних осіб (філій, відділень, представницгв та інших відо-кремлених ггідрозділів), які

включено до звіту — 999-  

Розділ 1. Основні показники

(тис. грн з одним десятковим знаком)

 

№ рядка          Назва показників      Факгично за квартал

A         Б          1

101      Загальний оборот без ПДВ і акцизу (сума рядків 102-105)         405.8

            у тому числі: 

102      оптовий товарооборот        285.0

103      роздрібний товарооборот    115.8

104      оборот від посередницької діяльності        5.0

105      оборот від інших видів діяльності   —

Розділ 2. Продаж і запаси товарів

 

            Товари

і товарні

групи  К ffl

5

S

и ^ а >-■

О S      Оптовий продаж      Запаси            товарів

 

           

           

            кіль-кість        тис. грн          періоду

 

           

           

           

            всьо-го           з гр. 2 продано іншим під-приємствам оптової торгівлі  з гр. 2 продано товарів віт-чизняного виробництва      кількість          тис. грн

A         Б          в          1          2          3          4          5          6

200      Оптовий    товарообо-рот — всього (р. 102)        м3       X         285.8   285.8               X         540

            у тому числі                                                                         

PS       Товари

i товарні

групи  к

ffl «

a к

s ^

Ч.й-

О s      Оптовий продаж      Запаси            товарів

 

           

           

            кіль-кість        тис. грн          періоду

 

           

           

           

            всьо-го           з гр. 2 продано іншим під-приємствам оптової торгівлі  з гр. 2 продано товарів віт-чизняного виробництва      кількість          тис. грн

A         Б          в          ;           2          3          4          5          6

240      Пиломатеріали          3

м         2424    285.8   285.8               6000    540

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

 

 

 

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

            3 рядків 262, 294, 319 основні види продук-ції чи товарні групи:                                                                                

                                                                                             

                                                                                              

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

 

 

 

02

 

жовтня

 

2004 р. Керівник_

 

(підпис, П.І.Ь)

 

 

 

Виконавець

(підпис, П.І.Б., телефон)

Головний бухгалтер

(підпис, П.1.Б)