Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ДодатокМ Додаток 2 : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

ДодатокМ Додаток 2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

до Інструкції про порядок обчислення і справляння

збору за спеціальне використання водних ресурсів

та збору за користування водами для потреб

гідроенергетики і водного транспорту

До органу державної податкової служби  

Ідентифікаційний код платника за ЄДРПОУ,

ТРДПАУ або номер з ДРФО (фізичної особи)     

Назва і адреса платника      

Прізвище відповідальної особи      

Ідентифікаційний номер відповідальної особи    

Телефон        

Загальний розрахунок         

Новий (уточнений) розрахунок     

-о    Відмітка про одержання:

<-»    (вхідний №, дата, штамп ДПІ)

Розрахунок

збору за спеціальне використання водних ресурсів

та збору за користування водами для потреб гідроенергетики

за         200      рік

(за I квартал, півріччя, 9 місяців та рік)

 

Показник        Оди-ниця виміру                  Назви водогосподарських систем  о о о

>.

 

           

           

            загальнодержав-ного значення      загальнодержав-ного значення      місцевого значення 

 

;           2          3          4          5          6          7

Установлений річний ліміт використання водних ресурсів       куб. м  01                                          

Обсяг факгично використаної води з урахуванням витрат у сис-темах водопостачання, усього:     куб. м  02                                              

Показник        Оди-ниця виміру      3 «       Назви водогосподарських систем  г

о о

>.

 

           

           

            загальнодержав-ного значення      загальнодержав-ного значення      місцевого значення 

 

;           2          3          4          5          6          7

у межах установленого річного ліміту        куб. м  03                                          

понад установлений річний ліміт (р. 02 - р. 01)   куб. м  04                                          

Обсяг води, пропущеної через турбіни гідроелеюростанцій       куб. м  05                                          

Нормативи збору:                 06                                          

з поверхневих водних об'єюів        коп./ куб. м    

                                              

за підземні води        -"-       

                                              

за користування водами для потреб гідроенергетики     коп./

100

куб. м 

                                               X

Коефіцієнт, який застосовується деякими категоріями водокорис-тувачів для обчислення збору за спеціальне використання водних ресурсів       ~          07                                           X

Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ре-сурсів у межах установленого річного ліміту з початку року (р. 03 • р. 06 • р.07)    грн      08                                          

Нарахована сума збору за спеціальне використання водних ре-сурсів понад установлений річний ліміт з початку року (р. 04 х х р. 06 • р. 07) • 5      грн      09                                          

Нараховано збору за спеціальне використання водних ресурсів з початку року, усього (р. 08 + р. 09)        грн            10                                          

a) у т.  ч.  за спеціальне  використання з поверхневих водних об'єктів грн      11                                          

б) за спеціальне використання з підземних вод   грн      12                                          

Нарахована сума збору за користування водами для потреб гідро-енергетики з початку року (р. 05 • р. 06)            грн      13        X         X         X        

Усього нараховано збору за спеціальне використання водних ре-сурсів за попередній звітний період*    грн            14                                          

Нарахована сума збору за користування водами для потреб гідро-енергетики за попередній звітний період*            грн      15        X         X         X        

Нараховано в звітному кварталі збору за спеціальне використання водних ресурсів, усього (р. 10-р. 14):  грн            16                                          

a) у т. ч. до державного бюджету   грн      17                               X        

б) у т. ч. до місцевого бюджету       грн      18        X         X                    

Нараховано в звітному періоді за користування водами для по-треб гідроенергетики (р. 13 - р. 15)           грн            19                    X         X        

Усього нараховано збору за спеціальне використання водних ре-сурсів за даними раніше поданого розрахунку, що уточнюється (р. 16 розрахунку, щоуточнюється)**       грн      20                                          

Усього нараховано збору за користування водами для потреб гід-роенергетики за даними раніше поданого розрахунку, що уточ-нюється (р. 19 розрахунку, що уточнюється)**    грн      21                                          

Сума збору за спеціальне використання водних ресурсів (недо-плата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з виправ-ленням помилки (р. 16 - р. 20)**          грн      22                                          

Сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики (недоплата), яка збільшує податкове зобов'язання у зв'язку з ви-правленням помилки (р. 19 - р. 21)**         грн      23                                          

Сума збору за спеціальне використання водних ресурсів, яка зме-ншує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 20-р. 16)**     грн      24                                          

Сума збору за користування водами для потреб гідроенергетики, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (р. 21 -р. 19)** грн      25                                          

Показник        Оди-ниця виміру                  Назви водогосподарських систем  о о о

>.

 

           

           

            загальнодержав-ного значення      загальнодержав-ного значення      місцевого значення 

 

;           2          3          4          5          6          7

Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати зі збору за спеці-альне використання водних ресурсів (нараховується платником самостійно відповідно до пункту 17.2 статті 17 Закону України від 21.12.2000 №2181-111 «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами») (р. 22 • 10 %)**       грн      26                                          

Сума штрафу в розмірі 10 % від суми недоплати зі збору за кори-стування водами для потреб гідроенергетики (нараховується пла-тником самостійно відповідно до пунюу 17.2 статті  17 Закону України від 21.12.2000 №2181-111 «Про порядок погашення зо-бов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами») (р. 23 • 10 %)**       грн      27                                          

Зміст помилки:**      X         28        X         X         X         X

Примітка. Для водних ресурсів місцевого значення 100 відсотків збору за спеціальне використання водних ресурсів сплачується до місцевого бюджету.

Використання води з водного об'єкга місцевого значення обов'язково відображається в окремій колонці.

Збір за користування водами для потреб гідроенергетики 100 відсотків сплачується до Державного бюджету.

* Рядки 14, 15 у I кварталі не заповнюються.

** Рядки 20-28 заповнюються у разі подання нового (уточненого) розрахунку збору, що містить виправлені показники.

м.п.

Керівник підприємства        ^^       

(підпис)

Головний бухгалтер ^_^     

(підпис)

«          »          200      р.