Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ДодатокЛ : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

ДодатокЛ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної податкової

адміністрації України

29.09.2003 №451

 

| Стор.    |

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, реєстра-ційний (обліковий) номер платника податків або ідентифікаційний номер фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності)

 

Форма № ІДФ

 

Звітний

Новий звітний

 

 

 

 

 

Юридична особа

 

|       | Уточнешїй

 

фізична особа— суб'єкт підпри-

ємницької діяльності           

Податковий розрахунок

сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників пода-

тку, і сум утриманого з них податку

(назва юридичної особи чи прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності)

 

(ідентифікаційний    код    органу              

державної

податкової служби за ЄДРПОУ)      За

(назва органу державної податкової служби)

(звітний перюд)

Працювало у штаті

Працювало  за  су-місництвом

 

ПОРЦІЯ №

 

(заповнюється в органі дер-жавної податкової служби)

 

 

 

№з/п   Ідентифікаційний номер

;           2

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                        

 

 

 

                        о к

ffl    н-*1         о о       Сума утриманого податку (грн, коп.)                    Дата    Я"

о о

н

ч о и

к й О'в            1

            Сума нара- хо го доходу (грі коп)               о

к

<я ffl о

X <я

3 £       ffl о

(D   О

Оч  1-н

(D   О

а к       Озна ка до-ходу        прийняття на роботу (дд/мм/ррр Р)           звільнення з роботи (дд/мм/ррр

р)        

           

 

            За        3          4я        4          5          6          7          S          9

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                       

 

Кількість рядків

Керівник

підприємс-

тва

Головний бухгалтер

 

 

                                                                       Кількість осіб

           

                                                                                                         

(Ідентифікаційний номер керівни-ка підприємства)

                                                                                                         

(Ідентифікаційний номер головно-го бухгалтера)

фізичних

 

 

                                                                       Кількість аркушів                                                     

                                  

                                               Дата

по-

дання                        

 

                       

                       

           

           

           

 

(прізвище)                                  (тел.)                      Наведена      ін мація є вірною        фор-

(прізвище)

Фізична особа — к>        суб'єкг ■**        підприєм-ницької  ді-яльності

Заповнюється службовими особами ОДПС

М.П.

 

 

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності

200         р.      «          »

 

Службова особа ОДПС (підпис, прізвище)