Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Додаток 3 : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток 3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

до Порядку заповнення та подання податкової де-

кларації з податку на додану вартість

 

 

01        Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправ-ленням самостійно виявлених помилок

013      Відмітка про застосування платником спеціальних режимів оподаткування:

0131                переробного підприємства (пункт 11.21 Закону)

0132                сільськогосподарського підприємства (пункт 11.21 Закону)

0133                сільськогосподарського товаровиробника (пункт 11.29 Закону)

0134                технологічного парку (пункт 11.12 Закону)

0135                заготівельного підприємства (пункт 11.35 Закону)

0136               

02        Звітний (податковий) період         

 

           

            (рік)     (квартал)        (місяць)

03*      Звітний   (податковий)   період,   за який виправляються помилки     

 

           

            (рік)     (квартал)        (місяць)

- якщо помилки цього податкового перюду вже виправлялися рашше, про це повідомляється у довідці до цього розрахунку

 

04

 

Платник

 

(назва — для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові — для фізичної особи; для спільної діяльності — назва, дата та номер договору)

 

 

 

041

 

юридична особа

 

Ідентифіка-ційний код платника згідно з ЄДРПОУ

 

 

 

042      — фізична особа                                                                                                                

Ідентифіка-ційний номер платника згі-дно з ДРФО

 

 

043      — спільна діяльність                                                                                                         

Реєстраційний (об-ліковий) номер пла-тника

 

05

Індивідуальний подат-ковий номер платника

пдв                                                                                                                                      

(номер свідоитва про реєстрацію пла-тника ПДВ)

06        Місцезнаходження платника податку        Поштовий ін-декс                                                   

 

                       

           

           

           

           

           

 

                        Телефон        

 

                        Факс  

 

                        E-mail 

Розрахунок подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в

 

07

 

ознака бюджетного відшкодування

 

 

                                                                                                                                             грн

Код рядка       Показники     Загальна         сума

;           2          3

1          Сума звітного періоду, у якому виявлена помилка:          X

1.1       яка підлягає сплаті до бюджету (рядок 20 /23 а/ декларації)       

1.2       заявлена до відшкодування з бюджету (рядок 21/236/ декларації)         

1.2.1    з рядка 1.2 — відшкодовано           

2          Суми податкових зобов'язань, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки *:           

2.1       код                                                                                                               

 

2.2       колонка A(±)                                                                                                          

 

2.3       колонка Б (±)                                                                                                          

Код рядка       Показники     Загальна сума

;           2          3

3          Суми податкового кредиту, що не враховані (+) або зайво враховані (-) у декларації звітного періоду, за який виправляються помилки, у тому числі за кодами рядків декларації, у якій було допущено помилки *:           

3.1       код                                                                                                               

 

3.2       колонка A(±)                                                                                                          

 

3.3       колонка Б (±)                                                                                                          

 

4          Вексельна форма оплати податку при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України (п. 11.5 ст. 11 Закону):  

4.1       код      19.1     19.2    

 

4.2       колонка Б (±)                        

 

5          Загальна сума помилки (±) (рядок 2 — рядок 3 + рядок 4 /- чи +/)       

6          Уточнена сума звітного періоду, у якому виявлена помилка (з урахуванням виправлення по-милки):            X

6.1       яка підлягає сплаті до бюджету (рядок 20 /23 а/ декларації)       

6.2       яка підлягає відшкодуванню з бюджету (рядок 21/236/ декларації)       

6.2.1    з рядка 6.2 — відшкодовано           

7          Розрахунки з бюджетом у зв'язку з виправленням помилки:     

7.1       збільшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету          (+)

7.2       зменшення суми, яка підлягала сплаті до бюджету          (-)

7.3       збільшення суми, заявленої до відшкодування з бюджету           (-)

7.4       зменшення суми, заявленої до відшкодування з бюджету           (+)

7.4.1    з рядка 7.4 — суми, відшкодованої з бюджету     

8          Сума ПДВ, яка збільшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (значення рядків 7.1 та 7.4)

9          Сума ПДВ, яка зменшує податкові зобов'язання у зв'язку з виправленням помилки (значення рядків 7.2 та7.3) 

            Відмітка платника про порядок здійснення відшкодування відповідно до термінів проведення відшкодування          %         Сума

10        Сума бюджетного відшкодування, яка може бути відшкодована платнику протягом місяця, що настає після подання цього розрахунку     100 % 

10.1     зарахування в рахунок платежів, повне або часткове:                 X

10.1.1  з податку на додану вартість                       X

10.1.2  інших платежів (розділ бюджетної класифікації                                      )                        X

10.2     перерахування на рахунок в установі банку                     X

10.3     видача казначейського чека                        X

11        Залишок суми ПДВ, що підлягає відшкодуванню після погашення податкових зобов'язань пла-тника протягом трьох наступних звітних періодів (рядок 9 — рядок 10):        100 % 

11.1     зарахування в рахунок платежів, повне або часткове:                 X

11.1.1  з податку на додану вартість                       X

11.1.2  інших платежів (розділ бюджетної класифікації                                      )                        X

11.2     перерахування на рахунок в установі банку                     X

11.3     видача казначейського чека                        X

12        Сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки          

* Коди рядків із сумами виявлених помилок вписуються платником самостійно.

ДО РОЗРАХУНКУ ДОДАЮТЬСЯ ДОДАТКИ, ЩО МІСТЯТЬ ШФОРМАЦІЮ

ЩОДО УТОЧНЕНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОДАНОЇ РАНІШЕ ДЕКЛАРАЦІЇ, У ЯКІЙ ПЛАТНИКОМ

САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНО ПОМИЛКИ (ЗАЗНАЧИТИ НОМЕРИ РЯДКІВ ДЕКЛАРАЦІЇ):

 

 

Дата подання розрахунку

Керівник

Головний бухгалтер

Платник ПДВ

(для фізичної особи — платника по-

м      датку)

 

(підпис)

(підпис)

(підпис)

 

Наведена інформація є достовірною.

(шщіали та прізвище)

(шщіали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

 

Ця частинарозрахунку заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності.

_200_р.

службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)

За результатами камеральної перевірки цього розрахунку:

 

            порушень (помилок) не виявлено  складено акт від«    »              200     р. №

«                      »                       200     р.        (потрібне позначити)

 

           

            службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)

Відмітка про одержан-ня (штамп ДПІ)

 

УЗГОДЖЕНО

Голова Комітету Верховної Ради

України з питань фінансів

і банківської діяльності

18.10.2003 №06-10/811

            С.В. Буряк