Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток 1 : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток 1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

до податкової декларації з

податку на додану вартість

 

1.         Подається відповідно до вимог пункту 8.1 статті 8 Закону платником, який здійснює експорт товарів (робіт, послуг) та має квартальний звітний (податковий) період.

2.         Розрахунок подається за розрахунковий період, який дорівнює першому місяцю або двом першим мі-сяцям кварталу (наростаючим підсумком).

 

02

 

Платник

(назва -юридична особа

 

для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові -

 

— для фізичної особи) Ідентифікаційний    код платника згідно з ЄД-РПОУ

 

 

 

фізична особа

 

Ідентифікаційний но-мер платника згідно з ДРФО

 

 

 

03

 

Індивідуальний   податко-вий номер

 

(номер свідоитва про реєстрацію платника ПДВ)

04

Адреса, телефон платни-ка

Декларація подається до державної податкової інспекції (адміністрації) в

(район, місто) Відмітка про одержання: (вхідний №, дата, штамп ДПА) грн

з/п       I. РОЗРАХУНОК БЮДЖЕТНОГО ВІДШКОДУВАННЯ           Обсяги продажу без урахування суми ПДВ    Сума

пдв

;           2          3          4

1          Придбані з податком на додану вартість у розрахунковому періоді товари (роботи, послуги), які відносяться до валових витрат виробництва (обігу), та основні фонди та нематеріальні ак-тиви, які підлягають амортизації (як придбані на митній території України, так і ввезені із-за їі меж) (за один перший або два перших місяці кварталу)                 

2          Загальний обсяг оподатковуваних операцій за розрахунковий період (продукція, оподаткову-вана за ставкою 20 %, 0 % та звільнена від оподаткування)

(за один перший або два перших місяці кварталу)                      

3          3 рядка 2 — обсяги експортного продажу в розрахунковому періоді (за один перший або два перших місяці кварталу)                   

4          Частка експортної продукції в загальному обсягу продажу (рядок 3 : рядок 2 • 100 %)                      

5          Сума бюджетного відшкодування, визначена за розрахунковий період — авансове відшкоду-вання (рядок 1 • рядок 4 : 100 %) (за один перший або два перших місяці кварталу)            

6          Сума ПДВ, відшкодована платнику в першому місяці кварталу X        

7          Сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню в другому місяці кварталу (цей рядок заповнюється при розрахунковому періоді, який дорівнює двом першим місяцям кварталу) (рядок 5 - рядок 6)           X        

            Відмітка платника про порядок здійснення відшкодування:

8          — зарахування в рахунок платежів з податку на додану вартість, повне або часткове (вказати суму)           

            а) з податку на додану вартість, вказати суму      

            б) інших платежів (розділ бюджетної класифікації                                          ), вказати суму   

9          — перерахування на рахунок в установі банку (вказати суму)  

10        — видача казначейського чека (вказати суму)     

Дата подання розрахунку

Наведена інформація є вірною.

 

 

 

 

Директор Бухгалтер

Платник ПДВ

(для фізичної особи платника податку)

 

 

(підпис)          (прізвище)

(підпис)          (прізвище)

(підпис)          (прізвище)

 

 

Відмітка про одержання

(штамп ДПІ, дата, вхід-

ний№)