Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток К6 до рядка 13 декларації : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток К6 до рядка 13 декларації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

 

Півріччя

Ідентифікаційний код за ЄД-РПОУ

Податковий період 200 року

1 квартал

3 квартали

Рік

 

ЗМЕНШЕННЯ НАРАХОВАНОЇ СУМИ ПОДАТКУ

Таблщя 1

 

Показники     Код рядка       Сума

1          2          3

Змешнення податкових зобов'язань, у тому числі: (сума з 13.1 до 13.6 + 13.7.1)         13       

вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді за місцем реєстрації (місцезнаходжен-ням) платника податку          13.1    

вартість торгових патентів, придбаних у звітному періоді за місцезнаходженням філій (відокре-млених підрозділів), у разі сплати консолідованого податку        13.2    

вартість торгових патентів придбаних платником податку у звітному періоді за місцезнахо-дженням пунктів продажу товарів, або надання побутових послуг 13.3    

податок, сплачений від прибутку (крім пасивного), отриманого за кордоном (не більший за ви-значений граничний розмір заліку)     13.4    

податок, сплачений з пасивного прибутку за кордоном, у разі наявності міжнародного договору  13.5    

сума податку, нарахованого платником за місцезнаходженням його філії (у разі сплати консолі-дованого податку)         13.6    

сума сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів (прирівняних до них платежів) та пе-ревищення суми таких внесків над нарахованою сумою податку минулих податкових періодів, у тому числі:  13.7    

сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку 13.7.1 

залишок суми, що підлягає перенесенню на наступні звітні періоди     13.7.2 

Таблиця 2 РОЗРАХУНОК ПОДАТКУ, ЩО СПЛАЧУЄТЬСЯ ЗА МІСЦЕМ РОЗТАШУВАННЯ ФІЛІЙ

 

Підрозділи платника податку          Код рядка       Валові витрати          Аморти-зація Сума гр. 3 + гр. 4            Питома вага

гр. 5 : гр. 5

р. 12    Нарахована сума податку* гр. 7 р. 12 • гр. 6

1          2          3          4          5          6          7

Платник податку за консолідова-ною декларацією         12                                           X        

Філії платника податку в цілому, у тому числі:     13.6**                                               

Філія   13.6.1                                                

Філія   13.6.2                                                

                                                                      

Філія   ІЗ.б.п                                                

*У рядку 12 графи 7 відображається показник рядка 12 декларації. **Сума рядка 13.6 графи 7 табл. 2 відображається у рядку 13.6 табл. 1.

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства                               ^__

підпис прізвище

м.п.

Головний бухгалтер                         ^__

підпис прізвище