Додаток К5 до рядка 10 декларації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

 

 

Півріччя

Ідентифікаційний код за ЄД-РПОУ

 

Податковий період 200 року

1 квартал

 

3 квартали                 Рік

 

РОЗРАХУНОК ПРИБУТКУ, ЩО ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

 

Показники     Код рядка       Сума

1          2          3

Прибуток, звільнений від оподаткування, у тому числі*: (10.1 + 10.2 + 10.3)  10       

на підставі «A» (А1 - А2 - A3)         10.1    

Доходи від діяльності, що не оподатковується на підставі «A», у тому числі:   А1      

приріст балансової вартості запасів           A1.1   

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів рядка Al, у тому числі:        А2      

убуток балансової вартості запасів A2.1   

Амортизаційні відрахування, які відносяться до діяльності «А» A3      

на підставі «Б» (Б1 - Б2 - БЗ)           10.2    

Доходи від діяльності, що не оподатковується на підставі «Б», у тому числі:   Б1       

приріст балансової вартості запасів           БІ.1    

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходів рядка Б1, у тому числі:       Б2       

убуток балансової вартості запасів Б2.2    

Амортизаційні відрахування, які відносяться до діяльності «Б»  БЗ       

*Підставу «Б» надано для прикладу, заповнюється від «А» до «Я» за наявності законодавчих підстав

Таблиця 2

ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ ПІЛЬГИ

 

Підстава         Норма Закону України         Підпункг (частина)   Пункг  Статгя

A                                           

Б                                            

                                              

Я                                           

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства                  

підпис

м.п.

Головний бухгалтер            

підпис

 

прізвище

прізвище