Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток K 1/1 до рядків 01.2, 01.5,04.2, 04.10 та 07 декларації : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток K 1/1 до рядків 01.2, 01.5,04.2, 04.10 та 07 декларації


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

Загрузка...

Податковий період 200 року

Ідентифікаційний код за ЄД-РПОУ

1

Півріччя

зартал

3 квартали

 

Рік

 

 

 

ON 00

РОЗРАХУНОК ПРИРОСТУ (УБУТКУ) БАЛАНСОВОІ ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ

Таблиця 1

 

Показники     Код рядка       Ha початок

звітного

року    Запаси, використа-

ні не у господарсь-

кій діяльносіі  На кінець звітного періоду   Приріст

«-» убуток

«+» (3-4-5)

;           2          3          4          5          6

Балансова     вартість     запасів     усього,     у     тому     числі: (сума рядків А1 + А6 відповідної графи)     A                                              

на складах (місцях зберігання)        А1                                         

у незавершеному виробництві        А2                                         

у готовій продукції    A3                                         

малоцінні та швидкозношувані предмети на складах      А4                                         

на оптових складах (місцях зберігання)     А5                                         

у роздрібній торгівлі А6                                         

Метод оцінки убутку запасів (потрібне позначити):       

            Вартості запасів перших за часом надходжень (ФІФО)

            Ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів

Таблиця 2 РОЗРАХУНОК АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВЩРАХУВАНЬ

 

Код рядка       Показники     Балансова вартість на поча-ток розрахункового кварталу          Амортизаційні відрахування

 

           

           

            розрахунко-вий квартал      звітний період нароста-ючим підсумком

1          2          3          4          5

Б1        Основні фонди групи 1                              

Б2        Основні фонди групи 2                              

БЗ        Основні фонди групи 3                              

Б4        Основні фонди групи 4                              

В         Нематеріальні активи                                 

07        Загальна сума амортизаційних відрахувань, що відображається у рядку 07 декларації (сума рядків Б1, Б2, БЗ, Б4, В графи 5)    

Таблщя 3 ВИТРАТИ НА ПОЛШШЕННЯ ОСНОВНИХ ФОВДІВ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬСЯ ДО СКЛАДУ ВАЛОВИХ ВИТРАТ

 

Об'єкги по-ліпшення            Код рядка       Сукупна балансова вартість на початок звітного року    Сума на зві-

тний рік

(ліміт)  Факгичні обсяги поліпшень наростаючим підсумком

 

           

           

           

            1 квартал        півріччя          3 квартали     рік

1          2          3          4          5          6          7          8

Основні фонди          4.10                                                               

Таблиця 4 ПРИБУТОК ВІД ПРОДАЖУ ЗЕМЛІ

 

Показники     Код рядка       Сума

1          2          3

Прибуток від продажу землі, у тому числі: (01.5.1 -01.5.2 • 01.5.3)        01.5    

сума доходу, отримана при продажу землі           01.5.1 

сума витрат, пов'язана із купівлею землі   01.5.2 

коефіцієнт індексації витрат, визначений за нормами підпункту 8.3.3 Закону 01.5.3 

 

Наведена інформація є достовірною.

Керівник підприємства                  

 

прізвище

 

М.П.

Головний бухгалтер