Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_a2ee4ba114e532cf20881bef3b43e4bb, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток I : Звітність підприємств : Бібліотека для студентів

Додаток I


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 

магниевый скраб beletage

УЗГОДЖЕНО:          ЗАТВЕРДЖЕНО:

Рішенням Комітету Верховної Ради    Наказом   Державної   податкової   адміністрації України з питань фінансів і банків-    України 29.03.2003 № 143

ської  діяльності   від  31.03.2003   р.    (із змінами внесеними наказом ДПА України

№ 06-10/239  від 10 грудня 2003 р. № 593)

 

 

1          ДЕКЛАРАЦІЯ 3 ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ШДПРИЄМСТВА                     Звітна

 

            Повна декларація — надаються додатки у разі заповнення рядків з по-значкою «Р» та «К»             Звітна консолідована

 

            Спрощена декларація — надаються додатки у разі заповнення рядків з позначкою «К»                   Звітна нова

 

2          Звітний рік     2          0          0         

 

 

            1 квартал

 

 

            Півріччя

 

 

            3 квартали

 

 

            Рік

 

 

0\         3          Повна назва платника податку:                  Юридична особа

           

                                   Інша категорія платника

 

4          Ідентифікаційний код за ЄД-РПОУ                                                                                                                     Код виду економічної дія-льності (КВЕД)                        ■                                 ■         

           

5          Місцезнаходження платника податку:       Поштовий індекс                                                    

 

                        Телефон        

 

                        Факс*

 

                        E-mail*           

           

6          До державної податкової інспекції (адміністрації) в

 

           

*за бажанням платника податку

ОДИНИЦЯ ВИМІРУ: ТИС. ГРН 3 ОДНИМ ДЕСЯТКОВИМ ЗНАКОМ

 

Показники     Код рядка       Сума

1          2          3

Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому числі:      01       

доходи від продажу товарів (робіт, послуг)           01.1    

приріст балансової вартості запасів           01.2 К1          

доходи від виконання довгострокових договорів            01.3 К2          

прибуток від операцій з цінними паперами, фондовими та товарними деривативами         01.4 КЗ          

прибуток від операцій з землею     01.5K1           

інші дохо ди, крім визначених уОІ.1 -^- 01.5        01.6    

Коригування валових доходів, у тому числі: (± 02.1 ± 02.2 + 02.3)        02       

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)  02.1    

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів            02.2    

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості    02.3 К4          

Скоригований валовий дохід (01 ± 02)     03       

Валові витрати, у тому числі:          04       

Показники     Код рядка       Сума

1          2          3

витрати на придбання товарів (робіт, послуг), крім визначених у 04.11          04.1    

убуток балансової вартості запасів 04.2 К1          

витрати на оплату праці      04.3    

сума страхового збору (внесків) до фондів державного загальнообов'язкового страхування 04.4    

сума внесків на довгострокове страхування життя, додаткове пенсійне страхування            04.5 Р1          

сума податків, зборів (обов'язкових платежів), крім визначениху 04.4  04.6 Р2          

витрати, пов'язані з виконанням довгострокових договорів      04.7 К2          

добровільне перерахування коштів, передача товарів (робіт, послуг)   04.8 РЗ          

від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового року     04.9    

витрати на поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин           04.10 К1        

85 % витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів         04.11 Р4        

інші витрати, крім визначених у 04.1 -^- 04.11     04.12  

Коригування валових витрат, у тому числі: (± 05.1 ± 05.2 + 05.3)         05       

зміна суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг)  05.1    

самостійно виявлені помилки за результатами минулих податкових періодів            05.2    

врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості    05.3 К4          

Скориговані валові витрати (04 ± 05)        06       

Сума амортизаційних відрахувань 07 К1 

Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний (-) ((±03 - (±06) - 07)           08       

Балансові збитки, не компенсовані прибутками до 01.01.2003  09       

Прибуток, звільнений від оподаткування  10 К5 

Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому числі: (08 - 09 - 10)       11       

за базовою ставкою  11.1    

за пільговою ставкою *        %         11.2    

Нарахована сума податку**, у тому числі: 12       

за базовою ставкою  12.1    

за пільговою ставкою           12.2    

Змешнення нарахованої суми податку       13 К6 

Податкове зобов'язання звітного періоду ** (12 - 13)      14       

Сума нарахованого податку за попередній податковий період поточного року          15       

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати)***      16       

Сума податку до сплати (позитивне значення 14-15-16)           17       

Сума надміру сплаченого податку минулих податкових періодів (переплати), яка підлягає по-верненню на поточний рахунок платника податку в банку-резиденті 18       

Додаткові показники

Суми податків, які утримуються при виплаті доходів (прибутків), у тому числі:         19       

від грального бізнесу            19.1 К7          

з нерезидентів (крім 19.3)    19.2    

з фрахту          19.3    

з доходів фізичних осіб, нарахованих як проценти          19.4 К7          

Показники     Код рядка       Сума

1          2          3

Авансові внески, нараховані на суму дивідендів та прирівняних до них платежів     20       

Дивіденди та прирівняні до них платежі, що сплачуються до бюджету державними некорпо-ратизованими, казенними або комунальними підприємствами   21       

Сума штрафу, самостійно нарахованого у зв'язку з виправленням помилок    22       

Пеня, нарахована у зв'язку з урегулюванням сумнівної (безнадійної) заборгованості 23 К4 

 

ON 00

o

 

* Пільгові ставки зазначаються платником самостійно.

** У разі позитивного значення.

*** He заповнюється при заповненні рядка 18 декларації.

До декларації додаються (потрібне позначити):

Додатки до рядків      K1/1    K1/2      К2       КЗ       К4       К5       К6       К7       Р1        Р2       РЗ        Р4

 

 

 

Пояснення (розкриття) окремих результатів фінансово-господарської діяльності на

 

аркуі

 

Інформація, наведена в декларації, додатках, поясненнях (розкриттях), є достовірною.

2    0    0

 

[

 

Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр) Керівник підприємства

]

Ідентифікаційний податковий номер Головний бухгалтер

 

ішщали та прізвище

ішщали та прізвище

 

м.п

 

 

 

Ідентифікаційний вий номер

 

податко-

 

Ця частина податкової декларації заповнюється службовими особами ДПІ (ДПА)

Відмітка про внесення даних до електронної бази податкової звітності.

 

200      року.

 

 

 

службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)

За результатами камеральної перевірки декларації (потрібне позначити)

складено акт від «

| порушень (помилок) не виявлено

 

200       року №

 

 

 

200

року

службова особа ДПІ (ДПА) (підпис, прізвище)Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_a2ee4ba114e532cf20881bef3b43e4bb, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0