Тема «Валютнии ринок»


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

1.         Міжнародні розрахунки на валютному ринку.

2.         Валютне регулювання в країнах з розвинутою ринковою еко-номікою.

3.         Становлення та розвиток валютного ринку в Україні.

4.         Міжнародний валютний ринок і його вплив на розвиток ва-лютного ринку України.

5.         Валютне регулювання та діяльність НБУ на валютному ринку.

6.         Механізм функціонування валютних відносин.

7.         Формування конвертованості національної валюти України.

8.         Світова та міжнародна валютні системи. Особливості форму-вання валютної системи Ук–їни.

Jlimepamypa: 2; 9; 26; 4143.