Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

1.         Що таке фондова біржа, які функції вона виконує та які цінні папери можуть бути об'єктом угод на фондовій біржі?

2.         Охарактеризувати стан біржової торгівлі цінними паперами в Україні. Назвіть найпоширеніші індекси позабіржового ринку цін-них паперів.

3.         3 якою метою здійснюється реєстрація випуску цінних папе-рів і яка організація має право реєструвати їх випуск в Україні?

4.         Сутність біржових індексів, їх види та обмеження у викорис-танні. Дайте характеристику українським фондовим індексам.

5.         Що таке рейтинг фондового ринку? Які є групи об'єктів рей-тингових оцінок фінансового ринку?

6.         Що таке біржовий ринок? Характерні риси біржової торгівлі на світовому фінансовому ринку.

7.         Які біржі існують у світовій практиці за правовим статусом і за станом розвитку? Які біржові системи використовують у розвит-ку фондових бірж?

8.         Яке значення має фондова біржа для розвитку економіки держави?

9.         Дайте характеристику фондовим індексам, які використову-ються для оцінювання активності вітчизняного фінансового ринку.

10. Сутність котирування на біржі. Які є види котирування? Які функції виконує котирувальна комісія?

Література: 3; 11-12; 14-16; 20-21; 23; 27-28; 30-36; 38-42; 48.