Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

1.         3 якими ринками пов’язаний грошовий ринок?

2.         3 яких складників формується попит на гроші?

3.         Які фактори впливають на пропозицію грошей?

4.         Які об’єкти та суб’єкти форму’ть грошовий ринок?

5.         Які фактори впливають на конюнктуру грошового ринку?

 

6.         Розподілити інструменти грошового ринку за ступенем лік-відності, терміновості, прибутковості. Дати їм характеристику.

7.         У чому полягають спільні та відмінні риси облікового, ва-лютного і міжбанківського ринку?

8.         Які є інструменти облікового ринку? Розкрити їх особливості обертання на вітчизняному ринку.

9.         Сутність онкольного і вексельного кредитів, спільні риси та відмінності між ними. Який із цих кредитів найбільш поширений в Україні?

10. Яким чином формуються засоби міжбанківського ринку? 11.3 якими банківськими операціями пов’язані міжбанківські депозити?

12.       Що є основним джерелом формування банківських кредитів?

13.       Назвати основні напрямки використання засобів міжбанків-ського ринку. Яким чином ці ’асоби використовуються в Україні?

14.       Яким чином взаємоповязані поточна ставка за міжбанківсь-кими кредитами, облікова ставка конкретного банку за виданими позиками та офіційна облікова ставка Центрального банку?

Література: 2; 7; 9; 13; 16; 21; 24; 26; 28; 33; 35; 38; 42; 45.

тема