Контрольні питання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

1.         Методи та принципи ціноутворення, їх характеристика.

2.         Види та функції цін на фінансовому ринку.

3.         Які суб’єкти фінансового ринку беруть безпосередню участь у формуванні ціни? У чому полягає їх роль?

4.         Яке із визначень поняття «ризик» є найбільш прийнятним для українського фінансового ринку?

5.         Яка різниця між номінальною і безризиковою процентними ставками?

6.         У яких випадках використовують техніку розрахунку простих і складних відсотків?

7.         Яка різниця між категоріями «ціна цінного папера» і «ціна капіталу»?

8.         Які ризики враховують при розрахунку ціни капіталу (рівня процентної ставки)?

9.         Назвіть фінансові ризики, що пов’язані із цінними паперами.

 

10.       Чому на українському ринку корпо’ативних цінних паперів об’єм випусків акцій значно більший за обєм випуску облігацій?

11.       Назвіть основні моделі оцінки реальної поточної вартості найбільш популярних фінансових інструментів.

12.       Які показники характеризує на фінансовому ринку коефіцієнт р?

13.       Сутність теорії ефективного портфеля Г. Марковіца.

14.       Основа моделі МОКА.

15.       Назвати основні параметри портфеля цінних паперів та оха-рактеризувати їх.

Література: 27-30; 32; 33; 35; 37; 41.

5^

тема