Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Зміст : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Зміст


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

Розділ I. Основні теоретичні положення дисципліни

«Фінансовий ринок»              9

Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль

в економіці        9

1.         Сутність фінансового ринку, необхідність і передумови його створення            9

2.         Принципи та функції фінансового ринку      16

3.         Структура фінансового ринку            21

4.         Класифікація фінансових ринків        28

5.         Фінансові активи та фінансові інструменти             36

Коншрольні пишання             44

Тема 2. Регулювання фінансового ринку      45

1.         Сутність регулювання фінансового ринку: принципи, напря-

ми, рівні та форми регулювання                 45

2.         Державне регулювання фінансового ринку України: сутність, сфери та важелі регулювання                       53

3.         Внутрішнє регулювання фінансового ринку                     58

4.         Міжнародні норми банківського регулювання та нагляду....      62

5.         Регулювання фінансового ринку в країнах з розвинутою рин-ковою економікою                  67

Коншрольні пишання             77

Тема 3. Фінансові посередники         78

1.         Сутність фінансових посередників і їх функції         78

2.         Суб’єкти банківської системи            83

3.         Небанківські фінансово-кредитні інститути             91

4.         Контрактні фінансові інститути         105

5.         Посередники депозитарно-клірингової діяльності              122

Коншрольні пишання             133

Тема 4. Ризик і ціна капіталу          

 

134

 

1.         Ціноутворення на фінансовому ринку                   134

2.         Майбутня та поточна вартість фінансових інструментів ....        140

 

2.1.      Зміна вартості грошей у часі                       140

2.2.      Види та структура процентних ставок                  146

2.3.      Механізм оцінювання фінансових активів                        150

2.4.      Формування вартості окремих фінансових інструментів . .        159

 

3.         Фінансові ризики                 163

4.         Розвиток теорій ризику                   177

Коншрольні пишання                      184

Тема 5. Грошовий ринок                 185

1.         Сутність та особливості функціонування грошового ринку. .     185

2.         Структура грошового ринку та його інструменти                        195

3.         Обліковий ринок і його особливості                     203

4.         Міжбанківський ринок та операції, що здійснюються на між-банківському ринку                  211

Коншрольні пишання                      215

Тема 6. Валютний ринок                 217

1.         Становлення національної та світової валютних систем ....       217

2.         Поняття, функції та суб’єкти валютного ринку                221

3.         Валютні операції                   234

4.         Валютне регулювання та курсова політика Центрального банку                      240

Коншрольні пишання                      255

1.         Основи організації ринку капіталів            256

2.         Кредитний ринок як складова ринку капіталів                259

3.         Основні форми кредитних відносин                     263

4.         Кредитні рейтинги               274

Коншрольні пишання                      276

Тема 8. Ринок похідних фінансових інструментів                        277

1.         Особливості розвитку ринку похідних цінних паперів               277

2.         Історія виникнення та розвитку ринку строкових угод               283

3.         Характеристика основних похідних фінансових інстру-

ментів             286

4.         Створення ринку «синтетичних» цінних паперів                        311

Коншрольні пишання                      315

Тема 9. Фондовий ринок                316

1.         Загальна характеристика фондового ринку                      316

2.         Ознаки класифікації фондового ринку                   323

3.         Учасники фондового ринку та їх професійна діяльність ....         329

4.         Основні операції фондового ринку                        337

Коншрольні пишання                      343

Тема 10. Цінні папери як головний інструмент фінансового

ринку              344

1.         Сутність цінних паперів і їх місце на фінансовому ринку . . .      344

2.         Характеристика акцій та механізм їх функціонування                 355

3.         Облігації, їх види та роль в економіці                    366

4.         Роль інвестиційних сертифікатів і приватизаційних па-

перів у функціонуванні фінансового ринку                       381

5.         Формування портфеля цінних паперів                  385

Коншрольні пишання                      397

Тема 11. Фондова біржа та біржові операції                     398

1.         Сутність фондової біржі, її види та функції                        398

2.         Правила фондової біржі                   408

3.         Сутність біржового ринку               420

4.         Біржові фондові індекси                   428

5.         Рейтинги фондового ринку             436

Коншрольні пишання                      441

РОЗдІ""- ^ГнГЛТяІТ3ь....І.....................      442

Розділ III. Методичне забезпечення ..ля самостійної

Розділ IV. Рекомендації до розв'язання задач                   494

Словник термінів з курсу «Фінансовий ринок»                504

Список використаної та рекомендованої літератури                   520

Предметний покажчик                    523

Мовні скорочення                527

Іншомовні скорочення                     527