Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК : Фінансовий ринок. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 

Загрузка...

A

Акредетив 232

Активи 36

Активні операції банків 83, 267,

504 Акція310, 356, 504 Американська  депозитарна   роз-

писка (АДР) 504 Ануїтет 141, 504

Анулювання державного боргу 504 Асоціації 24

ощадні24, 25, 89, 513

кредитні24, 25, 89, 513 Андеррайтинг 334

Б

Базельський комітет 66, 504 Банки

комерційні 88

ощадні 88, 513

кооперативні 89, 510

спеціалізовані 84, 88 Банківська корпорація 90, 504 Банківська холдингова група 90,

504 Банківський

акцепт 201, 207, 504

вексель 205, 504

відсоток 505

кредит 266, 269, 342, 505

нагляд 62-64, 505 Безризикова процентна ставка 148,

505 Біржовий ринок (див. фінансовий

ринок) Біржові (фондові) індекси 429, 505 Благодійництво 121, 505

В

Валюта 42, 226-229, 505 Валютний арбітраж 237, 505 Валютний демпінг 252, 505 Валютна інтервенція 251, 505 Валютний курс 219, 225, 230, 505 Валютні обмеження 228, 250, 505

Валютне регулювання 240, 506 Валютний ринок  (див.  фінансо-

вий ринок) Валютний опціон 175, 506 Варант 279, 303, 311, 496, 506 Венчурні фонди 109, 506 Відстрочка погашення 506 Вільно конвертована валюта 228,

506 Вільно плаваючий курс 248, 506 Властивості фінансових активів 39

Г

Гарантія 272, 506 Гарантований кредит 506 Глобальні 13позитарні  розписки

(ГДР) 3, 506 Грошові сурогати 198, 506 Грошовий агрегат 189, 506 Грошовий ринок 29, 185, 192, 215,

506 Група Тридцяти (Г–30) 18, 71, 507

Д

Державний борг 264, 507 Державний кредит 264, 507 Деривативи 34, 38, 277, 282, 507 Депозитарна розписка 312, 507 Депозит 507 Депозитарій 122, 507 Депозитний відсоток 507 Депозитний сертифікат 507 Дефляція 191, 507 Диверсифікація 173, 394, 507 Диверсифікація портфеля 179, 507 Дисконтна (облікова) політика 507 Дисконтування 141, 157, 508 Домогосподарство 27 Дохідність 40, 147, 153, 386, 494

Е Емітент 28, 508

Є

Євродолари 202, 508

Європейські депозитарні розпис-ки(ЄДР) 313, 508

3

Зберігач пенсійного фонду 115, 508 Забезпеченість кредиту 508 Зберігачі 128, 508 Зовнішній борг 265, 508

I

Інвестори 28, 329, 331, 508 Інвестиційні компанії 24, 25 Інвестиційний сертифікат 111, 381 Індосамент 206, 340, 349 Індосант 350

Інститути інфраструктури 26 Інститути спільного інвестування

(ІСІ) 105, 508 Інфляційна премія 147, 508

К

Казначейство 508 Казначейський вексель 205, 508 Казначейське   зобов'язання   198,

508 Капітальний державний борг 265,

509 Каси взаємодопомоги 105 Кліринг 125-126, 339, 509 Клірингова валюта 229, 509 Кошрактні фінансові інститути 105,

509 Кредитна лінія 270, 510 Кредитна спілка 102-103, 510 Кредитний ринок 259, 510 Комерційний кредит 273, 509 Конвертованість 41, 227, 509 Конверсія державного боргу 509 Консалтинг 341, 509 Консолідація 339, 509 Комерційний вексель 206, 509 Компанії фінансові

лізингові 92

факторингові 96-97

страхові 24, 26, 117 Компаундинг144, 509 Кошрактні фінансові інститути 105,

509

Котирування 231, 418, 510 Кооперативні банки 89, 510 Корпоративний інвестиційний

фонд 111 Купон 311, 510

Л

Лізинг 92-95, 510 Ліквідність 354, 386, 510, 39 Лістинг415, 510 Ломбарди 118, 510 Ломбардний кредит 214, 510 Лот424, 510

М

Майбутня вартість грошей 141, 510 Маржа

варіаційна 290, 511

додаткова 290

клірингова 291

підтримуюча 290, 511

початкова 289, 511 Методи ціноутворення 137 Міжбанківський ринок (див. фінан-

совий ринок) Міжнародна  організація   комісій

з цінних паперів (IOSCO) 69,

511

Н

Нарошування 141, 511 Національна валютна система 218,

511 Національна депозитарна система

123, 511 Небанківські  фінансово-кредитні

інститути 91, 511 Недержавний пенсійний фонд 115,

511 Неконвертована (замкнена) валю-

та 228, 511 Непряме (економічне) регулюван-

ня фінансового ринку 52, 512 Номінальна процентна ставка 147,

512

О

Облігаційний відсоток 191, 512

Облігація 371, 512

Обліковий відсоток 192, 512

Овердрафт 212, 512

Овернайт 213, 512

Опціон296, 512

американський 296, 512 біржовий 297, 512 відсоткових ставок 299, 512 європейський 296, 512 на продаж (опціон продавця)

296, 512 на купівлю (опціон покупця)

296, 513 «кеп» (cap) 300, 513 «флор» (floor) 300, 302, 513 «колар» (collar) 300, 302, 513

Ордер (передплатний сертифікат) 310, 513

Ощадні банки 88, 513

Ощадні і кредитні асоціації 89, 513

Оцінювання  фінансового  активу 42, 150

П

Пайовий інвестиційний фонд 110 Пасивні операції банку 83, 267,

513 Пенсійні фонди 25, 112, 513 Первинний ринок 257, 324, 514 Перша фондова торговельна сис-

тема (ПФТС) 59, 514 Платність 514 Подільність 41 Позиковий капітал 256, 514 Позиковий відсоток 190, 514 Позичково-ощадні асоціації  120,

514 Попит на гроші (MD) 188, 514 Портфель цінних паперів 177, 385,

514 Поточний  державний   борг  264,

515 Похідні   цінні   папери   (дерива-

тиви) 276, 345, 352, 514 Превентивні заходи регулювання

банківської діяльності 63, 514 Принципи фінансового ринку 16

Принципи ціноутворення 135 Пропозиція грошей (MS) 189, 514 Прості відсотки 142, 514 Протекційні заходи регулювання

банківської діяльності 64, 514 Професійні учасники фінансово-

го ринку 23, 330 Процентна ставка 143, 146, 514 Процентний арбітраж 182, 514 Пряме (правове) регулювання фі-

нансового ринку 51, 515

Р

Реальна процентна ставка 146, 515 Регульований плаваючий валют-

ний курс 248, 515 Регулювання фінансового ринку

міжнародне 50, 515

державне 50, 53

внутрішнє 51 Регулювання   банківської   діяль-

ності 63, 515 Реєстр власників іменних цінних

паперів 130, 515 Реєстратори 130, 515 Рейтинг фондового ринку 436, 515 РЕП0 213, 515 Ризик 163, 516 Ризиковість 40, 386, 516 Розрахунковий банк 127, 516

С

Саморегулівна організація (СРО)

58, 516 Світовий (міжнародний) фінансо-

вийринок 35, 516 Світові гроші Своп305, 516 Своп валютний або своп з крос-

курсами валют 308, 516 Своп відсотковий 307, 516 Сек'юритизація 516 Сертифікат акцій (облігацій) 310,

516 Система   множинних   валютних

курсів 249, 516 Складний відсоток 144, 516

Спліт (розщеплення) чи дроблен-

ня 339, 517 Спот-курс 239, 517 Спред42, 517

Страхові компанії (див. компанії) Строковість 149, 366, 517 Структура фінансового ринку 21 Суб'єкти ринку цінних паперів 27

Т

Теорія портфеля 178-179 Теперішня (поточна) вартість гро-

шей141, 517 Технічний аналіз фінансового рин-

ку 140 Торгівець цінними паперами 60 Тривалість боргового зобов'язан-

ня 155

У

Уніфікація 517 Угода

«кеп», «флор», «колар» 300

про форвардну процентну став-ку294

своп 305

форвардна (див. форвард)

ф'ючерсна 286

Ф

Факторинг 96, 517 Фіксинг423, 517

Фіксований валютний курс 247, 517 Фінансові інструменти 37, 517 Фінансові компанії 119, 517 Фінансовий ринок 517, 12-15

біржовий 33

валютний 31, 221

вторинний 32

грошовий 29, 194

капіталу 30

кредитний 259

міжбанківський 192, 212

міжнародний 35

місцевий 34

національний 35

похідних цінних паперів 277

послуг 196

цінних паперів 30 позабіржовий 33 первинний 32 фондовий 318

Фінансова холдингова група 90, 518

Фінансові посередники 19, 28, 82, 188, 518

Фондова біржа 398, 402, 405, 518

Фондовий ринок 318, 323, 518

Форвард 239, 291, 518

Форвардний контракт за відсот-ковими ставками (FRA — for¬ward rate agreement) 294, 518

Форвардна процентна ставка (ФПС) 294, 518

Форвардний валютний контракт (FXA — foreign exchange ag¬reement) 294, 518

Форми регулювання фінансового ринку 50-51

Форум Європейських Комісій з цін-них паперів (FESCO) 70, 518

Фундаментальний аналіз фінан-сового ринку 139

Функції фінансового ринку 18

Ф'ючерс240, 286, 518

X

Хеджер282, 518 Хеджування 174, 518

Ц

Цільове кредитування 269, 519 Ціна134, 519

балансова 137, 519

біржова 137, 519

дисконтована (поточна) 137, 519

емісійна 137, 519

курсова (ринкова) 137, 519

облікова 137, 519

страйкова (ціна виконання) 519 Цінні папери 344, 519

Ч

Частково   конвертована   валюта

228, 519 Чек 211, 519