Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
2.2. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави : Місцеві фінанси : Бібліотека для студентів

2.2. Роль місцевих бюджетів у фінансовій системі держави


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

надання.населенню.суспільних.благ.стає.однією.з.функцій.органів.місцевого. самоврядування.в.економіці.вільної.конкуренції,.фінансування.яких.здійснюється. за.рахунок.місцевих.бюджетів .Бюджет.посідає.провідне.місце.у.фінансовій.сис

О.О. Сунцова

місцеві фінанси

темі.кожної.держави.незалежно.від.політичної.системи,.адміністративного.і.тери-торіального.устрою .на.відміну.від.інших.ланок.фінансової.системи.він.охоплює. все.суспільство,.усіх.юридичних.і.фізичних.осіб .Економічна.природа.місцевого. бюджету.якраз.і.проявляється.у.тому,.що.за.його.допомогою.місцеві.органи.само-врядування.намагаються.надати.суспільству.унікальні.блага.та.послуги.за.принци-пом.територіального.поділу,.які.істотно.впливають.на.рівень.добробуту.та.якість. життя

Отже,.поняття.місцевого.бюджету.можна.сформулювати.як.фонд.фінансових ресурсів,.які.перебувають.у.розпорядженні.органів.виконавчої.влади.відповідного органу.місцевого.самоврядування.для.виконання.покладених.на.нього.функцій,.пе-редбачених.конституцією

За.своєю. формою. місцевий. бюджет.—. це. основний. фінансовий. план. органів місцевого.самоврядування,.за.матеріальним.змістом.—.централізований.фонд.їх.фі-нансових.ресурсів

наукові.основи.існування.фінансової.системи.місцевого.самоврядування,.ви-ділення.її.із.системи.державних.фінансів.вперше.зроблено.адамом.Смітом.в.роботі “Багатство.народів”

Історично.потужний.розвиток.теоретичних.основ.існування.місцевих.бюджетів як.головної.ланки.фінансів.місцевих.органів.влади.відбувся.наприкінці.19.на.почат-ку.20.ст .в.німеччині .найбільш.яскравими.представниками.німецької.економічної школи.були.л Штейн.(1815–1890),.р Вагнер.(1835–1917),.р фон.кауфман.(1840– 1918) .Вони.ставили.в.центр.уваги.своїх.досліджень.проблему.необхідності.окремих досліджень.крім.державних.та.приватних.фінансів,.також.такої.ланки.фінансової системи.як.фінанси.місцевих.громад.або.місцеві.фінанси

У.дореволюційній.російській.імперії,. до. складу. якої.входили. і.українські землі,.пробл