Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток БІЗНЕС-ПЛАН ОРГАШЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ГОФРОВАНИХ КАРТОНУ Й ТАРИ BAT “ДНІПРОВАЖПАПІРМАШ” : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

Додаток БІЗНЕС-ПЛАН ОРГАШЗАЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ГОФРОВАНИХ КАРТОНУ Й ТАРИ BAT “ДНІПРОВАЖПАПІРМАШ”


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

1. Резюме (основні положення)

Виникла підприємницька ідея організувати експериментально-промислове виробництво гофрокартону й гофротари в акціонерному товаристві “Дніпроважпапірмаш” ім. Артема.

Гофрокартонна тара належить до прогресивних, екологічно чис-тих видів пакувальних засобів. Вона має такі переваги:

1)         собівартість одного гофрокартонного ящика у 1,5—2 рази менша за собівартість дерев’яного ящика такої самої місткості;

2)         маса гофрованої тари у 4—5 разів менша порівняно з де-рев’яною тарою такої самої місткості;

3)         транспортування такої тари є дешевшим і зручнішим;

4)         гофрокартон має велику міцність і жорсткість та малу питому вагу;

5)         тара має більшу гігієнічність та естетичніший вигляд.

Україна є однією з провідних держав серед країн СНД за обся-

гом виробництва картонно-паперової тари, проте протягом останніх років міра задоволення внутрішньодержавних потреб у ній колива-лася в межах 50—52 %. Водночас в Україні (порівняно з індустріаль-но й ринково розвинутими країнами) рівень виробництва гофрокар-тонної тари є ще невиправдано малим. У розрахунку на одного жите-ля України зараз виготовляється 6,2 м2 цього виду тари, що в 7, 10, 15 і 17 разів менше, ніж в Англії, Німеччині, Японії і США відповідно. Організація виробництва гофрокартонної тари в AT “Дніпроваж-папірмаш” має збільшити відносний (на одного жителя) обсяг ви-робництва на 0,6 м2 і завдяки цьому зменшити дефіцит цього виду продукції на 4 %.

Розрахункова річна програма виробництва гофрокартону стано-вить 32 млн м2, а гофротари — 29,6 млн м2 (за умови оптимального рівня освоєння проектної потужності, тобто 97 %). Виробництво го-фрованого картону вирішено здійснювати на устаткуванні, що виго-товляється в AT “Дніпроважпапірмаш”, а гофрованої тари — на імпортному устаткуванні. Постачальниками необхідних матеріалів

            Додаток

(картону, паперу, хімікатів тощо) будуть переважно вітчизняні това-ровиробники. Новостворене виробництво гофрокартону й гофрота-ри забезпечуватиметься персоналом, вивільненим з діючого підп