Warning: session_start() [function.session-start]: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e3e8b9081750efb73b3a68f4c285a756, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

9.3. Фінансово-кредитна підтримка підприємництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Вивчаючи етапи розвитку підприємницької діяльності — від заснування справи до отримання прибутку, — ми встанови-ли, що на процес формування, розвитку та стабільної діяль-ності впливають фактори фінансового забезпечення бізнесу.

Уже з перших кроків своєї діяльності підприємець стає перед з проблемою формування стартового капіталу, страху-вання підприємницьких операцій, залучення кредитів для роз-витку власної справи.

У подальшому під час аналізу зовнішнього середовища підприємцю доводиться враховувати загальний стан системи фінансування, валютний курс, зовнішньоекономічну політику регулювання експортно-імпортних операцій, вміти користува-тися кредитами.

Кредит — це надання фірмі грошових коштів на умовах повернення, визначених строків користування, платності, ма-теріального забезпечення чи іншого гарантійного покриття.

Кредит зміцнює інвестиційні ресурси, сприяє більш ефек-тивному використанню підприємницького потенціалу.

Особливу роль у розвитку підприємництва відіграє систе-ма оподаткування, рівень податків, податкові пільги, форми фінансового сприяння становленню та розвитку підприємницького сектору. Це пояснюється тим, що підприємництво є сектором економіки, найбільш вразливим щодо несприятливих, неусувних зовнішніх факторів впливу. До останніх слід віднести обмеженість власних ресурсів, відсутність резервних капіталів, надмірні податки, не-стабільність ринкової кон’юнктури.

Водночас держава зацікавлена у розвиткові підприємницького сектору, особливо тих видів діяльності, в яких є гостра потреба. Це можуть бути ті види підприєм-ництва, завдяки яким досягається вирішення серйозних про-блем економічного і соціального розвитку суспільства — збе-реження і примноження інтелектуального потенціалу, зай-нятість населення, задоволення конкретних потребу певних видах продукції та послуг. До складу фінансових важелів регу-лювання підприємництва відносять:

•          податкову й фінансово-кредитну політику, у тому числі встановлення ставок податків і відсотків із державних кредитів, податкових пільг;

•          ціни і правила ціноутворення;

•          цільові дотації;

•          валютний курс;

            •          розмір економічних санкцій.

Використання фінансових важелів має різні цілі, серед яких основними виступають такі:

•          запобігання зростанню цін;

•          стримування або стимулювання виробництва певних товарів;

•          вилучення додаткових коштів для державного бюдже-ту;

•          запобігання значній диференціації доходів.

Лізинг е формою довгострокового кредиту, який на-дається в натуральній формі і погашається підприємцем-орен-дарем у розстрочку.

Лізинг виступає формою фінансової підтримки підприємництва і поєднує елементи оренди та кредитних зо-бов’язань.

Підприємець має можливість взяти у довгострокову орен-ду технологічне устаткування, транспортні засоби, обладнан-ня. Вартість об’єкта оренди погашається частинами з віднесен-ням витрат на рахунок собівартості продукції, яку виробляє підприємець.

Як правило, лізинг значно вигідніший від використання позичкових коштів.

Плата за кредит здійснюється з прибутку підприємства. У разі відсутності прибутку підприємець змушений шукати інші джерела погашення позичкових коштів, а у разі їх відсутності може навіть збанкрутіти, втратити власну справу. Тому отри-мати значний кредит на придбання дорогого устаткування для більшості малих і середніх підприємств досить складно: адже у них немає надійних гарантій його повернення. Лізинг же на-дає можливості для ефективної підтримки підприємництва, дозволяє успішніше мобілізувати фінансові ресурси для роз-витку бізнесу.Warning: Unknown: open(/var/www/nelvin/data/mod-tmp/sess_e3e8b9081750efb73b3a68f4c285a756, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/www/nelvin/data/mod-tmp) in Unknown on line 0