Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Загрузка...

В.В. Кузьмін

ФІНАНСОВІ

ОСНОВИ

ПІДПРИЄМНИЦТВА

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

КИЇВ - 2006

УДК 334.7(075.8) ББК 65.29я73 К 89

Гриф надано

Міністерством освіти і науки України

(лист №14/18-Г-46 від 18.05.2006 р.)

Рецензенти:

Н.С. Миколайчук — доктор економічних наук, професор; В.І. Благодатний — доктор економічних наук, професор; М.А. Коваленко — кандидат економічних наук, професор.

Кузьмін В.В.

К 89    Фінансові основи підприємництва: Навч. пос. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 192 с.

ISBN 966-364-308-0

Головна мета навчального посібника полягає в обґрунтуванні послідовних кроків майбутнього підприємця щодо створення влас-ної справи, ефективному застосуванні фінансових знань при веденні підприємницької діяльності.

Навчальний посібник орієнтований на впровадження активної методики навчання. З цією метою використовується повний ком-плекс основних методів навчання: словесний, наочний і практичний.

Посібник розрахований на студентів вищих навчальних за-кладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підго-товки бакалаврів з напрямку 05.01 “Економіка та підприємництво” та спеціалістів, котрі професійно займаються підприємницькою діяльністю.

ISBN 966-364-308-0 © Кузьмін В.В., 2006

© Центр навчальної літератури, 2006