Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тема 5. Селянське (фермерське) господарство 5.1. Сутність селянського (фермерського) господарства : Фінансові основи підприємництва : Бібліотека для студентів

Тема 5. Селянське (фермерське) господарство 5.1. Сутність селянського (фермерського) господарства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

магниевый скраб beletage

Селянське (фермерське) господарство є формою підприємництва громадян України, які виявили бажання ви-робляти товарну сільськогосподарську продукцію, займатися її переробкою та реалізацією.

Членами селянського (фермерського) господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли 16-річного віку, та інші родичі, які об’єдналися для роботи в цьому господарстві. Членами селянського (фермерського) господарства не можуть бути особи, в тому числі родичі, які працюють у ньому за трудо-вим договором (контрактом, угодою). Селянське (фермерське) господарство може бути створене однією особою.

При створенні одним із членів сім’ї селянського (фер-мерського) господарства інші члени сім’ї та родичі самостійно приймають рішення про участь у його діяльності. Інтереси се-лянського (фермерського) господарства перед підприємства-ми, установами та організаціями, окремими громадянами представляє голова господарства.

Головою селянського (фермерського) господарства є за-сновник або особа, яка є його правонаступником. Голова се-лянського (фермерського) господарства може доручати вико-нувати свої обов’язки і використовувати права голови одному з членів господарства. Голова і члени селянського (фермерсь-кого) господарства не можуть постійно працювати в інших підприємствах, установах та організаціях.

Селянське (фермерське) господарство має найменування, печатку і штамп.

Фермерське господарство в системі ринкової економіки народногосподарського комплексу є рівноправною формою ведення господарства поряд із державними, колективними,

орендними та іншими підприємствами і організаціями, госпо-дарськими товариствами. Виробничо-економічні відносини селянського (фермерського) господарства з державними, ко-лективними, орендними та іншими підприємствами і ор-ганізаціями, господарськими товариствами, окремими грома-дянами будуються на основі договорів. Розрахункові операції провадяться як на безготівковій основі, так і готівкою.

Держава гарантує дотримання і захист майнових та інших прав і законних інтересів селянського (фермерського) госпо-дарства, створює пільгові умови для кредитування, оподатку-вання, страхування, матеріально-технічного постачання на період трирічного становлення селянського (фермерського) господарства. Втручання в господарську або іншу діяльність се-лянського (фермерського) господарства державних чи інших органів, а також посадових осіб не допускається. Збитки, за-подіяні селянському (фермерському) господарству непра-вомірним втручанням у його діяльність, підлягають відшкоду-ванню за рахунок винних. Спори про відшкодування збитків вирішуються судом, арбітражним судом або третейським судом.

Селянське (фермерське) господарство має право бути за-сновником або членом асоціацій, консорціумів, корпорацій, акціонерних товариств, інших об’єднань, кооперативів, спільних підприємств з виробництва, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, які обслуговують агропро-мисловий комплекс, а також несільськогосподарських підприємств і організацій, у тому числі за участю іноземних партнерів, брати участь у створенні або бути членом ко-мерційних банків.