Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ 3 ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ : Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ 3 ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 

Загрузка...

1\Го

з/п       Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          %щ§в—          801, 802 81     20, 23

2          »ЇЇ=Е™=—"-             

Закінчення табл. 27.6

1          Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

            за загальним фондом            683      20, 21, 23

 

            за спещальним фондом        684     

 

3          СПИСУЮТЬСЯ установок» — замовником, придбаш за операщями з внутршідомчо передачівнкорнс?анізапасн            

 

            за загальним фондом            683      20, 21, 23

 

            за спещальним фондом        684     

 

4          Зпдно з отриманими актами вщ установи — замовника на фактичш видатки зара-ховують суми використаних запасш уста-новок) - закупником придбаних за операщями з внутршідомчої передач! • зазатальним фондом •за спещальним фондом      801, 802 813   683 684

5          Списания не,остач запасш у межах встано-влених норм а також недостач і втрат вщ          80, 81, 431, 432 683, 684   201,204,

205,

231 — 236, 238, 239

6          ва™?НЕ~       80, 81, 431, 432 683, 684      231 — 236, 238, 239

 

            коли винних осіб^е Остановлено справи знаходяться в ^лідчих органах        363 05 711

7          Списания за оахунок установи загиблого 711, 822          211, 212

ъ^зщшт

3-9 «Книга складского обліку запасів» — для обліку матеріа-лів, готових виробів та інших запасів на складі;

3-10 «Журнал реєстращї бнтого посуду» — для списания розби-того посуду в установах, що мають у своему складі їдальні та хар-чоблок.

3-396 «Картка обліку МШП в експлуатащї» - для обліку МШП

и ^^-^=^^Г",ЇХ ™СТЮ, Варт1СТЮ Кореспонденцію рахунків з обліку малоцінних і швидкозношу-ваних предметів відображено в табл. 27.7.

Таблщя27.7

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ

і ШВИД^ЗЖЖА^ИТПТЕЇМЕТІВ

№ з/п  Зміст господарських операцій         Кореспонденція рахунків

 

           

            Дебет  Кредит

1          • вартість до 10 грн. включно за одиницю

• вартість більше 10 грн. за одиницю (ком-          411

221/2   221/1 221/1

2          Реалізація лишків МШП, що не використову-ються установою на суму конгав від реашза-ції роблять запис  411 364,675    221 711

3          Списания МШП, які стали непридатними           411      221

4          Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від шквщащї та розбору МПШ, які залишені для ремонту та інших потреб уста-нови           23        711

Схема руху обліку вибуття запасів відображено на рис. 27.5.

Книга

складського

обліку

ф. № 3-9

обліку ф. № 3-9 а

«^

Акт списания ф. 3-2

Накладна вимога ф. 3-3

Забірна картка ф. 3