Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

1.1.      Яка  з  нижче  наведених  господарських  операцій  впливає  на

розрахунок прибутку?

а)         отримана готівка в банку для видачі зарплати;

б)         видана зарплата з каси;

в)         нарахована зарплата;

г)         своєчасно не видана зарплата здана в банк.

1.2.      Яка з наведених нижче господарських операцій не впливає на

розрахунок прибутку?

а)         нарахована амортизація на основне технологічне обладнання;

б)         отримано обладнання від постачальника;

б)         отримано рахунок від Управління по експлуатації газового

господарства за спожитий на виробництві газ;

в)         нараховано внески в Пенсійний фонд.

1.3.      Яка  з  наведених  нижче  господарських  операцій  впливає  на

розрахунок прибутку?

а)         сплачено аванс постачальнику;

б)         отримано від постачальника сировину;

в)         відвантажено покупцю готову продукцію;

г   отримані   грошові   кошти   від   покупця   за   відвантажену продукцію.

1.4.      На якому рахунку визначається фінансовий результат? а) 70;    6) 90;   в) 79;   г) 44.

1.5.      На якому рахунку обліковується фінансовий результат? а) 70;   6) 90;   в) 79;   г) 44.

1.6.      Яке    сальдо    на    початок    року    має    рахунок    “Фінансові результати”?:

а)         дебетове;        в) пасивне;

б)         кредитове;     г) сальдо немає.

1.7.Якщо   облік   ведеться   за   МСБО   і   між   вимогами   МСБО   і

Концептуальною основою є розбіжності, то слід зробити так, як написано:

а)         в Концептуальній основі;    в) в національних П(С)БО;

б)         в МСБО;        г) в обліковій політиці.

1.8.Якщо бухгалтерський облік ведеться за національними П(С)БО і

між вимогами Концептуальної основи, МСБО і національними стандартами є розбіжності, то слід зробити так як написано:

а)         в Концептуальній основі;    в) в національних П(С)БО;

б)         в МСБО;        г) в рекомендаціях аудитора.

1.9.      Що з наведеного нижче є елементами фінансових звітів?

а)         нарахування, безперервність;

б)         зрозумілість, доречність, надійність, зіставність;

в  своєчасність,      баланс      між      доходами      і      витратами, збалансованість якісних характеристик фінансових звітів;

г)         активи, зобов’язання, власний капітал, доходи, витрати.

1.10.    Що з наведеного нижче є основоположним припущенням?

а) нарахування, безперервність;

б)         зрозумілість, доречність, надійність, зіставність;

в)         своєчасність,      баланс      між      доходами      і     витратами,

збалансованість якісних характеристик фінансових звітів;

33

г)         активи, зобов’язання, власний капітал, доходи, витрати.

1.11.    Що з наведеного нижче є якісними характеристиками

фінансових звітів?

а)         нарахування, безперервність;

б)         зрозумілість, доречність, надійність, зіставність;

в  своєчасність,      баланс      між     доходами      і      витратами,

збалансованість якісних характеристик фінансових звітів; г) активи, зобов’язання, власний капітал, доходи, витрати.

1.12.    Що з наведеного нижче є обмеженнями щодо доречності та

достовірності?

а) нарахування, безперервність;

б зрозумілість, доречність, надійність, зіставність;

в)         своєчасність,      баланс     між     доходами      і      витратами,

збалансованість якісних характеристик фінансових звітів;

г)         активи, зобов’язання, власний капітал, доходи, витрати.

1.13.    Що з наведеного нижче не відноситься до якісних

характеристик фінансових звітів?

а)         зрозумілість;   в) надійність;

б)         доречність;     г) своєчасність.

1.14.    Що не входить до складу фінансових звітів?

а)         Звіт про власний капітал;       в) Баланс;

б)         Звіт директора акціонерам;   г) Звіт про фінансові результати.

1.15.    Що з переліченого не відображається у балансі?

а) активи;       в) власний капітал;

б)зобов’язання;         г) доходи.

1.16.    Що з переліченого не відображається у звіті про фінансові

результати?

а) доходи;       в) прибуток;

б)витрати;      г) власний капітал.

1.17.    Один і той самий метод обліку запасів використовується багато

років. Який принцип бухгалтерського обліку в цьому випадку

використовується?

а)         періодичності;           в) повного висвітлення;

б)         послідовності;           г) безперервності.

1.18.    Запаси відображаються на дату балансу за найменшою із

оцінок: собівартістю (первісною вартістю) або ринковою

вартістю (чистою вартістю реалізації). Який принцип

б)хгалтерського обліку в цьому випадку використовується?

а)         обачність;       в) періодичність;

б)         безперервність;         г повне висвітлення.

34

1.19.    Балансова вартість автомобіля 50 000 грн. Покупець згідний

купити цей автомобіль за 55 000 грн., але директор вважає, що

автомобіль можна продати за 70 000 грн. За якою оцінкою слід обліковувати цей автомобіль?

а)         50 000;            в) 70 000;

б)         55 000;            г)правильноївідповіді немає.

1.20.    Собівартість запасів 20 000 грн. їх ринкова ціна знизилася до

15 000 грн., а потім зросла до 25 000 грн. За якою ціною треба

обліковувати запаси?

а)         20 000;            в) 15 000;

б)         25 000;            г) правильної відповіді немає.

1.21.    Шдприємство створює резерв під сумнівну дебіторську

заборгованість. Якого з принципів бухгалтерського обліку в

цьому випадку воно дотримується?

а)         автономності;            в) повного висвітлення;

б)         обачності;      г) послідовності.

1.22.    Розрахуйте суму власних обігових коштів підприємства, якщо підсумок   балансу   240   тис.грн.,    співвідношення   власного капіталу і зобов'язань 1:1, а сума обігових активів 168 тис.грн. а) 120;      6) 168;     в) 72;   г) 48;   д) 60;   е) 240.

1.23.    Розрахуйте суму необоротних активів, якщо валюта балансу складає 240 тис.грн., співвідношення власного капіталу до зобов'язань 1:1, а сума власних обігових коштів 48 тис.грн.

а) 120;    6) 168;         в) 72;   г) 48;   д) 60;   е) 240.

1.24.    Розрахуйте суму власного капіталу в балансі підприємства,

якщо з обігу вилучено 30% валюти балансу, яка дорівнює 240

тис.грн., а сума власних обігових коштів складає 48 тис.грн.

а) 168;    6) 120;         в) 72;   г) 48;   д) 60;   е) 240.

1.25.    Розрахуйте суму обігових коштів підприємства, якщо підсумок

балансу складає 240 тис.грн., співвідношення між власним

капіталом та зобов'язаннями 1:1, а сума власних обігових

коштів складає 48 тис.грн.

а) 48;      6) 168;       в) 120;   г) 72;   д) 60;   е) 240.

1.26.    Розрахуйте суму зобов'язань в балансі, якщо необоротні активи

- 72 тис.грн., власні обігові кошти - 48 тис.грн., а власний

капітал - 50% від валюти балансу (тис.грн.):

а) 48;      6) 168;         в) 120; г) 72;   д) 60;   е) 240.

1.27.    Розрахуйте валюту балансу, якщо необоротні активи - 72

тис.грн., власні обігові кошти - 48 тис.грн., а власний капітал -

50% від валюти балансу (тис.грн.):

а) 48;        6) 168;       в) 120; г) 72;   д) 60;        е) 240.