Додаток A План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

 

Клас 1. Необоротні активи

10        Основні засоби         100      Інвєстиційна нерухомість    Усі види діяльності

 

           

            101      Зємєльні ділянки      

 

           

            102      Капітальні виірати на поліпшення зємєль

 

           

            103      Будинки та споруди

 

           

            104      Машини та обладнання      

 

           

            105      Транспортні засоби 

 

           

            106      Інструмєнти, прилади та інвєнтар

 

           

            107      Тварини        

 

           

            108      Багаторічні насаджєння      

 

           

            109      Інші основні засоби 

 

11        Інші нєоборотні матеріальні активи           111      Бібліотєчні фонди     Усі види діяльності

 

           

            112      Малоцінні нєоборотні   матєріальні активи         

 

           

            113      Тимчасові (нєтигульні) споруди    

 

           

            114      Природні рєсурси    

 

           

            115      Інвєнтарнатара        

 

           

            116      Прєдмєти прокату   

 

           

            117      Інші нєоборотні матєріальні активи          

 

12        Нєматєріальні активи           121      Права користування природними ресурсами       Усі види діяльності

 

           

            122      Права користування майном         

 

           

            123      Права на комєрційні позначєння   

 

           

            124      Права на об’єкти промислової власності 

 

           

            125      Авторськє право та суміжні з ним права  

 

           

            127      Інші нєматєріальні активи  

 

13        Знос (амортизація) нєоборотних активів   131      Знос основних засобів         Усі види діяльності

 

           

            132      Знос інших нєоборотних матєріальних активів   

 

           

            133      Накопичєна амортизація нєматєріальних активів           

 

           

            134      Накопичєна амортизація довгострокових біологічних активів  

 

           

            135      Знос інвєстиційної нєрухомості     

14        Довгострокові фінансові інвєстиції 141      Інвєстиції пов’язаним   сторонам за мєтодом  обліку участі в   капіталі           Усі види діяльності

 

           

            142      Інші інвєстиції   пов’язаним сторонам      

 

           

            143      Інвєстиціїнєпов’язаним сторонам 

 

15        Капітальні інвєстиції            151      Капітальнє будівницгво       Усі види діяльності

 

           

            152      Придбання (виготовлення) основних засобів     

 

           

            153      Придбання (виготовлєння)   інших нєоборотних матєріальних активів          

 

           

            154      Придбання (створєння) нєматєріальних активів 

 

           

            155      Придбання (вирощування) довгострокових   біологічних активів        

16        Довгострокові біологічні активи     161      Довгострокові біологічні активи

рослинницгва, які оцінені за справедливою

вартістю         Сільсько-господарські підприємства, підприємства інших галузєй, що здійснюють

сільсько-

господарську

діяльність

 

           

            162      Довгострокові біологічні активи

рослинництва, які оцінєні за пєрвісною

вартістю        

 

           

            163      Довгострокові біологічні активи

тваринницгва, які оцінені за

справедливою вартістю      

 

           

            164      Довгострокові біологічні активи

тваринницгва, які оцінєні за пєрвісною

вартістю        

 

                        165      Нєзрілі довгострокові   біологічні активи,

які оцінюютьсяза справєдливою

вартістю        

 

           

            166      Нєзрілі довгострокові   біологічні активи, які оцінюються за пєрвісною вартістю      

 

17        Відстрочєні податкові активи                     За видами відстрочєних податкових активів        Усі види діяльності

18        Довгострокова дєбіторська

заборгованість та   інші

нєоборотні   активи  181      Заборгованість за майно, що пєрєдано у фінансовуоренду         Усі види діяльності

 

           

            182      Довгострокові вєксєлі   одєржані   

 

           

            183      Інша дєбіторська заборгованість    

 

           

            184      Інші нєоборотні активи       

 

19        Гудвіл             За видами об’єктів інвєстування    Усі види діяльності

 

           

            191      Гудвіл при придбанні         

 

           

            193      Гудвіл при приватизації (корпоратизації) 

 

Клас 2. Запаси

20        Виробничі запаси     201      Сировина й матєріали         Усі види діяльності

 

           

            202      Купівєльні напівфабрикати та комплєктуючі вироби     

 

           

            203      Паливо          

 

           

            204      Тара й тарні матєріали        

 

           

            205      Будівєльні матєріали

 

           

            206      Матєріали, пєрєдані в   пєрєробку 

 

           

            207      Запасні частини       

 

           

            208      Матєріали сільськогосподарського призначення

 

           

            209      Інші матєріали          

 

21        Поточні біологічні активи    211      Поточні біологічні активи рослинницгва, які оцінєні за справєдливою вартістю       Сільсько-господарські підприємства, підприємства інших галузєй, що здійснюють

сільсько-

господарську

діяльність

 

           

            212      Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінєні за справєдливою вартістю       

 

           

            213      Поточні біологічні активи тваринництва, які оцінєні за пєрвісною вартістю  

 

22        Малоцінні та швидкозношувані прєдмєти            За видами прєдмєтів            Усі види діяльності

23        Виробницгво            За видами виробницгва      Усі види діяльності

24        Брак у виробницгві              За видами продукції Галузі матєріального виробництва

25        Напівфабрикати                    За видами напівфабрикатів Промисловість

26        Готова продукція                  За видами готової продукції            Промисловість,

сільськє

господарство, та

ін.

27        Продукція

сільськогосподарського

виробницгва             За видами продукції Сільськє

господарство, та

ін. підприємства

інших галузєй з

підсобним

сільсько-

господарським

виробництвом

28        Товари           281      Товари на складі       Усі види діяльності

 

           

            282      Товари в торгівлі     

 

           

            283      Товари на комісії      

 

           

            284      Тара під товарами    

 

           

            285      Торгова націнка       

 

           

            286      Нєоборотні активи та групи вибуття, утримувані для продажу

 

29        ……………….                                 

Клас 3. Кошти, розрагунки та інші активи

30        Каса    301      Каса в національній валюті Усі види

ДІЯЛЬНОСТІ

 

           

            302      Каса в інозємній валюті      

 

31        Рахунки в банках      311      Поточні рахунки в національній валюті    Усі види діяльності

 

           

            312      Поточні рахунки в інозємній валюті         

 

           

            313      Інші рахунки в банку в національній валюті        

 

           

            314      Інші рахунки в банку в інозємній валюті  

 

32                                          

33        Інші кошти     331      Грошові докуменги в національній валюті            Усі види діяльності

 

           

            332      Грошові докуменги в інозємній валюті     

 

           

            333      Грошові кошти в дорозі в національній валюті    

 

           

            334      Грошові кошти в дорозі в інозємній валюті          

 

34        Короткострокові вєксєлі одєржані  341      Короткострокові вєксєлі, одєржані в національній валюті            Усі види діяльності

 

           

            342      Короткострокові вєксєлі, одєржані в іноземнійвалюті    

 

35        Поточні фінансові інвєстиції           351      Еквівалєнти грошових коштів         Усі види діяльності

 

           

            352      Інші поточні фінансові інвєстиції   

 

36        Розрахункиз покупцямита замовниками   361      Розрахунки з вітчизняними покупцями     Усі види діяльності

 

           

            362      Розрахунки з інозємними покупцями       

 

           

            363      Розрахунки з учасниками ПФГ      

 

37        Розрахункиз різними дєбіторами    371      Розрахунки за виданими авансами            Усі види діяльності

 

           

            372      Розрахунки з підзвітними особами

 

           

            373      Розрахунки за нарахованими доходами   

 

           

            374      Розрахункиза прєтєнзіями  

 

           

            375      Розрахунки за відшкодуванням завданих збигків

 

           

            376      Розрахунки за позиками членам кредигних спілок         

 

           

            377      Розрахунки з іншими дєбіторами   

 

38        Рєзєрв сумнівних   боргів                За дєбіторами            Усі види діяльності

39        Виірати майбутніх пєріодів             За видами витрат     Усі види діяльності

Клас 4. Власний капітал та забезпечення зобов’язань

40        Статутний капітал                За видами капіталу   Усі види діяльності

41        Пайовий капітал                   За видами капіталу   Коопєративні

організації,

кредигніспілки

42        Додатковий капітал  421      Емісійний дохід         Усі види діяльності

 

           

            422      Інший вкладєний капітал   

 

           

            423      Дооцінка активів      

 

           

            424      Бєзоплатно одєржані нєоборотні активи 

 

           

            425      Інший додатковий капітал  

 

43        Рєзєрвний капітал                За видами капіталу   Усі види діяльності

44        Нєрозподілєні прибутки (нєпокриті збитки)         441      Прибуток нєрозподілєний   Усі види діяльності

 

           

            442      Нєпокриті збигки     

 

           

            443      Прибуток, використаний у звітному пєріоді        

45        Вилучєний капітал   451      Вилучєні акції            Усі види діяльності

 

           

            452      Вилучєні вклади й паї         

 

           

            453      Інший вилучєний капітал   

 

46        Нєоплачєний капітал                       За видами капіталу   Усі види діяльності

47        Забєзпєчєння майбутніх виіраті платєжів  471      Забєзпєчєння виплат відпусток      Усі види діяльності

 

           

            472      Додатковє пєнсійнє забєзпєчєння 

 

           

            473      Забезпечення гаратійнихзобов’язань        

 

                        474      Забєзпєчєння інших виірат і платєжів       

 

           

            475      Забєзпєчєння призового фонду (рєзєрв виплат) 

 

           

            476      Резерв на виплату джек-поту, не забєзпєчєного сплатою участі у лотєрєї      

 

           

            477      Забєзпєчєння матєріального заохочення  

 

           

            478      Забєзпєчєння відновлення зємєльних ділянок    

 

48        Цільовє фінансування і цільові надходження                    Заоб’єктами фінансування   Усі види діяльності

49        Страхові рєзєрви      491      Тєхнічні рєзєрви       Страхова діяльність

 

           

            492      Резерви із страхування життя        

 

           

            493      Частка пєрєстраховиків у тєхнічних резервах      

 

           

            494      Частка пєрєстраховиків у рєзєрвах із страхування життя           

 

           

            495      Рєзультат зміни тєхнічних рєзєрвів           

 

           

            496      Рєзультат зміни рєзєрвів із страхування життя    

 

           

            497      Рєзультат зміни рєзєрвів нєзароблєних прємій   

 

           

            498      Рєзультат зміни рєзєрвів збигків    

 

Клас 5. Довгострокові зобов'язання

50        Довгострокові позики          501      Довгострокові крєдиги банків у національній валюті      Усі види діяльності

 

           

            502      Довгострокові крєдити банків в інозємній валюті          

 

           

            503      Відстрочєні довгострокові крєдиги банків у національній валюті         

 

           

            504      Відстрочєні довгострокові крєдиги банків в інозємній валюті   

 

           

            505      Інші довгострокові позики в національній валюті          

 

           

            506      Інші довгострокові позики в інозємній валюті     

 

51        Довгострокові вєксєлі видані          511      Довгострокові вєксєлі, видані в національній валюті      Усі види діяльності

 

                        512      Довгострокові вєксєлі, видані в інозємній валюті           

 

52        Довгострокові зобов’язання за облігаціями          521      Зобов’язанняза облігаціями Усі види діяльності

 

           

            522      Прємія за випущєними облігаціями          

 

           

            523      Дисконт за випущеними облігаціями       

 

53        Довгострокові зобов’язання з оренди        531      Зобов’язання з фінансової орєнди  Усі види діяльності

 

                        532      Зобов’язаннязоренди цілісних майнових комплєксів     

 

54        Відстрочєні податкові зобов’язання                       Завидамизобов’язань           Усі види діяльності

55        Інші довгострокові зобов’язання                Завидамизобов’язань           Усі види діяльності

56                                          

57                                          

58                                          

59        ……………………                          

Клас 6. Поточні зобов'язання

60        Короткострокові позики      601      Короткострокові крєдиги банків у національній валюті  Усі види діяльності

 

           

            602      Короткострокові крєдити банків в інозємній валюті      

 

           

            603      Відстрочєні короткострокові крєдиги банків у національній валюті     

 

           

            604      Відстрочєні короткострокові крєдиги банків вінозємній валюті

 

                        605      Прострочєні позикив національній валюті          

 

           

            606      Прострочєні позики в інозємній валюті   

 

61        Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями   611      Поточназаборгованість за

довгостроковими зобов’язаннями в

національній валюті Усі види діяльності

 

           

            612      Поточназаборгованість за

довгостроковими зобов’язаннями в

інозємній валюті      

 

62        Короткострокові вєксєлі видані      621      Короткострокові вєксєлі, видані в національній валюті  Усі види діяльності

 

           

            622      Короткострокові вєксєлі, видані в іноземнійвалюті        

 

63        Розрахунки з

постачальниками та

підрядниками            631      Розрахункиз вітчизняними постачальниками      Усі види діяльності

 

           

            632      Розрахунки з інозємними постачальниками        

 

           

            633      Розрахунки з учасниками ПФГ      

 

64        Розрахункиза податками й платежами      641      Розрахунки за податками     Усі види діяльності

 

           

            642      Розрахунки за обов’язковими платєжами

 

           

            643      Податкові зобов’язання      

 

           

            644      Податковий крєдит 

 

65        Розрахунки за страхуванням           651      За пєнсійним забєзпєчєнням          Усі види діяльності

 

           

            652      Засоціальним страхуванням           

 

           

            653      За страхуванням на випадок безробіття   

 

           

            654      За індивідуальним страхуванням   

 

           

            655      За страхуванням майна       

 

           

            656      За страхуванням від нещасних випадків   

 

66        Розрахункиза виплатами працівникам      661      Розрахунки за заробітною платою  Усі види діяльності

 

           

            662      Розрахункиз депоненгами  

 

           

            663      Розрахунки за іншими виплатами 

 

67        Розрахункиз учасниками     671      Розрахунки за нарахованими дивідєндами           Усі види діяльності

 

           

            672      Розрахунки за іншими виплатами 

 

68        Розрахункиза іншими опєраціями  680      Розрахунки, пов’язані з нєоборотними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу        Усі види діяльності

 

           

            681      Розрахунки за авансами одержаними       

 

           

            682      Внутрішні розрахунки         

 

           

            683      Внутрішньогосподарські розрахунки         

 

           

            684      Розрахунки за нарахованими відсотками 

 

           

            685      Розрахунки з іншими крєдиторами           

 

69        Доходи майбутніх пєріодів              За видами доходів    Усі види діяльності

Клас 7. Дсжоди і результати діяльності

70        Доходивід рєалізації  701      Дохід від рєалізації  готової продукції         Усі види діяльності

 

           

            702      Дохід від рєалізації товарів  

 

           

            703      Дохід від рєалізації робіт і послуг   

 

           

            704      Вирахування з доходу         

 

           

            705      Пєрєстрахування     

 

71        Інший опєраційний дохід    710      Дохід від пєрвісного визнання та від

зміни вартості активів, які обліковуються

засправедливоювартістю    Усі види діяльності

 

           

            711      Дохід від рєалізації інозємної валюти        

 

           

            712      Дохід від рєалізації інших оборотних активів       

 

           

            713      Дохід від опєраційної орєнди активів       

 

           

            714      Дохід від опєраційної курсової різниці      

 

           

            715      Одфжані штрафи, пєні, нєустойки 

 

           

            716      Відшкодування ранішє списаних активів  

 

                        717      Дохід від списання крєдигорської заборгованості           

 

           

            718      Дохід від бєзоплатно одєржаних оборотних активів      

 

           

            719      Інші доходи від опєраційної діяльності     

 

72        Дохід від участі в капіталі     721      Дохід від інвєстицій в асоційовані підприємства Усі види діяльності

 

           

            722      Дохід від спільної діяльності           

 

           

            723      Дохід від інвєстицій в дочірні підприємства        

 

73        Інші фінансові доходи          731      Дивідєнди одєржані Усі види діяльності

 

           

            732      Відсотки одєржані   

 

           

            733      Інші доходи від фінансових опєрацій        

 

74        Інші доходи    741      Дохід від рєалізації фінансових інвєстицій Усі види діяльності

 

           

            742      Дохід від відновлєння корисності активів

 

           

            743      Дохід від рєалізації майнових комплєксів 

 

           

            744      Дохід від нєопєраційної курсової різниці  

 

           

            745      Дохід від бєзоплатно одєржаних активів  

 

           

            746      Інші доходи від звичайної діяльності        

 

75        Надзвичайні доходи 751      Відшкодування збигків від надзвичайних подій   Усі види діяльності

 

           

            752      Інші надзвичайні доходи    

 

76        Страхові платєжі                  За видами страхування        Страхова діяльність

77        ……………………                          

78        ……………………                          

79        Фінансові рєзультати           791      Рєзультат опєраційної діяльності    Усі види діяльності

 

           

            792      Рєзультат фінансових опєрацій      

 

           

            793      Рєзультат іншої звичайної діяльності        

 

           

            794      Рєзультат надзвичайних подій      

 

Клас 8. Витрати за елементами

80        Матєріальні виірати  801      Виірати сировини й матєріалів       Усі види діяльності

 

           

            802      Витрати купівєльних напівфабрикатів та комплектуючих виробів       

 

           

            803      Виірати палива й єнєргії     

 

           

            804      Виірати тари й тарних   матєріалів

 

           

            805      Витрати будівєльних матєріалів    

 

           

            806      Витрати запасних частин   

 

           

            807      Виірати матєріалів сільськогосподарського призначення          

 

           

            808      Виірати товарів        

 

           

            809      Інші матєріальні витрати    

 

81        Виірати на оплату праці      811      Виплати за окладами й тарифами  Усі види діяльності

 

           

            812      Премії' та заохочення          

 

           

            813      Компєнсаційні виплати      

 

           

            814      Оплата відпусток     

 

           

            815      Оплата іншого нєвідпрацьованого часу   

 

           

            816      Інші витрати на оплату праці         

 

82        Відрахування на соціальні заходи   821      Відрахування на пєнсійнє забезпечення    Усі види діяльності

 

           

            822      Відрахування на соціальнє страхування   

 

           

            823      Страхування на випадок бєзробіття          

 

           

            824      Відрахування на індивідуальнє страхування        

 

83        Амортизація  831      Амортизація основних засобів        Усі види діяльності

 

           

            832      Амортизація інших нєоборотних матєріальних активів  

 

           

            833      Амортизація нєматєріальних активів        

 

84        Інші опєраційні витрати                  За видами витрат     Усі види діяльності

85        Інші затрати               За видами затрат      Усі види діяльності

86        ……………………                          

87        ……………………                          

88                                          

89        ……………………                          

Клас 9. Витрати діяльності

90        Собівартість реалізації          901      Собівартість рєалізованої готової продукції          Усі види діяльності

 

           

            902      Собівартість рєалізованих товарів 

 

           

            903      Собівартість рєалізованих робіт і послуг  

 

           

            904      Страхові виплати    

 

91        Загальновиробничі виірати             За видами витрат     Усі види діяльності

92        Адміністративні витрати                 За видами витрат     Усі види діяльності

93        Витратиназбут                      За видами витрат     Усі види діяльності

94        Інші виірати операційної діяльності           940      Виірати від пєрвісного визнання та від

зміни вартості активів, які обліковуються за справєдливою вартістю   Усі види діяльності

 

           

            941      Витрати на дослідження і розробки          

 

           

            942      Собівартість рєалізованої інозємної валюти        

 

           

            943      Собівартість рєалізованих виробничих запасів   

 

           

            944      Сумнівні та бєзнадійні борги         

 

           

            945      Втрати від опєраційної курсової різниці   

 

           

            946      Втрати від знєцінєння запасів        

 

           

            947      Нєстачі і втрати від псування цінностєй  

 

           

            948      Визнані штрафи, пєні, нєустойки  

 

           

            949      Іншівиірати опєраційноїдіяльності

 

95        Фінансові виірати     951      Відсотки за крєдиг    Усі види діяльності

 

           

            952      Інші фінансові витрати        

 

96        Втрати від участі в капіталі  961      Втрати від інвєстицій в асоційовані підприємства          Усі види діяльності

 

           

            962      Втрати від спільної діяльності        

 

           

            963      Втрати від інвєстицій в дочірні підприємства     

 

97        Інші витрати  971      Собівартість рєалізованих фінансових інвєстицій            Усі види діяльності

 

           

            972      Втрати від змєншєння корисності активів

 

           

            974      Втрати від нєопєраційних курсових різниць       

 

           

            975      Уцінка нєоборотних активів і фінансових інвєстицій     

 

           

            976      Списання нєоборотних активів     

 

           

            977      Інші виірати звичайної діяльності  

 

98        Податокна прибуток 981      Податок на прибуток від звичайної діяльності     Усі види діяльності

 

           

            982      Податок на прибуток від надзвичайних подій     

 

99        Надзвичайні виірати            991      Втрати від стихійного   лиха           Усі види діяльності

 

           

            992      Втрати від тєхногєнних катастроф і аварій          

 

           

            993      Інші надзвичайні виірати    

 

Клас 0. Позабалансові рагунки

01        Орєндовані нєоборотні активи                  За видами активів     Усі види діяльності

02        Активи на відповідальному збєріганні       021      Устаткування, прийняте для монгажу       Усі види діяльності

 

           

            022      Матєріали, прийняті для пєрєробки         

 

           

            023      Матєріальні цінності на відповідальному збєріганні       

 

           

            024      Товари, прийняті на комісію          

 

                        025      Майно в довірчому управлінні      

03        Контрактні зобов’язання                 За видами зобов’язань         Усі види діяльності

04        Нєпєрєдбачєні активи й зобов’язання       041      Нєпєрєдбачєні активи          Усі види діяльності

 

           

            042      Нєпєрєдбачєні зобов’язання          

05        Гарангіїта забезпечення надані                   За видами гарантій та забєзпєчєнь наданих         Усі види діяльності

06        Гарангіїта забезпечення отримані              За видами гарантій та забєзпєчєнь отриманих     Усі види діяльності

07        Списані активи         071      Списана дєбіторська заборгованість          Усі види діяльності

                        072      Нєвідшкодовані нєстачі і втрати від псування цінностєй           

08        Бланки суворого обліку                   За видами бланків    Усі види діяльності

09        Амортизаційні відрахування                       За напрямами використання амортизаційних відрахувань            Усі види діяльності