Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Відповіді на тести : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Відповіді на тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

№ тесту          Відпо-відь      Примітки

1.1       В         інші є операціями з активами і пасивами

1.2       Б          інші відображаються на рахунках витрат

1.3       В         інші не зачіпають рахунки витрат і доходів

1.4       В         див. План рахунків

1.5       г          див. План рахунків

1.6       г          pax. 79 закривається в кінці звітного періоду

1.7       Б          див. МСБО

1.8       В         див. МСБО

1.9       г          див. Концептуальну основу

1.10     A         див. Концептуальну основу

1.11     Б          див. Концептуальну основу

1.12     В         див. Концептуальну основу

1.13     Г          див. Концептуальну основу

1.14     Б          див. Концептуальну основу

1.15     Г          див. п.1.4посібника

1.16     Г          див. п.1.4посібника

1.17     Б          див. зміст принципів бухгалтерського обліку

1.18     A         див. зміст принципів бухгалтерського обліку

1.19     A         згідно принципу обережності

1.20     A         згідно принципу обережності

1.21     Б          див. зміст принципу обачності

1.22     Г          168 - 240:2 = 48

1.23     В         240:2-48 = 72

1.24     Б          240×0,3+48=120

1.25     Б          240:2+48=168

1.26     В         72+48=120

1.27     Е          (72+48)×2=240

2.1       В         п.6 П(С)БО 7 “Основні засоби”

2.2       Б          п.8 П(С)БО 7 “Основні засоби” ПВ=30000+600+300=30900

2.3       A         див.Планрахунків

2.4       В         п.29 П(С)БО 7 “Основні засоби”

2.5       Б          п.4 П(С)БО 7 “Основні засоби” 12000-0=12000

2.6       В         п.4 П(С)БО 7 “Основні засоби” 5000-500=4500

2.7       Д         п.25, п.26.1 П(С)БО 7 “Основні засоби”. Амо0)/тизаційні відрахування до зміни строку корисного викорисіання= (10000-у 10× 3 роки =3 000 10000-3000=7000 - вартість, яку необхідно амортизувати після 2.01.00р. 5-3=2- новий строк корисного використання. Амортизація за 2001р = (7000-0)/2=3500

2.8       в          п.26.5 П(С)БО 7 “Основні засоби” А=(20000-2000)/1 2000× 1 800=2700

2.9       Б          п.26.2 П(С)БО 7 “Основні засоби”  Нормаамортизації=1 -0,63 1 =0,3 69 Амортизація за 1 рік = 0,369×20000=7380; за 2 рік = 0,369×12620=4657; за 3 рік = 0,369×7963=2938

2.10     В         п.26.3 І(ДБО 7 “Основні засоби”  Норма амортизації = 1/5=0,2 Амортизаціяза1 рік=2×0,2×20000=8000; за 2 рік=2×0,2× 12000=4800

2.11     г          п.26.4 П(С)БО 7 “Основні засоби” Кумулятивний коефіцієнт = 1+2+3+4+5 = 15 Амортизаціяза5ріі-=20000×1/15=1200

2.12     Б          п.14 П(С)БО 7 “Основні засоби” ПВ=500000+7000=507000

2.13     Г          п.14 П(С)БО 7 “Основні засоби” ПВ=500000+3000+1200+2800=507000

2.14     A         п.15 П(С)БО 7 "Основні засоби" ПВ=200000

2.15     B         п.23 ГВДБО 7 "Основні засоби"

3.1       B         в балансі активи відображаються в порядку зростання ліквідності

3.2       г          капітальні інвестиції відносять до необоротних активів

3.3       в          положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою правління НБУ від 15.12.2004 року №637

3.4       Б          те ж саме

3.5       A         те ж саме

3.6       Г          те ж саме

3.7       Б          див. приклад 3.1

3.8       В         див. п. 3.1 розділу 3 посібника

3.9       В         забезпечується реальна оцінка статей з урахуванням впливу часу

3.10     В         нарахування процентів здійснюється для компенсації ризику того, хто відмовляється від одержання грошових коштів негайно, а натомість надає позику, купує цінні папери тощо

3.11     A         необхідно знайти теперішню вартість боргу:

ТВ=20000/(1+0,09)4 =20000/1,412=14164,31 грн.;

або за допомогою таблиці: 20000x0,708=14160 грн. (додаток Є)

3.12     Б          необхідно обчислити теперішню вартість ануїтету: ТВА=7000х (1/(1+0,11)'+ 1/(1+0,11)2+1/(1+0,П)3+1/(1+0,11)4+1/(1+0,11)5)=25872грн.

3.13     Г          необхідно розрахувати суму ануїтету виходячи з того, що нам відомі: термін п=10 років, процентна ставка і=12% на рік, майбутня вартість платежів 40000 грн. МВА=Ахк (к - дисконтний множник). 40000=Ах17,549; звідси А=40000/17,549=2279,33 (грн.). Дисконтний множник знайшли з таблиці (додаток Ж)

3.14     A         маємо: ануїтет в розмірі 2000 грн., майбутня вартість всіх платежів 50000. МВА=Ахк, звідки к=МВА/А=50000/2000=25. 3 таблиці коефіцієнтів май-бутньої вартості ануїтету (додаток Ж) в рядку п=15 років шукаємо, при якій процентній ставці к=25. Бачимо, що необхідна ставка - не менше 7%.

3.15     Б          маємо: п=15 роківх2=30 періодів; МВА=Ахк; к=50000/1000=50. Шукаємо відповідну процентну ставку у додатку Ж у рядку п=30, при якій к=50. Бачимо, що необхідна ставка - не менше 4%.

3.16     В         необхідно обчислити майбутню вартість вкладу: МВ= І0хк=10000х2,191=21910 (грн.).

3.17     A         ануїтетом називають всі рівновеликі платежі, які здійснюються через рівномірні проміжки часу незалежно від їх тривалості та того, в який момент часу вони сплачуються (на початок або кінець періоду).

3.18     Б          МВА=Ахк

3.19     A         за кредиторською заборгованістю передбачається сплата грошових коштів, тому це монетарна стаття

3.20     Б          дебіторська заборгованість за бартерним контрактом є немонетарною, оскільки не буде погашатись грошовими коштами

3.21     Г          п.8 П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"

3.22     A         дохід в цьому випадку оцінюється в перерахунку за курсом, який діяв на дату одержання авансу і в подальшому не переоцінюється

3.23     В         див. п.6 П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів"

3.24     г          див. п.7 П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”

3.25     г          основні засоби і аванси одержані - статті немонетарні, тому вони були оцінені за курсом на дату здійснення операції і подальшому курсові різниці за ними не нараховуються. Всі інші статті - монетарні, тому обрахуємо курсову різницю: (40000+6000) х (5,10-5,03)=3220 (грн.)

3.26     B         нематеріальні активи - немонетарна стаття, за нею курсова різниця не нараховується.    Кредиторська   заборгованість    за    основні    засоби    і нараховані проценти виникла внаслідок неопераційної діяльності, тому в цьому прикладі не буде братись до уваги. Втрата від операційної курсової різниці за дебіторською заборгованістю складе: 11000* (5,20-5,06)=1540 (грн.)

3.27     Г          дана стаття є немонетарною, тому курсова різниця не нараховується

3.28     Б          виникає дохід від неопераційної курсової різниці на суму 21000х (5,85-5,60)=5250 (грн.)

4.1       A         див. Інструкцію про застосування плану рахунків

4.2       В         п. 1 П(С)БО 10"Дебіторськазаборгованість"

4.3       A         те ж саме

4.4       В         п. 7 П(С)БО 10"Дебіторськазаборгованість"

4.5       Б          Цт 38 "Резерв сумнівних боргів"

Кт 361 “Розрахунки із вітчизняними покупцями"

4.6       A         10000*°-07х90 = 175(ір=.) 360

4.7       Г          Дт 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" - 100 Кт 714 "Дохід від операційної курсової різниці" - 100

4.8       Г          П(С)БО 2 "Баланс"

4.9       Б          див. п. 4.1 розділу 4 посібника

4.10     A         Дт 371 "Розрахунки за ввданими авансами"

Кт 311 "Поточні рахунки в національній валюті"

4.11     В         П(С)БО 2 "Баланс"

4.12     г          додаток до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість"

4.13     в          див. п. 4.1 розділу 4 посібника

4.14     Б          П(С)БО 2 "Баланс"

4.15     В         див. приклад 4.6 розділу 4 посібника

4.16     A         див. п. 3.2 розділу 3 посібника

5.1       В         див. п. 5.1розділу5

5.2       Б          див. п. 5.1розділу5

5.3       Б          див. п. 5.1розділу5

5.4       Г          ці зобов'язання погашаються товарами або послугами, а не фінансовими активами

5.5       В         інші є борговими

5.6       Б          див. П(С)БО 12

5.7       A         див. П(С)БО 12

5.8       Б          68-6x10+1x10=18

5.9       Г          68-10x4+1x10=38

5.10     A         поточні   і   довгострокові,   якщо   інвестор   не   має   суттєвого   впливу, обліковуються за справедливою вартістю

5.11     В         П(С)БО 12

5.12     Б          див. приклад 5.6 посібника

5.13     A         див. П(С)БО 12

5.14     В         100+0,3х (500+200)-0,Зх300=220

5.15     В         доходність і ринкова ціна облігацій пов'язані між собою  оберненою залежністю

5.16     в          те ж саме

5.17     Б          при погашенні облігації ввдається номінал, а премія - не ввдається

5.18     Б          див. П(С)БО 12

5.19     Г          10 000x0,7903+500x5,242=10 524

5.20     Б          10 000x0,705+500x4,917=9508

5.21     В         10%:2хЮ 000:6x4=333

5.22     Г          (12 000+30 000:5):(70 000+100 000):2=21,18

5.23     в          (6000+30 000:10):(70 000+100 000):2х2=21,18

5.24     Б          якщо облігація првдбана за номіналом, то і ефективна ставка відсотка співпадає з номінальною

5.25     В         (6000-5000:10):(100 000+105 000):2=5,36% 105 000-(6000-0,0536хЮ5 000)=104 628

5.26     В         в момент погашення облігації обліковуються за номіналом

6.1       A         п.1 П(С)БО 9 "Запаси"

6.2       В         п.5 П(С)БО 9 "Запаси"

6.3       г          п.24 П(С)БО 9 "Запаси"

6.4       г          п.16П(С)Б0 9"Запаси"

6.5       в          п.9, 14 П(С)БО 9 "Запаси"

6.6       г          п.10П(С)БО9"Запаси"

6.7       Б          п.13П(С)Б0 9"Запаси"

6.8       Б          п.27 П(С)БО 9 "Запаси"

6.9       A         див. приклад 6.19

6.10     Б          див. п. 6.4 розділу 6

6.11     В         див. п. б.ірозділуб

6.12     Б          див. п. 4.1розділу4

6.13     A         див. приклад 6.11

6.14     Б          див. приклад 6.19

6.15     Б          див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

6.16     В         60000 грн.+400 грн.=60400 грн.

6.17     A         24000 грн.-300 грн.=23700 грн.

6.18     Б          5000 грн.-100 грн.=4900 грн.

6.19     Б          п.12П(С)Б0 9"Запаси"

6.20     В         п.13П(С)Б0 9"Запаси"

6.21     Б          див. Інструкцію застосування Плану рахунків

6.22     Г          див. приклад 6.13

6.23     В         п.22 П(С)БО 9 "Запаси"

6.24     Б          див. приклад 6.14

6.25     A         п.12П(С)Б0 9"Запаси"

7.1       В         Прямі витрати - витрати, які мають безпосередній зв'язок з об'єктом калькулювання

7.2       г          Згідно з ПСБО 16 "Витрати" адміністративні витрати та витрати на збут не включаються до складу витрат на продукцію

7.3       A         5000+15000=20000 (грн.). Постійні загальновиробничі витрати при калькулюванні змінних витрат до собівартості не включаються

7.4       Б          Змінні загальновиробничі витрати при калькулюванні повних витрат до собівартості включаються, а всі адміністративні витрати - це витрати періоду

7.5       Г          250000-150000+150000:10000x20000

7.6       В         Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції - постійна величина

7.7       Б          100000+220000

7.8       В         40000+20000

7.9       Г          Див. П(С)БО 16 "Витрати"

7.10     в          Нерозподілені витрати виникають, якщо фактичні витрати перевищують суму розподілених витрат через те, що фактична потужність менша, ніж нормальна

7.11     Б          50000:10000x4000

7.12     Б          Понаднормативні витрати відносяться до складу собівартості реалізованої продукції

7.13     В         100x0,6+200x0,5+300x1

7.14     В         Сфера застосування за замовленнями - дрібносерійне та індивідуальне виробництво, де кожен об'єкт калькулювання відрізняється від іншого, a тому легко ідентифікувати витрати, пов'язані з окремим об'єктом

7.15     Б          Див. П(С)БО 16 "Витрати"

7.16     A         10000+9000+12000+7000

7.17     В         10000+12000

7.18     A         10000+12000

8.1       Г          П(С)БО 2 "Баланс" п.42

8.2       A         Інструкція про застосування Плану рахунків

8.3       Б          П(С)БО 2 "Баланс" п.42

8.4       Д         П(С)БО 2 "Баланс" п.4

8.5       Б          П(С)БО 2 "Баланс" п.42

8.6       Б          П(С)БО 2 "Баланс" п.43

8.7       Б          П(С)БО 2 "Баланс" п.40

8.8       Б          П(С)БО 2 "Баланс" п.40

8.9       В         П(С)БО 15"Дохід"

8.10     Б          П(С)БО 2 "Баланс" п.44

9.1       Г          див. вступ до розділу 9

9.2       Б          погашенню підлягатиме сума, зазначена у векселі

9.3       A         погашенню підлягатиме сума, що відповідає номіналу облігації

9.4       В         п.10П(С)БО 11 "Зобов'язання"

9.5       В         п.4 П(С)БО 11 "Зобов'язання"

9.6       A         п.4 П(С)БО 11 "Зобов'язання"

9.7       A         п.7 П(С)БО 11 "Зобов'язання"

9.8       Г          п.6 П(С)БО 11 "Зобов'язання"

9.9       A         див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

9.10     Г          П(С)БО 11 "Зобов'язання"п.13

10.1     Б          п.6П(С)БО 15"Дохід"

10.2     A         див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.3     A         див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.4     Г          п.42 П(С)БО 2 "Баланс"

10.5     A         див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.6     Г          див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.7     В         див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.8     Б          п.8П(С)Б0 15"Дохід"

10.9     A         див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.10   Б          див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.11   Б          див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.12   В         п.13 ПСБО 3 «Звіт про фінансові результати»

10.13   В         п.8П(С)БО 15"Дохід"

10.14   A         див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.15   Б          п.9 П(С)БО 16 "Витрати"

10.16   Г          див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.17   Б          див. Інструкцію про застосування Плану рахунків

10.18   В         п.23 П(С)БО 2 "Баланс"

11.1     Б          п. 14П(с)БО 17

11.2     A         п. 14 П(с)БО 17

11.3     B         п. 3П(с)Б0 17

11.4     г          п. 7П(с)Б0 17

11.5     Б          на збиток податок на прибуток не нараховується

11.6     Г          п.28 П(с)БО 2 п. 14 П(с)БО 17

11.7     В         див. п.11.1 посібника

11.8     Б          п. 7П(с)Б0 17

11.9     Г          п. 15П(с)БО 17

11.10   A         100 000 × 0,25 = 25 000

11.11   В         тимчасової податкової різниці немає, тому і ВПА немає

11.12   г          п. 14 П(с)БО 17

11.13   в          п. 14 П(с)БО 17

11.14   г          100 000 × 0,25 = 25 000

12.1     г          п. 12.1розділу 12посібника

12.2     в          п. 12.1розділу 12посібника

12.3     Б          п. 6 П(С)БО 2 “Баланс”

12.4     Б          п. 38 П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”

12.5     A         п. 4 П(С)БО 2 “Баланс”

12.6     Г          п. 12 П(С)БО 4 “Звіт про власний капітал”

12.7     Б          п. 39 П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”

12.8     В         п. 26 П(С)БО 5 “Звіт про рух грошових коштів”

12.9     В         п. 18 П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”

12.10   Б          п. 12 П(С)БО 4 “Звіт про власний капітал”

12.11   Г          п. 15 П(С)БО 4 “Звіт про власний капітал”

12.12   В         п. 49 П(С)БО 5 “Звіт про рух грошових коштів”

12.13   В         п. 29 П(С)БО 5 “Звіт про рух грошових коштів”

12.14   A         п. 30,31 П(С)БО 5 “Звіт про рух грошових коштів”

12.15   В         п. 7 П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами”

12.16   В         п. 27 П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами”

12.17   в          п. 2 П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”

12.18   г          п. 12.4 розділу 12 посібника

12.19   A         П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

12.20   Б          П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

12.21   В         п. 2, 5 П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”

12.22   Г          п. 6, 7 П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”

12.23   в          п. 10, 11 П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”

12.24   A         п. 4 П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств ”

12.25   Г          п. 13 П(С)БО 20 “Консолідованафінансовазвітність”

12.26   Б          п. 4 П(С)БО 22 “ Вплив інфляції”

12.27   Г          п. 9 П(С)БО 22 “ Вплив інфляції”