Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Вправи для самостійної роботи №12. : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Вправи для самостійної роботи №12.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

1.  Скласти Баланс та розділи I, II Звіту про  фінансові результати    виробничого    підприємства    на    підставі    наступної інформації:

Залишки на рахунках станом на 31.12.200(Х-1

Стаття            Сума, грн.

Незавершене виробництво 7000

Готова продукція      20000

Забезпечення на виплату відпусток працівникам            1000

Матеріали : А:100 од.х50 грн.    Б: 200 од.х40 грн.           13000

Передплата (річна) за журнал "Бухгалтерія"          1200

Заборгованість постачальникам за матеріали       8000

Розрахунки з оплати праці  5000

Заборгованість покупців (первісна вартість)         10000

Резерв сумнівних боргів      2000

Авторське право на винахід:

первісна вартість

знос    3000 400

Інший додатковий капітал   ?

Статутний капітал    100000

Нерозподілений прибуток   9000

Будівля виробничого призначення (строк експлуатації - 15 років):

первісна вартість

ліквідаційна вартість

знос

Будівля адміністративного призначення (строк експлуатації - 10

років):

первісна вартість

ліквідаційна вартість

знос    45000 9000 5000

15000

0 3000

Грошові кошти на р/р в банку         4000

Каса    6000

Неоплачений капітал           25000

Вексель виданий      2000

Записи в журналі господарських операцій здійснено, враховуючи такіумови:

•          амортизація       у       бухгалтерському       обліку       нараховується прямолінійним методом;

•          залишкова вартість основних засобів у бухгалтерському обліку та податкових розрахунках співпадають;

•          всі основні засоби придбані після 01.01.04 р.

•          оцінка собівартості запасів, що вибули   здійснюється за методом ФІФО;

•          коригування валових доходів і валових витрат не проводиться за рахунками 23 "Виробництво” і 26 "Готова продукція".

Журнал реестрації господарських операцій за 200Хр.

 

№ з/п  Зміст операції            Сума

1          Поступили кошти від покупців в погашення боргу          10000

2          Погашено борг по заробітній платі 5000

3          Одержано від постачальників матеріали: А:1000од.х54 грн.

Б:800од.х42грн.зПДВ

54000+33600=87600

пдв      73000 14600

4          Нараховано заробітну плату:

а)         основним працівникам

б)         адміністрації підприємства

в)         нараховано відпускні за рахунок резерву відпусток         3000 1000

725

5          Здійснено нарахування на заробітну плату 38%

а)         основним працівникам

б)         адміністрації

в)         працівникам за рахунок резерву відпусток            1140 380

275

6          Утримання із заробітної плати

а)         фонди соціального страхування 3,5%

б)         ПДФО -15% (4000-140)х15%         165 684

7          Оголошено збільшення статутного капіталу         20000

8          Внески до статутного капіталу грошима    8000

9          Видано директору на відрядження 600

10        Прийнято авансовий звіт директора:

240 грн. з ПДВ - про'їзд , 120 грн. з ПДВ - готель, решта добові           600

11        Відпущено матеріали у виробництво (ФІФО) А: 750од.:,Б:600од:         ?

12        Нараховано амортизацію за 200Х рік:

а)         виробничого призначення

б)         адмін. призначення  ?

13        Сплачено аванс за рекламу 2400 з ПДВ    2400

14        Нараховано % за векселем  300

15        Відображено витрати по передплаті за журнал    100

16        Нараховано резерв відпусток на 200(Х+1) рік адміністрації підприємства основним працівникам  1000 50

17        Оприбутковано готову продукцію зі складу (залишок незавершеного виробництва на кінець періоду - 1000)   ?

18        Нараховано резерв сумнівних боргів         200

19        Оприбутковано обладнання від постачальника 6000 з ПДВ      6000

20        Послуги по монтажу обладнання 360 з ПДВ        360

21        Введено обладнання в експлуатацію         ?

22        Відвантажено продукцію покупцю 1 (залишок на складі - 2000)

відпускна ціна - 120000 з ПДВ.

Строки оплати: 50% в 200Хр., 50% в 200(Х+1)р.            120000

23        Списано с/в реалізованої продукції            ?

24        Одержано аванс за продукцію від покупця 2 - 48000 з ПДВ      48000

25        Перераховано ПДВ до бюджету (за звітний період)        11880

26        Нараховано податок на прибуток   ?

27        Нараховано відстрочені податкові активи ?

28        Визначено фінансовий результат   ?

№12.2. На підставі даних вправи №1 заповнити Звіт про власний капітал, Звіт про рух грошових коштів та примітки.

№12.3. Підприємство включає чотири господарських сегменти. В таблиці наведено інформацію про основні показники їх діяльності. Необхідно визначити, які із сегментів є звітними.

Основні показники діяльності сегментіе підприемстеа

 

Показники     Сегмент 1      Сегмент 2      Сегмент 3      Сегмент 4

 

            млн.грн.         %         млн.грн.         %         млн.грн.         %         млн.грн.         %

Дохід від реалізації

вт.ч. зовнішнім покупцям    100 80 40

37        50 45   20 21   35 30   14 14   65 60   26

28

Фінансові результати           35        54        0          0          5          8          25        38

Балансова вартість активів  120      28        85        20        100      23        125      29

№12.4. 29 грудня 2006 року керівництво підприємства прийняло рішення змінити метод оцінки вибуття запасів з методу ФІФО (який використовується з січня 2005 року) на метод середньозваженої собівартості. Вартість запасів, списаних і використаних у виробництві за методами ФІФО і середньозваженої собівартості становила відповідно:

у 2005 році - 730 тис. грн., 715 тис. грн.;

у 2006 році - 680 тис. грн., 700 тис. грн.

Як ці зміни слід відобразити в фінансовій звітності?