Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Контрольні запитання : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Контрольні запитання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

1.         Для чого, на Вашу думку, ведеться бухгалтерський облік на

підприємстві?

2.         3 якою метою розроблена Концептуальна основа?

Якщо між Концептуальною основою і МСБО є суперечності, що є домінуючим?

3.         Які питання охоплює Концептуальна основа?

4.         3 якою метою складаються фінансові звіти?

5.         Перерахуйте основних корисіувачів фінансових звітів та їх інформаційні потреби.

6.         Назвіть основні припущення бухгалтерського обліку і фінансових звітів.

7.         В чому зміст припущення нарахування?

8.         В чому зміст припущення безперервної діяльності?

9.         Перерахуйте якісні характеристики фінансової звітності.

10.       Розкрийте зміст якісних характеристик фінансових звітів:

 

-          зрозумілості;

-          доречності;

-          надійності;

-          зіставності.

 

12.       Які обмеження треба враховувати при забезпеченні доречності і надійності?

13.       Розкрийте зміст обмежень щодо доречності і надійності:

 

-          своєчасність;

-          баланс між вигодою і витратами;

-          збалансованість якісних характеристик фінансових звітів.

 

14.       Перерахуйте склад фінансових звітів.

15.       Назвіть елементи фінансових звітів.

16.       Що необхідно, щоб стаття була показана в фінансових звітах?

17.Назвіть основні критерії, необхідні для визнання:

-          активів;

-          зобов’язань;

-          доходів;

-          витрат.

 

18.       Які існують види оцінок статей фінансових звітів?

19.       Розкрийте зміст оцінок статей фінансових звітів:

 

-          історичної собівартості;

-          поточної собівартості;

-          вартості реалізації;

-          теперішньої вартості.

20.       Назвіть принципи бухгалтерського обліку, які наведені в Законі

України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні”.

21.       Наведіть, як приклади, різні ситуації, при яких треба керуватися принципами бухгалтерського обліку.

22.       Рахунки яких класів пов’язані з Балансом?

23.       Рахунки    яких    класів    пов’язані    зі    Звітом    про    фінансові результати?

24.       Намалюйте схему бухгалтерського обліку для виробництва при використанні для обліку витрат:

 

-          рахунки класу 8;

-          рахунки класу 9;

-          рахунки класів 8 і 9 разом.

 

25.       Наведіть приклади господарських операцій, які не впливають на розрахунок фінансового результату діяльності підприємства.

26.       Наведіть приклади господарських операцій, які впливають на розрахунок фінансового результаіу діяльності підприємства.

27.       Чому  рахунки   витрат,   доходів   і   фінансових  результатів   не повинні мати початкового сальдо?

28.       На якому рахунку виявляється фінансовий результат?

29.       На якому рахунку обліковується фінансовий результат?

30.       3 чим безпосередньо пов’язано визначення витрат?

31.       Дайте визначення терміну “актив”.

32.       Які ознаки повинна мати стаття, щоб її визнавали як актив?

33.       Як класифікують активи в Балансі?

34.       Як класифікують зобов’язання в Балансі?

35.       Дайте визначення власного капіталу.

36.       Назвіть складові частини власного капіталу.

37.       Інформація   з   яких   класів   рахунків   бухгалтерського   обліку використовується для складання Звіту про фінансові результати?