Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Вправи для самостійної роботи № 11.1. Охарактеризуйте, як вплинуть на величину витрат з податку на прибуток наступні моменти: : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Вправи для самостійної роботи № 11.1. Охарактеризуйте, як вплинуть на величину витрат з податку на прибуток наступні моменти:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

1.         Ріст відстрочених податкових зобов'язань на 5 500 грн. і ріст відстрочених податкових активів на 8 000 грн.

2.         Ріст відстрочених податкових зобов'язань на 5 500 грн. і зменшення відстрочених податкових активів на 8 000 грн.

3.         Зменшення     відстрочених     податкових     зобов'язань     на 5 500 грн. і ріст відстрочених податкових активів на 8 000 грн.

4.         Зменшення     відстрочених     податкових     зобов'язань     на 5 500 грн. і зменшення відстрочених податкових активів на 8 000 грн.

№ 11.2. По кожній з наведених нижче ситуацій визначте:

•          балансову вартість статті,

•          податкову базу,

•          чи має в даній сиіуації місце тимчасова різниця,

•          якщо є - то яка (оподатковувана чи вираховувана),

•          що в обліку виникне в результаті цієї різниці - ВПА чи ВПЗ,

•          суму ВПА чи ВПЗ (якщо потрібно).

 

1.         В складі поточних зобов'язань в Балансі підприємства рахуються зобов'язання за нарахованими витратами в сумі 400 грн. Пов'язані з ними витрати оподатковуються за касовим методом.

2.         В складі поточних зобов'язань в Балансі підприємства рахуються зобов'язання за нарахованими витратами в сумі 200 грн. Пов'язані з ними витрати уже були враховані з метою оподаткування.

3.         В складі поточних зобов'язань в Балансі підприємства рахуються зобов'язання за нарахованими витратами в сумі 800 грн. Пов'язані з ними витрати ніколи не будуть включені до валових витрат.

 

4.         В складі дебіторської заборгованості підприємства в Балансі обліковуються нараховані, але ще не отримані відсотки до отримання в сумі 500 грн. Пов'язаний з відсотками дохід оподатковується за касовим методом.

5.         В складі дебіторської заборгованості підприємства в Балансі обліковуються нараховані, але ще не отримані відсотки до отримання в сумі 500 грн. Згідно податкового законодавства пов'язаний з відсотками дохід оподатковується в тому звітному періоді, в якому він був нарахований.

6.         Поточні зобов'язання включають нараховані відсотки, які будуть виплачені в наступному звітному періоді. Сума 1 200 грн.

№11.3. За звітний 2008 рік обліковий прибуток до оподаткування BAT «Ведмежатко» дорівнює 25 000 грн., оподатковуваний прибуток - 40 000 грн. ВПА і ВПЗ на початок року не було. Різниця виникла через те, що в балансі на кінець року є відображені доходи майбутніх періодів. В податковому обліку вони за правилом «першої події» включені до валових доходів, a у фінансовому обліку до складу доходів будуть віднесені ці сумі тільки в наступному році.

Необхідно: 1. Розрахувати поточний податок на прибуток.

2.         Якщо припустити, що різниця одна, то яка вона - оподатковувана чи така, що підлягає вирахуванню?

3.         Що виникне - ВПА чи ВПЗ? В якій сумі?

4.         Які загальні витрати з податку на прибуток?

5.         Скласти   бухгалтерський   запис   по   нарахуванню   податку   на прибуток.

№ 11.4. Продовження умови вправи №11.3: у 2009 році списано на доходи у фінансовому обліку суму одержаних доходів майбутніх періодів BAT «Ведмежатко».Обліковий прибуток до оподаткування 2008 року склав 48 000 грн., оподатковуваний прибуток 33 000 грн.

Необхідно:

1.         Розрахувати поточний податок на прибуток.

2.         Що відбудеться з тимчасовою різницею?

3.         Які загальні витрати з податку на прибуток?

4.         Скласти   бухгалтерський   запис   по   нарахуванню   податку   на прибуток.

№ 11.5. ТзОВ «Казка» створює резерв сумнівних боргів на основі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. В балансі на кінець звітного 2007 року ТзОВ показана заборгованість BAT «Садок» на суму 5 000 грн., але у керівництва ТзОВ «Казка» є значні сумніви у отриманні даної заборгованості. Тому на суму цього боргу було створено резерв сумнівних боргів на суму 5 000 грн.

В обліку на кінець року відображені такі результати діяльності:

 

Показники     У бухгалтерському обліку    У податковому обліку

Доходи           55 000 55 000

Витрати         25 000 20 000

Прибуток до оподаткування           ?          ?

Податок на прибуток           ?          ?

Необхідно: проаналізувати, як дана операція вплине на прибуток ТзОВ «Казка» та відобразити в обліку нарахований податок на прибуток за 2007 рік.

№11.6. Продовження умови вправи №5: у 2008 році керівництво ТзОВ «Казка» прийняло рішення списати за рахунок створеного резерву сумнівних боргів дебіторську заборгованість покупців, по якій пройшов термін позовної давності, і яку отримати ймовірності вже немає, в сумі 4 500 грн. Для спрощення вважатимемо,   що   інших  різниць   у   2008   році   не   було,   резерв

сумнівних боргів не нараховувався. Обліковий прибуток до оподаткування ТзОВ «Казка» у 2008 році дорівнював 54 000 грн., оподатковуваний прибуток 49 500 грн.

Необхідно: проаналізувати, як дана операція вплине на прибуток ТзОВ «Казка» та відобразити в обліку нарахований податок на прибутоку2008році.

№ 11.7. За звітний 2009 рік на BAT «Колобок» були отримані наступні результати діяльності:

 

Показники     У бухгалтерському обліку    У податковому обліку

Доходи           520 000           550 000

Витрати         480 000           480 000

Прибуток до оподаткування           ?          ?

Податок на прибуток           ?          ?

Різниця між бухгалтерськими і валовими доходами виникла за рахунок отриманого у звітному періоді авансу від покупців у сумі 36 000 грн. з ПДВ в рахунок готової продукції.

Необхідно: проаналізувати, як даний аванс вплинув на прибуток BAT «Колобок» та відобразити в обліку нарахований податок на прибуток 2009 року.

№11.8. Продовження умови вправи №11.7: у 2010 році в рахунок одержаного у попередньому році авансу покупцям була відвантажена продукція а всю суму авансу. Фінансовий результат діяльності BAT «Колобок» у 2010 році склав:

 

Показники     У бухгалтерському обліку    У податковому обліку

Доходи           840 000           810 000

Витрати         520 000           520 000

Прибуток до оподаткування           ?          ?

Податок на прибуток           ?          ?

Необхідно: проаналізувати, як дана операція вплинула на прибуток BAT «Колобок» та відобразити в обліку нарахований податок на прибуток 2010 року.