Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести 11. : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тести 11.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

1. Згідно вимог П(С)БО 17 відстрочене податкове зобов'язання

відображається в балансі у складі:

а) поточних зобов'язань;

б)довгостроковихзобов'язань;

в)частково     як     поточні     зобов'язання,     частково     -    як довгострокові;

г)невідображаєтьсявбалансі. 11.2.3гідно   вимог   П(С)БО   17   відстрочений   податковий   актив

відображається в балансі у складі:

а)         необоротних активів;

б)         частково як оборотні активи, частково - як необоротні;

в)         не відображається в балансі;

г)         оборотних активів.

11.3.    Відстрочені податки пов'язані з наявністю:

а)         тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню:

б)         тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню:

в)тимчасових    різниць,    що    підлягають    оподаткуванню    і

вирахуванню; г)тимчасових    різниць,    що    підлягають    оподаткуванню    і відстроченогоподаткового активу.

11.4.    Тимчасова різниця виникає, якщо:

а)         підприємству це вигідно;

б)         підприємство обирає в своїй обліковій політиці, що буде

застосовувати в обліку концепцію відстроченого податку;

в)         відстрочений податок відрізняється від поточного;

г)         балансова   вартість   активу   чи   зобов'язання   не   дорівнює

величині його податкової бази.

11.5.    Чи буде нарахований поточний податок на прибуток, якщо в

податковій Декларації показані збитки в сумі 2 000 грн., а за

даними фінансового обліку - прибуток 3 100 грн.?

а) так, але способом «сторно»; б)ні;

в)         так, у сумі 500 грн.;

г)         так, у сумі 775 грн.

11.6.    Якщо підприємство сплатило до бюджету суму більшу, ніж

була сума заборгованості за попередні звітні періоди та

нарахованого поточного податку на прибуток, то сума

перевищення буде відображена в балансі в складі:

а)         поточних зобов'язань перед бюджетом;

б)         довгострокових зобов'язань перед бюджетом;

в)         відстрочених податкових активів;

г)         дебіторськоїзаборгованості бюджету.

11.7.    Витрати з податку на прибуток будуть дорівнювати поточному

податку на прибуток, якщо:

а)за  звітний  період  виникли  тільки  тимчасові  різниці,  що

підлягають оподаткуванню; б)за  звітний  період  виникли  тільки  тимчасові різниці,  що

підлягають вирахуванню;

в)         при відсутності будь-яких різниць;

г)         підприємство   у   звітному   періоді   не   здійснювало   ніякої

діяльності.

11.8.    Відстрочене податкове зобов'язання - це:

а) сума   податку   на   прибуток,   що   буде   враховуватись   в

наступних звітних періодах; б)сума   податку   на   прибуток,   що   підлягатиме   сплаті   в

наступних звітних періодах;

в)         вартість, по якій даний актив чи зобов'язання обліковується з

метою оподаткування;

г)         сума, яка буде пред'явлена в наступних звітних періодах

податковим органам для відшкодування.

11.9.    Розрахунок відстрочених податкових активів і зобов'язань у

звітності за 9 місяців звітного року потрібно:

а)         відображати обов'язково;

б)         відображати     обов'язково    потрібно    тільки    відстрочені

податкові зобов'язання;

в)         відображати    обов'язково    потрібно    тільки    відстрочені

податкові активи;

г)         відображати не обов'язково.

11.10.3а Х7 рік обліковий прибуток підприємства дорівнює оподатковуваному прибутку і дорівнює 100 тис грн. Ставка податку на прибуток 25 %. Яка сума поточного податку на прибуток буде нарахована за підсумками цього року?

а)         25 000;            в) 0;

б)         100 000;          г) 75 000.

11.11.3a X7 рік обліковий прибуток підприємства дорівнює оподатковуваному прибутку і дорівнює 100 тис грн. Яка сума відстроченого податкового активу буде показана в балансі за підсумками цьогороку?

а)         25 000;            в) 0;

б)         100 000;          г) 75 000.

11.12.  За звітний період нараховано поточний податок на прибуток

до сплати 18 000 грн. Підприємством було перераховано до

бюджету 15 000 грн. Яким чином буде відображена у звітності

різниця 3 000 грн. ( 18 000 - 15 000)?

а)         відстрочений податковий актив;

б)         відстрочене податкове зобов'язання;

в)         дебіторська заборгованість бюджету;

г)         кредиторська заборгованість бюджету.

11.13.  За звітний період нараховано поточний податок на прибуток

до сплати 20 000 грн. Шдприємством було сплачено до

бюджету 22 000 грн. Яким чином буде відображена у балансі

різниця 2 000 грн. (20 000 - 22 000)?

а)         відстрочений податковий актив;

б)         відстрочене податкове зобов'язання;

в)         дебіторська заборгованість бюджету;

г)         кредиторська заборгованість до бюджету.

11.14.  Обліковий прибуток за Х7 рік склав 80 000 грн.

Оподатковуваний прибуток 100 000 грн. Ставка оподаткування

25 %. Чому дорівнює поточний податок на прибуток?

а)         20 000;            в) 45 000;

б)         5 000;  г) 25 000.