Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 11 Облік податку на прибуток : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 11 Облік податку на прибуток


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

Після  вивчення  розділу  11  Ви повинні знати:

е яких еипадках еиникають еідстрочені податки; - які бувають види різниць між обліковим податком на прибуток і обчисленим згідно податкового законодавства;

-          які облікові наслідки існуеання таких різниць;

-як визначається податкова база активу ізобов'язання;

-          як відображаються в обліку відстрочені податкові активи і

відстрочені податкові зообов 'язання;

-          яким чином проеодиться їх списання.

Причина виникнення необхідності розгляду цього питання є наявність різниць між правилами ведення обліку згідно з податковим законодавством і фінансовим обліком, зокрема існування двох методів обчислення фінансового результату діяльності підприємства. Звичайно, основний принцип визначення фінансового результату єдиний: доходи мінус витрати, але визнання цих показників в обох варіантах не завжди співпадає. Зокрема, для цілей оподаткування доходи і витрати визнаються за першою подією: або на момент оплати, або на момент нарахування (залежно від того, що в часі відбулось раніше). У бухгалтерському ж обліку доходи і витрати визнаються за методом нарахування. А щодо амортизації необоротних активів, то методики, застосовувані в бухгалтерському і податковому обліку, взагалі є непорівнянні. Крім наведених є ще цілий ряд і інших відмінностей, детальніше про які буде йти мова далі. Все це разом призводить до того, що величина оподатковуваного прибутку, обчисленого за правилами податкового законодавства, не дорівнює прибутку, розрахованого за принципами фінансового обліку. Як наслідок, сума податку на прибуток, наведена в податковій Декларації про прибуток підприємства, не дорівнюватиме податку з суми прибутку, наведеного в Звіті про фінансові результати. Сплатити в бюджет підприємство повинно суму згідно з Декларацією, але як тоді узгодити ці відмінності в системі фінансового обліку? Відповідь на це питання і дає П(С)БО 17, розгляду основних положень якого і буде присвячений даний розділ.