Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: file_get_contents(files/survey) [function.file-get-contents]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 82
Тести 10. : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тести 10.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

1. На рахунок підприємства помилково зараховано кошти іншого підприємства.

Чи включаються ці кошти до доходу підприємства? а) так;

б)ні;

в)         за рішенням колективу підприємства:

г)         за рішенням податкових служб;

д)         за рішенням власника.

10.2.    Дохід від безоплатно одержаних товарів - це:

а)         кредитовий оборот субрахунку 718;

б)         дебетовий оборот субрахунку 718;

в)         кредитовий оборот субрахунку 424;

г)         дебетовий оборот субрахунку 424;

д)         кредитовий оборот субрахунку 746.

10.3.    При визначенні фінансового результату операційної діяльності

доходи зменшуються на:

а)         собівартість реалізованої продукції;

б)         втрати від участі в капіталі;

в)         суму списаних необоротних активів;

г)         втрати від стихійного лиха;

д)         списаних фінансових інвестицій.

10.4.    Нерозподілений прибуток належить до:

а)         доходів майбутніх періодів;   г) власного капіталу;

б)         фінансових інвестицій;        д) зобов'язань.

в)         грошових коштів;

10.5.    Яким записом відображається в обліку фінансовий результат -

нерозподілений прибуток?

а)Дт791   Кт441;       г)Дт443   Кт442;

б)Дт441   Кт791;       д)Дт441   Кт443.

в)Дт442   Кт791;

10.6.    Що означає оборот по кредиту субрахунку 703 “Дохід від

реалізаціїробіт, послуг"?

а)         прибуток від реалізації робіт, послуг;

б)         обсяг реалізації робіт, послуг без ПДВ:

в)         собівартість реалізованих робіт, послуг;

г)         визнаний дохід від реалізації робіт, послуг з урахуванням

ПДВ;

д)         чистий дохід підприємства.

10.7.    На підставі акту про виконання робіт роблять запис:

а)Дт361   Кт903;       г)Дт901   Кт 361;

б)Дт903   Кт703;       д)Дт361   Кт791.

в)Дт361   Кт703;

10.8.    Що є моментом відображення реалізації готової продукції у

фінансовому обліку?

а)         зарахування коштів на поточний рахунок;

б)         дата відвантаження готової продукції;

в)         дата виписки податкової накладної;

г)         дата надходження товарів;

д)         дата отримання попередньої оплати від покупця.

10.9.    Бухгалтерський запис Дт 361 Кт 701 означає:

а)         відображення реалізації (відвантаження) готової продукції;

б)         передоплаіу за відвантажену продукцію;

в)         списання реалізованої продукції;

г)         відображення фінансового результату від реалізації продукції;

д відображення витрат від операційної діяльності.

10.10.  Відвантаження продукції відображається записом:

а)Дт702   Кт362;       г)Дт702   Кт26;

б)Дт361   Кт701;       д)Дт311   Кт701.

вДт301   Кт361;

10.11.  Як закривається в кінці звітного періоду рахунок 70 “Доходи

від реалізаці”?

а) не закривається;

б шляхом списання його сальдо на рахунок 79;

в)         шляхом списання його сальдо на рахунок 44 “Нерозподілені

прибутки, непокриті збитки”;

г)         шляхом списання його сальдо на рахунок   90 “Собівартість

реалізації”;

д)         шляхом   списання   його   сальдо   на   рахунок   26   “Готова

продукція”.

10.12.  Рахунок 70 “Доходи від реалізаці” відображається:

а)         в розділі 3 активу Балансу;

б)         в розділі 1 пасиву Балансу;

в)         в Балансі не відображається

г)         відображається в 3 розділі пасиву Балансу;

д відображається в 1 розділі активу Балансу.

10.13.  У квітні приватна фірма виготовила меблі. Вони були

замовлені магазином роздрібної торгівлі у травні, а доставлені

туди у червні. Магазин заплатив кошти у липні. В якому місяці

)ірма має показати дохід від реалізації меблів?

а)         у квітні;           г) у липні;

б)         у травні;         д взагалі не показувати.

в у червні;

10.14.  Яким бухгалтерським записом відображається продаж товарів

за готівку в магазині?

а) Дт 301   Кт 702;    г) Дт 281   Кт 282;

343

б Дт 28    Кт 631;      д) Дт 361   Кт 701.

в)Дт902   Кт 281;

10.15.  Чи включається до складу витрат підприємства сума виданої

позики працівнику?

а) так; б)ні;

в)         за рішенням власника;

г)         за рішенням головного бухгалтера;

д)         за рішенням податкової служби.

10.16.  Фактична   виробнича   собівартість   виготовленої   продукції

визначається на рахунку:

а) 901; 6) 91;   в) 92;   г) 23;   д) 93.

10.17.  Яким   бухгалтерським   записом   відображається   в   обліку

нарахування заробітної плати персоналу управління цехом?

а)Дт92   Ктббі;           г)Дт661 Кт23;

б)Дт91   Ктббі;          д)Дт23   Ктббі.

в)Дт661 КтЗОІ;

10.18.  Який показник входить у підсумок балансу?

а)         валові доходи;

б)         інші операційні витрати;

в)         собівартість незавершеного виробництва;

г)         адміністративні витрати;

д)         витрати на збут.