Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести 10. : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тести 10.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

1. На рахунок підприємства помилково зараховано кошти іншого підприємства.

Чи включаються ці кошти до доходу підприємства? а) так;

б)ні;

в)         за рішенням колективу підприємства:

г)         за рішенням податкових служб;

д)         за рішенням власника.

10.2.    Дохід від безоплатно одержаних товарів - це:

а)         кредитовий оборот субрахунку 718;

б)         дебетовий оборот субрахунку 718;

в)         кредитовий оборот субрахунку 424;

г)         дебетовий оборот субрахунку 424;

д)         кредитовий оборот субрахунку 746.

10.3.    При визначенні фінансового результату операційної діяльності

доходи зменшуються на:

а)         собівартість реалізованої продукції;

б)         втрати від участі в капіталі;

в)         суму списаних необоротних активів;

г)         втрати від стихійного лиха;

д)         списаних фінансових інвестицій.

10.4.    Нерозподілений прибуток належить до:

а)         доходів майбутніх періодів;   г) власного капіталу;

б)         фінансових інвестицій;        д) зобов'язань.

в)         грошових коштів;

10.5.    Яким записом відображається в обліку фінансовий результат -

нерозподілений прибуток?

а)Дт791   Кт441;       г)Дт443   Кт442;

б)Дт441   Кт791;       д)Дт441   Кт443.

в)Дт442   Кт791;

10.6.    Що означає оборот по кредиту субрахунку 703 “Дохід від

реалізаціїробіт, послуг"?

а)         прибуток від реалізації робіт, послуг;

б)         обсяг реалізації робіт, послуг без ПДВ:

в)         собівартість реалізованих робіт, послуг;

г)         визнаний дохід від реалізації робіт, послуг з урахуванням

ПДВ;

д)         чистий дохід підприємства.

10.7.    На підставі акту про виконання робіт роблять запис:

а)Дт361   Кт903;       г)Дт901   Кт 361;

б)Дт903   Кт703;       д)Дт361   Кт791.

в)Дт361   Кт703;

10.8.    Що є моментом відображення реалізації готової продукції у

фінансовому обліку?

а)         зарахування коштів на поточний рахунок;

б)         дата відвантаження готової продукції;

в)         дата виписки податкової накладної;

г)         дата надходження товарів;

д)         дата отримання попередньої оплати від покупця.

10.9.    Бухгалтерський запис Дт 361 Кт 701 означає:

а)         відображення реалізації (відвантаження) готової продукції;

б)         передоплаіу за відвантажену продукцію;

в)         списання реалізованої продукції;

г)         відображення фінансового результату від реалізації продукції;

д відображення витрат від операційної діяльності.

10.10.  Відвантаження продукції відображається записом:

а)Дт702   Кт362;       г)Дт702   Кт26;

б)Дт361   Кт701;       д)Дт311   Кт701.

вДт301   Кт361;

10.11.  Як закривається в кінці звітного періоду рахунок 70 “Доходи

від реалізаці”?

а) не закривається;

б шляхом списання його сальдо на рахунок 79;

в)         шляхом списання його сальдо на рахунок 44 “Нерозподілені

прибутки, непокриті збитки”;

г)         шляхом списання його сальдо на рахунок   90 “Собівартість

реалізації”;

д)         шляхом   списання   його   сальдо   на   рахунок   26   “Готова

продукція”.

10.12.  Рахунок 70 “Доходи від реалізаці” відображається:

а)         в розділі 3 активу Балансу;

б)         в розділі 1 пасиву Балансу;

в)         в Балансі не відображається

г)         відображається в 3 розділі пасиву Балансу;

д відображається в 1 розділі активу Балансу.

10.13.  У квітні приватна фірма виготовила меблі. Вони були

замовлені магазином роздрібної торгівлі у травні, а доставлені

туди у червні. Магазин заплатив кошти у липні. В якому місяці

)ірма має показати дохід від реалізації меблів?

а)         у квітні;           г) у липні;

б)         у травні;         д взагалі не показувати.

в у червні;

10.14.  Яким бухгалтерським записом відображається продаж товарів

за готівку в магазині?

а) Дт 301   Кт 702;    г) Дт 281   Кт 282;

343

б Дт 28    Кт 631;      д) Дт 361   Кт 701.

в)Дт902   Кт 281;

10.15.  Чи включається до складу витрат підприємства сума виданої

позики працівнику?

а) так; б)ні;

в)         за рішенням власника;

г)         за рішенням головного бухгалтера;

д)         за рішенням податкової служби.

10.16.  Фактична   виробнича   собівартість   виготовленої   продукції

визначається на рахунку:

а) 901; 6) 91;   в) 92;   г) 23;   д) 93.

10.17.  Яким   бухгалтерським   записом   відображається   в   обліку

нарахування заробітної плати персоналу управління цехом?

а)Дт92   Ктббі;           г)Дт661 Кт23;

б)Дт91   Ктббі;          д)Дт23   Ктббі.

в)Дт661 КтЗОІ;

10.18.  Який показник входить у підсумок балансу?

а)         валові доходи;

б)         інші операційні витрати;

в)         собівартість незавершеного виробництва;

г)         адміністративні витрати;

д)         витрати на збут.