Розділ 10 Облік доходів, витрат і фінансових результатів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

Загрузка...

Після   вивчення   розділу   10   Ви повинні знати:

-          еиди діяльності підприємстеа; -як класифікують доходи;

-          за якихумое еизнаються доходи;

-          особливості   визнання    доходу   від

надання послуг;

-          які  витрати   формують   виробничу

собівартість;

-заякихумое еизнаються еитрати;

- порядок формування фінансового результату від операційної,

фінансоеої та іншої звичайної діяльності.

Облік доходів, витрат і формування фінансових результатів діяльності підприємства є однією з найскладніших ділянок обліку. Джерелом інформації про результати діяльності підприємства є Звіт про фінансові результати (П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати”).