Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.1 Класифікація зобов'язань : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

9.1 Класифікація зобов'язань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

3 метою бухгалтерського обліку зобов'язання класифікуються:

Зобов'язання

Довго-строкові

 

Поточні

 

 

ечення\\

Забезпеченняі

 

Непередбачені зобов'язання

 

Цоходимайбут-ніхперіодів

 

Рис.9.1 - Класифікація зобов'язань згідно П(С)БО 11 „Зобов'язання"

Зобов'язання класифікується як поточне (П(С)БО 2), якщо воно буде погашене протягом:

-          дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу;

-          операційного циклу підприємства, якщо він більше 12-ти місяців.

Усі інші зобов'язання є довгостроковими. Під цю категорію підпадають:

-          довгострокові кредити банків;

-          довгострокові облігації випущені;

-          довгострокові орендні зобов'язання;

-          відстрочені податкові зобов'язання.

Усі довгострокові зобов'язання відображаються за теперішньою вартістю (тобто дисконтованою).

Короткострокова кредиторська заборгованість складається з наступних зобов'язань:

-          короткострокові кредити банків;

-          поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями;

-          короткострокові векселі видані;

-          кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

-          поточна    заборгованість    за    розрахунками    з    бюджетом,    зі страхуванням, з оплати праці, з учасниками та ін.

В ході діяльності підприємств можуть виникати умовні зобов'язання - забезпечення. Сума цих зобов'язань визначається із застосуванням попередніх аналітичних розрахунків чи експертних оцінок. Забезпечення можуть створюватися для відшкодування наступних (майбутніх) витрат на:

-          виплату відпусток працівникам;

-          додаткове пенсійне забезпечення;

-          виконання гарантійних зобов'язань;

-          реструктуризацію;

-          виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів та ін.

Суми створених забезпечень визнаються витратами за винятком суми забезпечення, що включається до первісної вартості основних засобів відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” (про що було розглянуто у 2 розділі посібника).

Непередбачене зобов'язання це зобов’язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю. Непередбачені зобов’язання відображаються на позабалансових рахунках підприємства за обліковою оцінкою.