Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розділ 9 Облік зобов’язань : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Розділ 9 Облік зобов’язань


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

Після   вивчення   розділу   9   Ви повинні знати:

-          еизначення, оцінку та класифікацію зобое'язань;

-          облік довгострокових зобов'язань;

-          облік короткострокових зобов'язань;

-          облік забезпечень;

 

-          облік непередбачених зобое'язань;

-          облік доходів майбутніх періодів.

У процесі будь-якої діяльності підприємства виникають зобов’язання перед кредиторами, постачальниками, працівниками з приводу нарахованої заробітної плати та ін.

У законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” а також у П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” та П(С)БО 2 “Баланс” надається визначення зобов’язань як категорії бухгалтерського обліку та фінансової звітності: зобое'язання це заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та ’озкриття її у фінансовій звітності визначені П(С)БО 11 „Зобовязання”. Згідно зі стандартом зобов’язання визнається, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

В основному сума зобов’язання визначається однозначно на підставі відповідних документів (наприклад, угод) або розраховується за встановленими методами (нарахування заробітної плати, дивідендів, розрахунок платежів до бюджету та ін.). При цьому погашення зобов’язання може здійснюватися шляхом сплати грошових коштів, передачею активів к’едитору, взаємозаліку заборгованостей, переведення одного зобовязання в інше (видача векселя), переведення зобов’язання в корпоративні права.