Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести : Фінансовий облік. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Тести


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 

магниевый скраб beletage

8.1.Кредитове сальдо рахунку 441 “Прибуток нерозподілений” в балансі показується у складі?

а)         фінансових інвестицій;        г) власного капіталу;

б)         оборотних активів;   д довгострокових зобов’язань.

в)         доходів майбутніх періодів;

8.2.Яким записом відображається в обліку внесення в касу готівки від учасників в рахунок їх вкладів до статутного капіталу підприємства?

а)Дт 301   Кт46;        г)Дт46   Кт 301;

б)Дт 301   Кт372;      дДт511Кт46.

в)Дт 301 Кт701;

8.3.      Який показник включається до власного капіталу?

а)         адміністративні витрати;      г) інші витрати операц. діяльності;

б)         нерозподілений прибуток;   д доходи підприємства.

в)         надзвичайні витрати;

8.4.      Власний капітал -це:

а) активи,   які   утримуються   підприємством   для   збільшення

прибутку; б)Перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання

якої були здійснені ці витрати; в) сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати; г  частина   в   активах   підприємств,   що   залишаються   після

вирахування його зобов’язань; д) частина   в   активах   підприємств,   що   залишаються   після

нарахування його зобов’язань;

8.5.      Як вплине на величину власного капіталу непокритий збиток? а) збільшує;  г) інколи зменшує; б)зменшує;     дінколизбільшує. в)невпливаєніяк;

8.6.      На який показник впливає дебетове сальдо рахунку 46 “Неоплачений капітал”?

а)         вилучений капітал;   г) фінансові інвестиції;

б)         власний капітал;       д) доходи.

в)         нерозподілений прибуток;

8.7.      Як змінюється власний капітал в результаті безкоштовного

отримання основних засобів?

а) зменшується; б)збільшується;

в)         залишається без змін;

г)         змінюється за рішенням власника;

д)         змінюється за рішенням податкової служби.

8.8.      Як змінюється статутний капітал в результаті безкоштовного

отримання основних засобів?

а) зменшується; б)збільшується;

в)         залишається без змін;

г)         змінюється за рішенням власника;

д)         змінюється за рішенням податкової служби.

8.9.      Як   змінюється   власний   капітал   в   результаті   безкоштовного

отримання запасів?

а)         зменшується; г) змінюється за рішенням власника;

б)         збільшується; д змінюється за рішенням податкової

в)         залишається без змін;           служби.

8.10.    Викуп товариством акцій власного капіталу означає:

а)         скорочення числа випущених товариством акцій;

б)         зменшення кількості акцій товариства в обігу;

в)         збільшення статутного капіталу;

г)         збільшення власного капіталу;

д збільшення іншого додаткового капіталу.